YSK, cumhurbaşkanı seçim takvimini yayımladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı seçinde uygulanacak olan seçim takvimini yayımladı. YSK'nın yayınladığı takvim şöyle: I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim1- Bu Takvim, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı...

YSK, cumhurbaşkanı seçim takvimini yayımladı
10 Haziran 2014 Salı 11:23

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı seçinde uygulanacak olan seçim takvimini yayımladı.

YSK'nın yayınladığı takvim şöyle:

I. 10 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan Birinci Oylamaya İlişkin Takvim

1- Bu Takvim, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

2- 6271 sayılı Kanun'da yer alan süreler ile bu Kanun'un 2. maddesinin beşinci fıkrasıyla göndermede bulunulan diğer kanunlarda öngörülen kimi süreler kısaltılmıştır (6271/2-6).

3- Takvimde son günü gösterilen süreler aksine bir açıklama yoksa, belirtilen gün saat 17.00’de sona erer.

4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, tatil günleri de seçim takvimi açısından resmî çalışma günleri gibi değerlendirilir.

5- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir. Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin başlangıcında tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.

29 HAZİRAN 2014 PAZAR SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

1- Cumhurbaşkanı seçimine ait parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması,

2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması,

3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini içeren listelerin cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

4- Cumhurbaşkanı adaylığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na veya Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak başvuruların başlaması (6271/7-4).

30 HAZİRAN 2014 PAZARTESİ

Seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu'nca tespit ve ilânı

2 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,

Güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması (Saat 08.00),

5- Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.

3 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü (Saat 17.00).

4 TEMMUZ 2014 CUMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılan Cumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ait bilgi ve belgelerin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesinin son günü (Saat 17.00) (6271/7-4).

5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

1- Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması (6271/8-1),

2- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin tespit edilmesi.

7 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ

Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü (Saat 17.00).

8 TEMMUZ 2014 SALI

Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00) (6271/9).

9 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

2- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin,

Askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00),

3- İnternet ortamında ilân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların sonu ((Türkiye saati ile 17.00),

4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu (Saat 17.00),

5- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),

6- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması.

10 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2).

11 TEMMUZ 2014 CUMA

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),

2-Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298/94/A, 94/C, 94/E),

3- Gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanılması,

4- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması (6271/10-2),

5- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13).

12 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tamamlanmasının son günü (Saat 17.00),

2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararlara ilişkin işlemlerin nüfus müdürlüklerince tamamlanmasının son günü (Saat 17.00).

14 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı (6271/15),

2- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinde, listelerin döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı elden teslim edilir.

b) Yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde meydana gelen seçmen bilgi değişikliklerini içeren kütüğün, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, talepleri halinde adaylara ya da yetkili kıldığı kişiye ve ayrıca siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi,

Bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 42, 123).

15 TEMMUZ 2014 SALI

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların son günü (298/123),

2- Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde dağıtımına başlanması,

3- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması (298/22, 23, 24).

16 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA

1- Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğüne yapılacak itirazların ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü ve bu kararlara karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların başlaması (298/123),

2- Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin gönderilmesine başlanması.

17 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

1- İlçe seçim kurullarınca 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü verilen kararlara karşı, il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),

2- İl seçim kurullarınca bu itirazların saat 23.59'a kadar kesin olarak karara bağlanması.

18 TEMMUZ 2014 CUMA

1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün 298 sayılı Kanun'un 122 ve 123. maddeleriyle, 124. maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),

2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),

3- İl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının nüfus müdürlüklerince ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce işlenmesinin bitirilmesi.

20 TEMMUZ 2014 PAZAR

1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

2- Yurt içi sandık atama işlemlerinin yapılması.

21 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ

1- Yurt dışı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemeye başlamaları (Türkiye saati ile 08.00),

2- Gümrük kapılarında görev yapacak ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği,

3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

4- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53),

22 TEMMUZ 2014 SALI

1- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak kişilerin SEÇSİS’e girilmesine başlanması,

2- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

24 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

1- Yurt içi sandık kurulu oluşum çalışmaları ile gümrük sandık kurullarının oluşum çalışmalarının tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi (298/24),

2- Görevlendirilen bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanması.

3- Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54).

25 TEMMUZ 2014 CUMA

1- Yurt dışı seçmenlerin oy verecekleri gün ve saat aralığını belirlemesinin son günü (Türkiye saati ile 17.00) (298/94-C),

2- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilikte ve hangi günlerde oy kullanacaklarına ilişkin sandık atamalarına başlanması,

3- Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması,

4-Gümrük sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

26 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

1- Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması,

2- Yapılan yurt dışı sandık atamalarının, Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr internet adresinden ilânı.

28 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ

1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68),

29 TEMMUZ 2014nSALI

Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitimine başlanılması.

30 TEMMUZ 2014 ÇARŞAMBA

Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulu başkan ve üyelerinin eğitiminin tamamlanması.

31 TEMMUZ 2014 PERŞEMBE

1- SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARININ BAŞLANGICI

(298/49, 55/B-3, 64, 65, 66),

2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI

3 AĞUSTOS 2014 PAZAR

1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),

2- Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin sona ermesi

4 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ

1-Yurt içinde görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi,

3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi.

6 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır hale getirilmeleri.

8 AĞUSTOS 2014 CUMA T

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilmesi ve çoğaltılması.

9 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ

1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).

10 AĞUSTOS 2014 PAZAR

1-Yurt içi oy verme günü,

2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00)

II. İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde

24 Ağustos 2014 Pazar Günü Yapılacak Olan İkinci Oylamaya İlişkin Takvim

11 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,

2- Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13),

3- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00) (298/128),

4- Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

12 AĞUSTOS 2014 SALI

1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

13 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,

3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması.

14 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü.

15 AĞUSTOS 2014 CUMA

1- Yüksek Seçim Kurulu'nca kesin seçim sonuçlarının resmî gazete, radyo ve televizyonda ilân edilmek üzere ilgili mercilere gönderilmesi,

2- İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara Örnek: 142 düzenlenmesi,

3- İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması.

17 AĞUSTOS 2014 PAZAR

1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,

2- Gümrük kapılarında ve dış temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması,

3- Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).

18 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ

Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54).

20 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA

1- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),

2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,

3- DIŞ TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ

21 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE

İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu

başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

22 AĞUSTOS 2014 CUMA

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması.

23 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ

1- Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,

2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52).

24 AĞUSTOS 2014 PAZAR OY VERME GÜNÜ

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

25 AĞUSTOS 2014 PAZARTESİ

1- Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,

2- Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/128),

3- İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

26 AĞUSTOS 2014 SALI

1- İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/129),

2- İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

27 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü.

28 AĞUSTOS 2014 PERŞEMBE

1- İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,

2- Yüksek Seçim Kurulu'nca kesin seçim sonuçlarının Resmî Gazete, radyo ve televizyonda ilân edilmek üzere ilgili mercilere gönderilmesi.

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×