Polislere yönelik operasyonu 15 soru önergesiyle Meclis'e taşıdı

MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık, yolsuzluk operasyonunu yürüten polislerin sahur vakti gözaltına alınmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 15 yazılı soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Efkan...

Polislere yönelik operasyonu 15 soru önergesiyle Meclis'e taşıdı
23 Temmuz 2014 Çarşamba 18:48

MHP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık, yolsuzluk operasyonunu yürüten polislerin sahur vakti gözaltına alınmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 15 yazılı soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen önergelerde, çeşitli sorular yöneltildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 2014/75025 Sayılı Soruşturma kapsamında, toplam 30 İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen, 25.06.2014 tarihli ve 3624-87188 sayılı yazı ekindeki Gizli Talimat Yazısının bazı medya organlarında da yayınlandığını dile getiren Işık, anılan yazının 1. Maddesinde yer alan, "Bu soruşturmanın çerçevesine giren cemaat üyesi olup örgütlü olarak hükümeti devirmek ve anayasal düzeni yıkıp, devleti ele geçirmek için doğrudan faaliyet yürüten kişilerin tespiti, adreslerinin ve açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, ülke çapında eş zamanlı arama ve delil elde etmek için ayrıntılı çalışma yapılıp, gecikmeksizin arama ve delil elde etme işlemlerinin gizlilik içinde yürütülmesi" talimatları verildiğine dikkat çekti.

IŞIK, EFKAN ALA'YA ŞU SORULARI YÖNELTTİ

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca hangi illerde kaç cemaat üyesinin örgütlü olarak hükümeti devirmek ve anayasal düzeni yıkmak suçlarını işlediği tespit edilmiştir? Anılan suçları işledikleri tespit edilen kişiler kimlerdir? Bu suçları nerelerde ve hangi tarihlerde işlemişlerdir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca hangi illerde toplam kaç kişinin devleti ele geçirmek için doğrudan faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir? Anılan suçu işledikleri tespit edilen kişiler kimlerdir? Bu suçları nerelerde ve hangi tarihlerde işlemişlerdir?

Anılan kişiler devleti ele geçirmek amacıyla doğrudan hangi faaliyetleri yürütmüşlerdir? Anılan kişilerce devleti ele geçirme faaliyetleri yürütülürken devletin ilgili birimleri ve devleti yöneten siyasi sorumlular ne yapmışlardır? Zamanında gerekli işlemleri yapmayan sorumlular kimlerdir? Bu sorumlular hakkında şimdiye kadar hangi işlemler yapılmış ya da yapılmaktadır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca ülke çapında eş zamanlı arama ve delil elde etmek için hangi ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır? Şimdiye kadar hangi illerde hangi amaçlarla eş zamanlı arama ve delil elde etme operasyonları düzenlenmiştir? Düzenlenen operasyonlarda hangi deliller toplanmıştır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca ülke çapında yapılan arama ve delil elde etme işlemleri gizlilik içinde yürütülmüş müdür? Bazı medya organlarında yayınlanan operasyon görüntüleri ve sahte delil üretme işlemleri dışarıya nasıl ve kimler tarafından sızdırılmıştır? Gizlilik talimatına uymayan sorumlular hakkında nasıl bir işlem yapılmış ya da yapılmaktadır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir?

Bakanlığınızın anılan konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca hangi illerde cemaat üyesi olup hükümeti devirmek ve anayasal düzeni yıkmak için faaliyet yürüten kaç kişinin cep telefonu ve elektronik iletişimleri denetlenmiştir?

Anılan kişilerin iletişimlerinde suç unsuru teşkil eden bilgi ve belgelere rastlanmış mıdır? Rastlandı ise kimler hangi suçları işlemişlerdir?

