Sporda koordinasyon ofisleri kurulabilecek

- Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt dışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabilecek - Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 703 Sayılı KHK ile Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı

Google Haberlere Abone ol
Sporda koordinasyon ofisleri kurulabilecek


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt dışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabilecek.

703 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt dışında yürüteceği program proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri açılabilecek.

Koordinasyon Ofislerinin kurulacağı yerler ve süresi ile Ofislerin çalışma usul ve esasları; bu Ofislerde, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

KHK ile 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki kararname de yürürlükten kaldırıldı.

KHK ile Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu oldu. Bu kapsamda ilgili maddelerdeki Spor Genel Müdürlüğü ibaresi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı şeklinde değiştirildi.

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un adı "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu" oldu.

8. maddenin altıncı fıkrasında yer alan "Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Spor Genel Müdürü" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek üç yönetici" şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, "Genel Müdürlükçe" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan "Genel Müdürlükçe" ibareleri ise madde metninden çıkarıldı.

Kurumlara ilişkin ilgili maddelerdeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü kadrosunda görev yapanlar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü kadrolarında halen bulundukları kadro derecesiyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak.

Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde Müşavir ve Spor Kontrolörü kadrolarında görev yapanlar araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91'inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenecek. Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Kurumlardaki ilgili mevzuat uyarınca kadro karşılığı olarak istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları, daha önceki mevzuat hükümlerince korunacak.


- Geçici maddeler


Öte yandan eklenen geçici maddeyle 3289 sayılı Kanun ile teşekkül ettirilen Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, İl Ceza Kurulu ve Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu başkan ve üyelerinin görevleri, bu Kararnamenin yürürlüğü girdiği tarih itibariyle başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları yerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri adına resen tescil edilecek.


Yorumlar