TBMM'de bu hafta

- TBMM Genel Kurulunda, YSK'nın teşkilat yapısında değişiklik öngören teklif görüşülecek; maddeleri kabul edilen "torba tasarının" tümünün oylaması yapılacak - Görev süreleri dolan Meclis'teki 18 ihtisas komisyonunun üye ve başkanları da belirlenecek

Google Haberlere Abone ol
TBMM'de bu hafta

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - TBMM Genel Kurulunda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) teşkilat yapısında değişiklik öngören teklif görüşülecek.

Genel Kurulda, 28 Kasım Salı günü, maddeleri kabul edilen, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen 127 maddelik Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının tümünün oylaması yapılacak.

Aynı gün ayrıca görev süreleri dolan Meclis'teki 18 ihtisas komisyonunun üye ve başkanları da belirlenecek.

TBMM Genel Kurulunda, ihtisas komisyonlarında AK Parti, CHP, HDP ve MHP parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak. Daha sonra bu komisyonlar, en yaşlı üyenin geçici başkanlığında toplanarak; başkan, başkanvekili, katip üye ile sözcülerini seçecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, YSK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi de görüşülecek.

İki bölüm halinde ele alınacak teklif, YSK'nın teşkilat yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Teklife göre, Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurula emir ve talimat veremeyecek.

YSK, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak.

Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak. Başkan ve başkanvekili, kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilecek.

Kurul kararları aleyhine başka hiçbir merciye ve kanun yoluna başvurulamayacak.

Merkez teşkilatı; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünden; taşra teşkilatı da ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerinden oluşacak.

Yüksek Seçim Kurulu merkez teşkilatında seçim uzmanı ve seçim uzman yardımcısı, seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları istihdam edilecek.

Kurul personeli arasından, yapılacak yazılı ve sözlü sınavla atanacak seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarının hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Mevcut YSK Başkanı, başkanvekili ve üyeleri, kalan görev sürelerini tamamlayacak. 2016 yılındaki yenileme seçimiyle seçilen üyelerin yerine 2022 ocak ayında yenileme seçimi yapılacak.

YSK merkez teşkilatına 225, taşra teşkilatına 490 olmak üzere toplam 715 personel alımı yapılacak.

TBMM Anayasa Komisyonu yarın toplanarak, 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren Genel Kurulda görüşülmesi beklenen, YSK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifini alt komisyon raporu üzerinden ele alacak.Yorumlar