Selahaddin Eyyübi eşi İsmet Hatun ile neden evlendi?

Selahaddin Eyyübi'nin eşleri ve isimleri uzun zamandır merakla sorulur. Yaklaşık 20 çocuğu olmasına karşın eşleri hakkında tarihi kaynaklarda az bir bilgi bulunuyor. Peki, Selahaddin Eyyübi, Zengi'nin dul kalan eşi İsmet Hatun ile neden evlendi?

Google Haberlere Abone ol
Selahaddin Eyyübi İsmet Hatun ile neden evlendi?

Selahaddin Eyyübi'nin eşleri kim, isimleri nelerdir soruları bu aralar merakla soruluyor. Özellikle Nureddin Zengi'nin dul kalan eşi İsmet Hatun ile yaptıkları evlilik tarih boyunca konuşulmuştur. Peki, Selahaddin Eyyübi, Zengi'nin dul kalan eşi İsmet Hatun ile neden evlendi?

SELAHADDİN EYYÜBİ İSMET HATUN İLE NEDEN EVLENDİ?

Orta Çağ'ın en önemli figürlerinden biri olan Selahaddin Eyyübi, hem savaş meydanlarında hem de kişisel yaşamında dikkat çekici bir karakterdir. Selahaddin'in eşleri ve çocukları, onun gizemli özel hayatının bir parçasını oluşturur. Tarihçiler, Selahaddin'in kişisel hayatıyla ilgili detayları sınırlı kaynaklardan toplamışlardır.

Fransız ressam Gustave Doré, 1800'lerde Selahaddin'i tasvir eden etkileyici bir tablo çizmiştir. Bu tablo, Selahaddin'in tarihte bıraktığı derin izi ve onun zaferlerini simgelemektedir.Ç

İmadeddin el–İsfahani ve İbn Kesir gibi tarihçiler, Selahaddin'in 15 ila 17 oğlu ve en az bir kızı olduğunu belirtmişlerdir. Bunlar arasında Eyyûbîler Şam Emiri Ebū Hasan Nūreddīn el-Efḍal Alī, Eyyûbîler Mısır Sultanı Aziz İmadeddin Ebu'l Feth Osman ve Eyyûbîler Halep Emiri Ez–Zahir Gıyaseddin Ebu Mansur Gazi gibi önemli isimler bulunmaktadır.

Selahaddin'in eşleri ve cariyeleri hakkında çok az bilgi mevcuttur.

Eyyübi, Zengi'nin ölümünden sonra yeni bir fitne çıkmaması ve savaşa meydan vermemek için iki devlet arasında savaş çıkmaması için formalite icabı İsmet Hatun ile ailesinin de rızasını alarak evlendi.

1176 yılında evlendiği Nûreddin Zengî'nin dul eşi İsmet Hatun ile bu evlilikten çocuk sahibi olmamıştır.

Eşlerinden biri olan Şemsah, oğlu el–Aziz Osman ile birlikte Şafii'nin Kahire'deki türbesine gömülmüştür.

ÇOCUKLARININ İSİMLERİ TAM LİSTE

Selahaddin'in bilinen çocuklarının isimleri şunlardır:

Ebū Hasan Nūreddīn el-Efḍal Alī (d. 1169 – ö. 1225) — Eyyûbîler Şam Emiri (1193–1196)

Aziz İmadeddin Ebu'l Feth Osman (d. 1171 – ö. 1198) — Eyyûbîler Mısır Sultanı (1193–1198)

Ez–Zahir Gıyaseddin Ebu Mansur Gazi (d. 1172 – ö. Ekim 1216) — Eyyûbîler Halep Emiri (1193–1216)

Zafir Muzaffereddin Ebu'l Abbas Hızır (d. Nisan 1173, Mısır)

Aziz Fetheddin Ebu Yakub İshak (d. 1174, Şam)

Necmeddin Ebu'l Feth Mesud (d. 1175, Şam)

Ağar Şerefeddin Ebu Yusuf Yakub (d. 1176, Mısır)

Zahir Mücireddin Ebu Süleyman Davud (d. 1177, Mısır)

Muzaffer Kutbeddin Ebu'l Fadl Musa (d. 1177, Mısır)

Eşref Muizzeddin Ebu Abdullah Muhammed (d. 1179, Şam)

Muhsin Zahireddin Ebu'l Abbas Ahmed (d. 1181, Mısır)

Muazzam Fahreddin Ebu Mansur Turanşah (d. 1181, Mısır – ö. 1260)

Galib Nusayreddin Ebu'l Feth Melikşah (d. 1182, Şam)

Rükneddin Ebu Said Eyyûb (d. 1182, Şam)

Mansur Ebu Bekir (d. 1193, Harran)

Nusayreddin Mervan (d. 1193, Şam)

Şadî (d. 1193, Şam)

Munise

Utkureddin-i Eyyûbî

 

 Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Selahaddin_Eyyubi 

Yorumlar