Anılan talimat gereğince, cemaat üyesi olup hükümeti devirmek ve anayasal düzeni yıkmak için faaliyet yürüten kişilerin cep telefonu ve elektronik iletişimleri kimler tarafından izlenip araştırılmıştır? Bu izleme ve araştırma yetkisi hangi mevzuata dayanarak kullanılmıştır?

Anılan talimat gereğince, gerekli kararların mahkemelerden alınabilmesi için şimdiye kadar Bakanlığınızca toplam kaç kişi hakkında işlem başlatılmıştır? Mahkemelerden hangi tür kararların alınması planlanmış ve şimdiye kadar hangi mahkemelerden toplam kaç kişi hakkında beklenen türde kararların çıkartılması sağlanmıştır?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar geriye dönük olarak toplam kaç kişinin cep telefonu görüşme kayıtları alınıp üzerinde çalışma yapılmıştır? Geriye doğru kayıtlar hangi yıllar için toplanmış ve üzerinde çalışılmıştır? Hangi yıllara ait toplam kaç görüşmede kaç kişinin suç işlediği tespit edilmiştir?

Eğer geriye dönük araştırmalarda suç teşkil eden görüşmeler elde edilmiş ise anılan dönemlerdeki devleti yöneten siyasi ve idari sorumlular kimlerdir? Anılan sorumlular neden bu suçlara engel olmamışlar ve gerekli önlemleri almamışlardır? Zamanında gerekli önlemleri almayan ve işlemleri yapmayan sorumlular hakkında şimdiye kadar hangi işlemler yapılmış ya da yapılmaktadır?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca anılan konularda yapılan işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Fetullah Gülen ve cemaatinin elinde silahlı bir güç bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Silahlı güç bulunmuş mudur? Bulundu ise hangi illerde ne miktarda ve hangi türden silahlara sahip güçler tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar ordu, jandarma, MİT ve emniyet birimleri içerisindeki Fetullah Gülen cemaatine bağlı veya üye olan kaç kişi tespit edilmiştir? Bu kişilerin silahlı bir eyleme kalkışmalarının mümkün olup olmadığının belirlenmesine yönelik çalışmalarda hangi sonuçlara varılmıştır?

Şimdiye kadar silahlı bir eyleme kalkışan cemaat üyeleri tespit edilmiş midir? Edildi ise kimler hangi eylemlere kalkışmışlar ve hangi sonuçları elde etmişlerdir?

Anılan talimat gereğince, cemaat üyelerinin böyle bir eyleme kalkışmaları halinde hükümeti yıkabilecek ve anayasayı ortadan kaldıracak güçlerinin olup olmadığının belirlenmesi için yapılan çalışmalarda hangi önemli sonuçlara ulaşılmıştır?

Cemaatin hangi illerde hükümeti devirecek ve anayasayı ortadan kaldıracak silahlı güce ulaştığı belirlenmiştir? Böyle bir sonuca ulaşılamamış ise anılan cemaate haksızlık yapan ve ithamlarda bulunan sorumlular hakkında Bakanlığınızca nasıl bir işlem yapılması düşünülmektedir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir?

Bakanlığınızın anılan konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, adı geçen cemaat üyelerinin Türkiye’nin son on yılında işlenen önemli olaylara azmettiren, yardım eden ya da doğrudan suç işleyen sıfatıyla katılıp katılmadıklarının belirlenmesi çalışmalarında hangi önemli sonuçlara ulaşılmıştır? Bu kapsamda toplam kaç kişin belirtilen fiilleri işlediği tespit edilmiştir?

Varsa, son 10 yılda belirtilen fiilleri işleyen kişi sayılarının yıllara ve suç fiillerine göre dağılımı nasıl olmuştur?

Adı geçen cemaat üyelerinin rolleri bulunduğu iddia edilen Aziz Santoro cinayeti, Hrant Dink’in öldürülmesi, Danıştay Saldırısı, Zirve Kitabevi Katliamı, Necip Hablemitoğlu ve Üzeyir Garih’in öldürülmesi gibi olaylar ile irtibatlarının araştırılmasına yönelik çalışmalarda hangi sonuçlar elde edilmiştir?

