CHP'den TRT Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

CHP genel başkan yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağbaba ile Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na '3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...

CHP'den TRT Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
17 Temmuz 2014 Perşembe 10:48

CHP genel başkan yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağbaba ile Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na '3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' verdi.

Türkiye’de ve dünya genelinde medyanın önemli bir gelişim gösterdiğinin aşikâr olduğunun dile getirildiği teklifte, bu gelişime paralel olarak her geçen gün internet medyasının da büyük bir gelişim sergilediği ve insanların habere ve medyaya erişim ihtiyacının da aynı oranda arttığı ifade edildi.

Medyaya erişim ihtiyacı karşısında, her geçen gün gerek yazılı gerekse görsel basındaki kuruluş sayısının arttığı ve ciddi bir rekabet ortamı oluştuğunun anlatıldığı teklifte, devlet televizyonlarının da özel kuruluşlarla aynı rekabet ortamında bulunduğu düşünüldüğünde, sadece devlet televizyonu/radyosu olması sebebiyle tamamen haksız rekabet oluşturacak şekilde devlet televizyonlarına/radyolarına kaynak aktarılmasının ise ticari rekabet kurallarına ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturtuğu kaydedildi.

Haksız rekabet durumuna ek olarak, son dönemlerde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun tarafsızlığını yitirdiğinin vurgulandığı teklifte, "Tüm yurttaşlara eşit olması gereken mesafeyi tamamen göz ardı ederek, adeta hükümetin yayın organı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu nedenledir ki her yurttaştan sağlamış olduğu geliri ülkenin belirli bir kesimine hizmet olarak götürmesi kabul edilebilir değildir. Buradan yola çıkarak herkese hizmet vermeyen bir kurumun herkesten ve zorunlu olarak gelir elde etmesi mümkün değildir. Diğer basın-yayın organlarına karşı haksız rekabet ve eşitsizlik oluşturan, herkesten elde ettiği gelirleri sadece toplumun bir kesimi için harcayan bir kurumun gelirlerinin yeniden düzenlenmesi gerekliliği karşısında işbu yasa teklifi hazırlanmıştır." denildi.

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 1- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1'inci maddesinde yer alan “radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretler, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun “Gelirler” başlıklı 2'nci maddesinin a ve b bentleri, “Cihazların İmalat ve İthalatı ile Gümrük Girişleri başlıklı 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesi, “Tahsilat” başlıklı 5'inci maddesi, “Ceza Hükmü” başlıklı 6'ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun 10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan "bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususlar" ibaresi madde metninden çıkarılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun Geçici 1'inci, Geçici 2'nci, Geçici 3'üncü, Geçici 4'üncü, Geçici 5'inci ve Geçici 6'ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- -Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - İşbu madde ile genel gerekçede açıklandığı üzere, herkese hizmet vermeyen bir kurumun herkesten ve zorunlu kesintiler yoluyla gelir elde etmesi ve diğer basın yayın kuruluşlarına karşı haksız rekabet ortamının kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 2 - İşbu madde ile TRT adına gerçekleştirilen zorunlu kesintilerin yapılmaması sonrasında, buna bağlı olarak cezai hükümlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır kurumun herkesten ve zorunlu kesintiler yoluyla gelir elde etmesi ve diğer basın yayın kuruluşlarına karşı haksız rekabet ortamının kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 3,4 -İşbu madde ile genel gerekçede açıklandığı üzere, herkese hizmet vermeyen bir kurumun herkesten ve zorunlu kesintiler yoluyla gelir elde etmesi ve diğer basın yayın kuruluşlarına karşı haksız rekabet ortamının kaldırılması amaçlanmaktadır.

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×