Tohum Otizm Vakfı, kaynaştırma eğitimini yaygınlaştırıyor

- Vakfın Sabancı Vakfı desteği, İstanbul Milli Eğitimi Müdürlüğü ve ÖRAV ortaklığıyla başlattığı "Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma Projesi"nin ilk adımı olan "Eğiticilerin Eğitimleri" devam ediyor

Google Haberlere Abone ol
Tohum Otizm Vakfı, kaynaştırma eğitimini yaygınlaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Tohum Otizm Vakfının, okul öncesinde kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla, Sabancı Vakfı desteği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmenler Akademisi Vakfı (ÖRAV) ortaklığıyla 15 Temmuz'da başlattığı "Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma Projesi"nin ilk adımı olan "Eğitici Eğitimleri" sürüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, projeyle okul öncesi kurum öğretmenlerinin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması konusuna eğitilerek konuya ilişkin bilgi, becerileri ve mesleki kapasitelerinin artırılması, buna bağlı olarak özel gereksinimli çocukların akranları ile aynı ortamlarda eğitim almasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Temmuza kadar İstanbul’da yürütülecek proje kapsamında öncelikle kaynaştırma konusunda uzmanlaşmış 21 eğitici yetiştirilecek. Daha sonra bu eğiticiler, önceden belirlenen 21 okul öncesi kurumda çalışan toplam 100 okul öncesi öğretmenine eğitim verecek. Eğiticiler arasından seçilecek bir kişi, 21 okul öncesi kurum arasından seçilecek bir kurumda görevlendirilerek, 6 ay boyunca kurum yöneticileri, veliler ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütecek.

Seçilen 21 özel eğitim eğiticilerine yönelik hazırlanan 75 saatlik eğitim programının ilk 30 saati 17 Ekim-21 Ekim'de gerçekleştirildi. Kalan eğitimler, 31 Ekim-4 Kasım ve 14 Kasım-18 Kasım'da yapılacak ve 75 saatlik eğitim programı tamamlanacak.

Eğitimler, Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Şeyda Demir tarafından veriliyor. Eğitim alan eğiticiler, eğitimler sonrasında anaokullarındaki öğretmenlere 6 ay boyunca işbaşında eğitim verecek. Seçilecek bir pilot okulda ise derinlemesine çalışma yapılarak, öğretmen, idareci, veli gibi önemli aktörler kaynaştırma eğitimi konusunda bilgilendirilecek.

- Kaynaştırma modeli

Okul öncesi, özel gereksinimli çocukların eğitime ilk adım attığı dönem olduğu için, çocukların genel eğitim sisteminde yer almaları ve eğitime devam etmeleri açısından önemli rol oynuyor. Özel gereksinimli çocuklara yönelik kaynaştırma uygulamalarının yetersizliği nedeniyle okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitiminin geliştirilmesi ve öğretmenlere bu konuda bilgi ve beceri kazandırılması önem taşıyor.

Özel gereksinimli çocukların tanı alması sonrasında nitelikli eğitim almaları, gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması ve yaşama hazırlanmaları gerekirken, bunu "en iyi şekilde" sağlayacak model, erken çocukluk döneminde sunulan özel eğitim hizmetleri ve okul öncesi kurumlarda akranlarıyla birlikte olmalarını sağlayan "kaynaştırma modeli" olarak gösteriliyor.

Özel gereksinimli çocuklar, okul öncesinde kaynaştırma uygulamaları sayesinde akranlarıyla aynı eğitim ortamında bulunarak, genel eğitim sisteminden yararlanıyor. Uygulama, özel gereksinimli çocukların bilişsel, sosyal, dil ve psikomotor gelişimlerini olumlu yönde etkilerken, normal gelişen çocukların öğrenmeleri ve bireysel farklılıkları kabul etmeleri üzerinde de etkili oluyor.

Yorumlar