Adları geçen kişilerin öldürülmesine yönelik cinayetlere isimleri karışmış kaç kişi tespit edilmiştir? Bunların adı geçen cemaatle bağlantıları var mıdır? Varsa kimlerin ne gibi bağlantıları vardır? Yoksa adı geçen cemaat üyelerini böyle bir suçlama yoluna gidilmesinin sebepleri nelerdir?

Şimdiye kadar failleri bulunamamış bu cinayetlerin hükümetinizce adı geçen cemaat üyelerinin üzerine yıkılmak istendiği iddiaları doğru mudur?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir? Anılan operasyon tarihlerinden önce böyle bir cadı avına niçin gidilmemiş ya da gerek duyulmamıştır?

Bakanlığınızın anılan konulara ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda şimdiye kadar cemaatin lideri Fetullah GÜLEN ve yanındakilerin yurt dışındaki ilişki ve irtibatları hakkında ne gibi bilgi ve belgelere ulaşılmıştır?

Anılan kişilerin yurt dışında hangi ülkelerde kimlerle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir? İrtibatların hangi konularda ve nasıl sağlandığı belirlenmiştir?

Adı geçen cemaatin yurt dışında kaç üyesi bulunmaktadır? Bu üyelerden yurt dışında herhangi bir suça karışanlar olmuş mudur? Oldu ise kaç kişi hangi suçları işlemiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda şimdiye kadar cemaatin lideri Fetullah GÜLEN ve yanındakilerin hangi tarihlerde, kaçar kez yurt dışına çıktıkları ve yurt dışında hangi ülkelerde kim veya kimler adına çalıştıkları tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda cemaatin neyi savunduğu ve hangi konularda hassas olduğu tespit edilmiştir? Savundukları ve hassas oldukları konular içinde Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin aleyhine olan düşünce veya fiiller var mıdır? Yoksa anılan cemaat üyelerinin bu konuda da sorgulanmalarının sebepleri nelerdir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda, adı geçen cemaatin geçmişte, hangi yıllarda, nerelerde, hangi faaliyetleri olmuştur? Bu faaliyetlerden suç teşkil edenler var mıdır? Varsa hangileridir ve bunlara zamanında neden müdahale edilmemiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda, adı geçen cemaatin hangi cemaat içi kuralları uyguladığı ve hangi tür cemaat dışı ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda cemaatin hangi ilkelere bağlı olduğu ve cemaat mensuplarının hangi davranış modellerini benimseyip uyguladıkları tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir? Anılan operasyon tarihlerinden önce böyle bir cadı avına niçin gidilmemiş ya da gerek duyulmamıştır?

Anılan talimat gereğince, talimatta belirtilen suçlara karışan ve yurt dışına gidenler hangi ülkelerde bulunmaktadırlar? Bu durumda toplam kaç kişi hangi ülkelerde bulunmaktadır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda suç işleyip de yurt dışına çıkanların ne zaman yurt dışına çıktıkları belirlenmiştir? Anılan kişilere yurt dışına çıktıkları tarihlerde herhangi bir müdahalede bulunulmadığı halde sonradan böyle bir uygulamaya gidilmesinin gerekçeleri nelerdir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda suç işleyip de yurt dışına çıkanların ülkeye dönmeleri halinde yakalanmalarının temini için ne gibi işlemler yapılmıştır? Bu işlemlerin önceden tamamlanması talimatı Bakanlığınızca nasıl yerine getirilmiştir? Kişilerin yurt dışından dönmeden gerekli işlemlerin tamamlanması ne anlama gelmektedir?

Ülkeye dönmeleri halinde yakalanması gereken kaç kişi bulunmaktadır? Bunlar hakkında hangi karalar alınmış ve bunlara yönelik hangi işlemler yapılmıştır?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir? Anılan operasyon tarihlerinden önce böyle bir cadı avına niçin gidilmemiş ya da gerek duyulmamıştır?

