"Önemli iyileşmelerin yanında kırılganlıklar devam ediyor"

- TMB Analizinden: - "Küresel gelişmeler paralelinde, Türkiye ekonomisinde bir yandan önemli iyileşmeler görülmekte, bir yandan kırılganlıklar devam etmektedir"

Google Haberlere Abone ol
"Önemli iyileşmelerin yanında kırılganlıklar devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), küresel gelişmeler paralelinde, Türkiye ekonomisinde bir yandan önemli iyileşmelerin görüldüğünü, bir yandan da kırılganlıkların devam ettiğini açıkladı.

TMB tarafından yayımlanan "Temmuz 2017 İnşaat Sektörü Analizi"nde, küresel ekonomi için 2017 yılının ilk yarısının genellikle olumlu seyrettiği vurgulandı.

Analizde, küresel gelişmeler paralelinde, Türkiye ekonomisinde bir yandan önemli iyileşmeler görülürken, bir yandan kırılganlıkların devam ettiği aktarılarak, yurt dışı müteahhitlik sektörünün, genel konjonktürden ve özellikle ana pazarlardaki gelişmelerden en ağır etkilenen sektörlerden birisi olduğu hatırlatıldı.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde 2017'nin ilk yarısında, 2016'nın aynı dönemine kıyasla göreli iyileşme sağlandığı kaydedilen analizde, "Sektörel değerlendirme bakımından, üretim yöntemiyle oluşturulan GSYH verilerine göre, 2017 yılının ilk çeyreğinde inşaat sektöründe büyüme yüzde 3,7 ile genel ekonomik büyümenin ve beklentilerin altında kalmıştır." denildi.

Analizde, Katar krizinin ardından Körfez ülkelerinde ortaya çıkabilecek istikrarsızlığın, Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünü derinden etkileyeceği dile getirilerek, toplam pazar büyüklüğünün yüzde 35'ni oluşturan Libya, Irak ve Rusya Federasyonu'nda yaşanan gelişmelerden kaynaklanan daralma ortadayken, Körfez bölgesinden kaynaklanacak potansiyel kayıpların sektör açısından çok daha olumsuz bir etki oluşturulabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Analizde, şu ifadelere yer verildi:

"İnşaat sektörü dışında genel anlamda da özel sektör yatırımlarının büyümeye katkısının oldukça sınırlı olduğu mevcut ortamda, küresel piyasa akımlarından reel bir büyüme ivmesi yaratmanın tek yolunun, yeni bir reformist ekonomi programının hızla hayata geçirilmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi olduğu dile getirilmektedir. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, bir başka deyişle büyüme dinamiklerini desteklerken ekonomik kırılganlıkları kontrol altına alabilmek adına, kapsamlı bir orta vadeli perspektif oluşturulması önem taşımaktadır. Küresel risk iştahının orta vadede düşmesi beklendiğinden, hem bütçe açıklarının yeniden kontrol altına alınması hem de özel sektöre ait dış borçların disipline edilmesi gerekmektedir."

Türk müteahhitlik firmalarınca 1972'den 2017 ilk yarıyıl sonuna kadar 117 ülkede üstlenilen 8 bin 996 projenin toplam bedelinin 344 milyar dolara ulaştığı belirtilen analizde, "Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin başladığı tarihten bu yana üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 ülke Rusya (yüzde 19,7), Türkmenistan (yüzde 13,6), Libya (yüzde 8,4), Irak (yüzde 7,2) ve Kazakistan (yüzde 6,4) olmuştur." bilgisine yer verildi.

Yorumlar