MHP ile ilgili günün ikinci kararı

MHP ile ilgili bugün Ankara'da iki ayrı karar verildi. 23. İcra Mahkemesi durdurma kararını iptal etti; İcra Dairesi ise durdurma kararını uygulamaya soktu

MHP ile ilgili günün ikinci kararı
13 Mayıs 2016 Cuma 20:37

Ankara'da bugün MHP açısından hareketli bir gün yaşanıyor. Muhaliflerin uzun zamandır beklediği durdurma kararının iptali kararı bugün 23. İcra Mahkemesi'nden çıktı. Muhalifler bu karar üzerine pazar günü kongre yapmayı bekliyordu; ancak İcra Dairesi, 'Gemerek'in tedbir kararı geçerlidir, kongre toplanamaz' kararını verdi. MHP'de kurultay krizi hakkında yeni gelişme yaşandı. 25. İcra Dairesi "Gemerek'in tedbir kararı geçerlidir kongre toplanamaz" dedi. 

İcra Dairesi Müdürü Hacı Mehmet Demircioğlu tarafından yazılan karar tensip tutanağında, muhaliflerin başvurusunun reddedildiği ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı doğrultusunda tedbirin devam ettiği belirtildi.

Tutanakta, muhaliflerin başvurusu üzerine Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesinin bugün "şikayetin kabulüne, takibin icra müdürlüğünce yapılan tüm işlemlerin iptaline karar verdiğinin" görüldüğü anımsatıldı.

İcra müdürlüğüne yapılan şikayetlerin tamamının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 394. maddesi gereğince ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına yönelik olduğu kaydedilen tutanakta, şu ifadelere yer verildi:

"Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ihtiyati tedbir kararının uygulanması bu anlamda icra işlemi sayılmaz. İcra müdürünün bu aşamadaki görevi sadece infaz memurluğu niteliğindedir. İhtiyati tedbir kararının infazıyla ilgili itiraz ve şikayetleri inceleme görevi, kararı veren Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesine aittir.

Tedbir kararının yerine getirilmesi sırasında infaz memurunun işlemlerine karşı yapılacak şikayet ve itiraz başvurularında İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca (yetki) ihtiyati tedbir kararı veren Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesine aittir."

Yargıtay ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine yönelik çeşitli karar ve hükümlere yer verilen tutanakta, şu bilgiler yer aldı:

"Yargıtay kararları ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre mahkeme tarafından verilen tedbir kararlarının icra dairesince infazı işlemleri İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip muamelesi sayılamayacağından bu kapsamda icra dairesinin işlemlerine karşı İcra ve İflas Kanunu'nun 16. maddesi gereğince icra mahkemesine şikayet yoluna başvurulmayacağı tedbir kararının yerine getirilmesine yönelik işlemlere karşı her türlü şikayet ve itirazın ihtiyati tedbir kararını veren mahkeme tarafından incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 13 Mayıs tarihli kararında bahsedilen ilamlı takipleri için düzenlenen icra emri, müdürlüğümüzün 10 Mayıs tarihli kararıyla Yargıtayımızın 12. Hukuk Dairesinin 2011/23505 esas, 2012/8449 karar ve 19 Mart 2012 tarihli 'İcra memure kendi verdiği karardan dönemez ise de bilahare önceki verdiği kararın dosya kapsamı ve yasa hükmüne uygun olmadığını fark edip onun yerine somut olayda olduğu gibi yasaya uygun olan kararı vermesine engel bir düzenleme bulunmamaktadır' kararı mesnet kabul edilerek her ne kadar icra emri tanzim edildi ise de tebliğ ve tebellüğ işlemleri yapılmamıştır. Bu durumda icra emri iptal edilerek takip konusu işlem bir icrayı işlem olmaktan çıkmıştır.

Yargıtay kararlarında zikredildiği gibi 'Tedbir takip konusu kararın infazıyla ilgili olup ihtiyati tedbir kararının uygulanması icra işlemi sayılamayacağından tedbir kararının infazıyla ilgili şikayetleri inceleme görevi kararı veren Asliye Ticaret Mahkemesine aittir. Zira icra müdürünün görevi, ihtiyati tedbir infaz memurluğu niteliğindedir.' O halde icra mahkemesince ihtiyati tedbir kararının infazıyla ilgili icra müdürünün işlemlerine karşı her türlü şikayetin, tedbir kararı veren mahkemece incelenmesi gerektiği kabul edilmiştir."

Tutanakta, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesinin 28 Nisan ve 13 Mayıs'taki ihtiyati tedbir kararları ve onun gereklerinin infazına devam edildiği bildirildi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×