Bakanlığınızın anılan konulara ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda Fetullah Gülen cemaatinin ülke içinde ve dışında nasıl bir örgütlenme yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir?

Bu örgütlenme içerisinde yurt içinde ve dışında toplam kaçar kişi yer almaktadır? Bu kişiler kimlerdir ve örgütlenme içerisindeki pozisyonları nasıldır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda adı geçen cemaate sızan ve örgütlenen kişilerin varlığı tespit edilmiş midir?

Edildi ise kimler ne amaçla, cemaate nereden sızmış ve örgütlenme içinde hangi görevleri almışlardır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda adı geçen cemaate sızarak örgütlenen kişiler içinde kimlerin hangi kararları alıp uyguladığı ve cemaatin mensuplarını kullandığı belirlenmiştir?

Anılan kişiler cemaatin mensuplarını hangi amaçlarla ve nasıl kullanmışlardır?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir? Anılan operasyon tarihlerinden önce böyle bir cadı avına niçin gidilmemiş ya da gerek duyulmamıştır?

Bakanlığınızın anılan konulara ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda Fetullah Gülen cemaatinin toplam kaç üst imamının bulunduğu, bunların hangi sorumluluklara ve yetkilere sahip oldukları belirlenmiştir?

Anılan üst imamlardan gelen hangi tür talimatların alt birimlere nasıl ulaştırıldığı tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda örgüt içerisinde disiplinin nasıl sağlandığı belirlenmiştir?

Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda cemaatten ayrılan veya ayrılmak isteyenlere karşı ne tür tedbirler alındığı belirlenmiştir? Cemaatten ayrılmak isteyen ya da ayrılanlara herhangi bir engellemede bulunulmuş mudur? 2003-2014 döneminde toplam kaç kişinin adı geçen cemaatten ayrıldığı tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda cemaatin üst düzey imamlarının aldığı kararların nasıl uygulandığı tespit edilmiştir? Uygulamada ülkelere ya da üst düzey imamlara göre bir değişiklik olmakta mıdır?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir? Anılan operasyon tarihlerinden önce böyle bir cadı avına niçin gidilmemiş ya da gerek duyulmamıştır?

Bakanlığınızın anılan konulara ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda Fetullah Gülen cemaatinin kamu kurumları veya kuruluşları içinde nasıl bir örgütlenmede bulundukları tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda hangi devlet kurumları içinde nasıl bir örgütlenme şekli tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda hangi özerk kuruluşlar içinde nasıl bir örgütlenme şekli tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda hangi meslek kuruluşları içinde nasıl bir örgütlenme şekli tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda hangi yerel idarelerde nasıl bir örgütlenme şekli tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan bu tür işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir? Anılan operasyon tarihlerinden önce böyle bir cadı avına niçin gidilmemiş ya da gerek duyulmamıştır?

Bakanlığınızın anılan konulara ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda Fetullah Gülen cemaatinin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde toplam kaç üyesinin bulunduğu ve bunların kimler olduğu tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda Fetullah Gülen cemaatinin Jandarma bünyesinde toplam kaç üyesinin bulunduğu ve bunların kimler olduğu tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda Fetullah Gülen cemaatinin MİT bünyesinde toplam kaç üyesinin bulunduğu ve bunların kimler olduğu tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda Fetullah Gülen cemaatinin Yargı Organları bünyesinde toplam kaç üyesinin bulunduğu ve bunların kimler olduğu tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda Fetullah Gülen cemaatinin Ordu bünyesinde toplam kaç üyesinin bulunduğu ve bunların kimler olduğu tespit edilmiştir? Bunların kara, hava ve deniz kuvvet komutanlıklarına göre dağılımları nasıldır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda Fetullah Gülen cemaatinin adı geçen kurumlarda nasıl bir örgütlenme yaptıkları ve örgütlenme şemalarında kimlerin yer aldığı tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan bu tür işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir? Anılan operasyon tarihlerinden önce böyle bir cadı avına niçin gidilmemiş ya da gerek duyulmamıştır?

Bakanlığınızın anılan konulara ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatinin Türkiye’de toplam kaç kişiyi imam olarak görevlendirdiği tespit edilmiştir?

Türkiye’de görevli imam sayılarının bulundukları ilçelere ve illere göre dağılımları nasıldır?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatinin yabancı ülkelerde toplam kaç kişiyi imam olarak görevlendirdiği tespit edilmiştir?

Yabancı ülkelerde görevli imam sayılarının bulundukları ülkelere göre dağılımları nasıldır?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatine mensup imamların hangi devlet idaresi veya kurumlarında sorumlu oldukları, buralarda hangi sorumluluk ve görevlerle çalıştıkları tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatine mensup imamların hangi devlet idaresi veya kurumlarında nasıl ve ne tür faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan iş ve işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir?

Bakanlığınızın anılan konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda, adı geçen cemaatin Emniyetten sorumlu imamı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil’in açık kimlik bilgileri tespit edilebilmiş midir? Edildi ise bu kişi kimdir? Şimdiye kadar nerelerde, hangi görevlerde bulunmuş ve hangi suçları işlemiş ya da devlet ve millet adına hangi hayırlı ve yararlı çalışmalarda bulunmuştur?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda, adı geçen cemaatin TSK’dan sorumlu imamı Hamdullah Öztürk’ün açık kimlik bilgileri tespit edilebilmiş midir? Edildi ise bu kişi kimdir? Şimdiye kadar nerelerde, hangi görevlerde bulunmuş ve hangi suçları işlemiş ya da devlet ve millet adına hangi hayırlı ve yararlı çalışmalarda bulunmuştur?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda, adı geçen cemaatin MİT’den sorumlu imamı Sinan kod adlı Murat Karabulut’un açık kimlik bilgileri tespit edilebilmiş midir? Edildi ise bu kişi kimdir? Şimdiye kadar nerelerde, hangi görevlerde bulunmuş ve hangi suçları işlemiş ya da devlet ve millet adına hangi hayırlı ve yararlı çalışmalarda bulunmuştur?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda, adı geçen cemaatin Adalet Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan ve soyadı Atalay olan imamın açık kimlik bilgileri tespit edilebilmiş midir? Edildi ise bu kişi kimdir? Şimdiye kadar nerelerde, hangi görevlerde bulunmuş ve hangi suçları işlemiş ya da devlet ve millet adına hangi hayırlı ve yararlı çalışmalarda bulunmuştur?

Anılan talimat gereğince Bakanlığınızca yapılan çalışmalarda, adı geçen cemaatin diğer devlet kurumlarında sorumlu imam düzeyinde görev alanların açık kimlik bilgileri tespit edilebilmiş midir? Edildi ise bu kişiler kimdir? Şimdiye kadar nerelerde, hangi görevlerde bulunmuşlar ve hangi suçları işlemişler ya da devlet ve millet adına hangi hayırlı ve yararlı çalışmalarda bulunmuşlardır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan iş ve işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir?

Bakanlığınızın anılan konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatinin hangi internet sitelerine sahip olduğu ve nerelerde yayın yaptıkları tespit edilmiştir? Anılan sitelerde suç teşkil eden hangi yayınların hangi tarihlerde yer aldığı ve hangi suçların işlendiği belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatinin hangi basın yayın organlarına sahip olduğu ve bunların nerelerde bulundukları tespit edilmiştir? Anılan organlarda suç teşkil eden hangi yayınların hangi tarihlerde yer aldığı ve hangi suçların işlendiği belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatinin hangi gazetelerin sahibi olduğu tespit edilmiştir? Bunlar hangi il ve/veya ilçelerde bulunmaktadır? Anılan gazetelerde suç teşkil eden hangi yayınların hangi tarihlerde yer aldığı ve hangi suçların işlendiği belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatinin hangi haber ajanslarına sahibi olduğu tespit edilmiştir? Bunlar hangi il ve/veya ilçelerde bulunmaktadır? Bu haber ajanslarında suç teşkil eden hangi yayınların hangi tarihlerde yer aldığı ve hangi suçların işlendiği belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatinin hangi televizyon ve radyoların sahibi olduğu tespit edilmiştir? Bunlar hangi il ve/veya ilçelerde bulunmaktadır? Bu televizyon ve radyolarda suç teşkil eden hangi yayınların hangi tarihlerde yer aldığı ve hangi suçların işlendiği belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen Cemaatinin yurt dışında hangi ülkelerde benzer faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan iş ve işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir?

Bakanlığınızın anılan konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen cemaatine bağlı ev, okul, dershane ve yurtlarda halen toplam kaç öğrencinin kaldığı veya eğitim öğretim gördüğü tespit edilmiştir?

2003-2014 döneminde anılan yerlerde okuyan ya da kalan öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımı nasıl olmuştur?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen cemaatinin kontrolündeki şirket, vakıf, dernek, okul, yurt ve benzeri kuruluşlarda halen toplam kaç kişinin çalıştığı tespit edilmiştir?

2003-2014 döneminde anılan kuruluşlarda çalışan kişi sayılarının yıllara göre dağılımı nasıl olmuştur?

Anılan kuruluşlarda kalan veya çalışan kişilere ilişkin verilerin toplanmasının sebepleri nelerdir?

Bu kişilerin Bakanlığınızca fişlendiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise şimdiye kadar Bakanlığınızca fişlenen kişilerin toplam sayısı ne olmuştur?

Fişleme talimatı kim ya da kimler tarafından verilmiştir? Yapılan fişlemelerin amaçları ve yasal dayanakları nelerdir? Anılan fişlemeleri yapan görevlilere yaptıkları iş ve işlemlerin yasal olmadığı ve suç işledikleri hatırlatılmış mıdır?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan iş ve işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir?

Bakanlığınızın anılan konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen cemaatinin Türkiye’de hangi ticari faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir? Bunlar içinde hangi faaliyetlerin hukuka uygun, hangilerinin ise gizli yürütülen hukuk dışı faaliyetler olduğu belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen cemaatinin Türkiye’de hangi eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir? Bunlar içinde hangi faaliyetlerin hukuka uygun, hangilerinin ise gizli yürütülen hukuk dışı faaliyetler olduğu belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen cemaatinin Türkiye’de hangi sosyal etkinlik faaliyetlerini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir? Bunlar içinde hangi faaliyetlerin hukuka uygun, hangilerinin ise gizli yürütülen hukuk dışı faaliyetler olduğu belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen cemaatinin Türkiye’de hangi basın yayın ve matbaa işlemlerini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir? Bunlar içinde hangi faaliyetlerin hukuka uygun, hangilerinin ise gizli yürütülen hukuk dışı faaliyetler olduğu belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, şimdiye kadar Bakanlığınızca yapılan araştırmalarda Fetullah Gülen cemaatinin Türkiye’de hangi internet yayıncılığı faaliyetlerini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir? Bunlar içinde hangi faaliyetlerin hukuka uygun, hangilerinin ise gizli yürütülen hukuk dışı faaliyetler olduğu belirlenmiştir?

Anılan talimat gereğince, Bakanlığınızca yapılan iş ve işlemlerin, 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından sonra başlatılmasının ve ülke çapında adeta cadı avı şeklinde yürütülmesinin sebepleri nelerdir?

Bakanlığınızın anılan konuya ilişkin görüşü ve 2014 yılı programı nasıldır?

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×