Can Etili kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Can Etili kimdir, nerelidir, ne iş yapar, uzmanlık alanı nedir, kaç yaşındadır? Türkiye'nin ilk müzik profesörü olarak bilinen Can Etili, ilginç hayat serüveniyle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Santral memurluğuyla başladı profesörlüğe kadar yükseldi. İşe Can Etili hayatı ve biyografi:

Google Haberlere Abone ol

Can etili kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir gibi sorular müzikle ilgilinen birçok kişinin sorduğu sorular arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk müzik profesörü unvanını elinde bulunduran Can Etili'nin hayatı serüveni ilginç aşamalardan oluşuyor. Henüz lisedeyken santral memurluğu yapmaya başlayan Etili, şimdi bir profesör olarak anılıyor. İşte Can Etili hayatı ve biyografisi: 

Can Etili 1941 yılında Adana’da doğdu. İlkokulu Adana Tepebağ, ortaokulu Adana Kız Lisesi'nde okurken İsmet İnönü Ortaokula nakledilmesi üzerine orada bitirerek İstanbulda Bakırköy Lisesinde okul üçüncüsü ve sınıf birincisi olarak mezun oldu. Lisede okurken Taksim İlk yardım Hastanesinde aynı zamanda gece santral memuru olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak üniversiteyi bitirdi. Üniversite tahsili sırasında bir yandan konservatuvara devam ederken bir yandan da bu sefer İstanbul Tıp Fakültesinde santral memuru olarak çalışmaya başladı.

Hukuk eğitimi devam ederken İstanbul Radyosu'nun açtığı Halk Müziği Sanatçısı sınavını kazanarak radyodaki seanslara Tüfekçiler yönetiminde devam etmeye başladı. 

1970 yılında Prof. Dr. Atilla Ökten'le evlendi. Sanatçı daha sonraları İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Fakültesine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda Yüksek Lisans yaparak mezun oldu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Cumhuriyet tarihinde ilk halk müziği . doktorasını yaparak Doktor ünvanını aldı. Yine Cumhuriyet tarihinin ilk Halk Müziği Profesörü oldu. 

2001 yılında İTÜ. Türk Musikisi'ne müdür oldu 6 yıl süre ile konservatuvarını yeniden yapılandırarak idare etti. Halen aynı konservatuvarda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 

TRT sanatçısı olarak sayısız konser ve emisyonlara imza attı. TRT büyük derleme ödülünün yanı sıra çok sayıda ödüller kazandı. Lisans ve doktora sanatta yeterlik tezlerine danışmanlık yaparak yönetti. 

Adana'lı olmasına karşılık Sivas ve Malatya şehirleri onu bağrına basarak hemşeri ilan etmelerine karşılık Cumhuriyet tarihinin ilk halk müziği doktoru ve halk müziği  profesörü olma gururunu yaşadı.

Radyo Günleri, 1975 yılında Ankara Radyosu Müzik Toplulu'ğunda Ahmet Yamacı yönetimindeki konserde. Sağdan altıncı.

1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

1981 yılında İstanbul Üniversitesi Basın yayın alanında yüksek lisans eğitimi yaptı.

1997 yılında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Müzik Tarihi alanında doktara yaptı.

26.01.1988 tarihinde İ.T.Ü. Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı alanında Doçent oldu.

15.02.2000 tarihinde İ.TÜ. Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı alanında Profesör oldu.

Yüksek Lisans Tezleri

Folklorumuzda Cezayir (Melih Duygulu)

Türk Halk Müziği Aralık Eğitimi Üzerine Çalışmalar (Ferhan Erdem)

Urfa – Kısas Köyü Semahlarının İncelenmesi (Gülderen Taştan)

Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerinin İncelenmesi (Orhan Hakalmaz)

Tunceli Cemlerinde Semahların İncelenmesi (Süleyman Yıldız)

Akçaabat Erkek Horonları (Volkan Konak)

Bursa Keles Yöresi Folkloru ((Rakibe Karabolat)

TRT Türk Halk Müziği Repertuarında Çocukların Söyleyebileceği Türkülerin İncelenmesi (Melih Uslu)

Edirne Uzunköprü Yeniköy Köyünün Bektaşi Müziğinin İncelenmesi (Alaattin Karatepe)

Giresun ve Ordu Yöresi Kol Havaları (Vesile Baran)

 Silifke Yöresi Sözlü Kaşık Havalarının İncelenmesi (Zehra Ganioğlu)

Erzincan Ağıtlarının İncelenmesi (Nazlı Elik)

Türk Halk Müziğinde Kadın Motifi ( Gülcan Kaya)

Türk Halk Müziği İcra Özelliklerinin Ses Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Erol Uras)

Türk Halk Çalgılarında Oturma Düzeni (Muharrem Temiz)

Doktora’ya Eşdeğer Sanatta Yeterlik Tezleri

Bağlama Eğitiminde Görülen Problemler ve Bunların  Çözüm Yolları, Adnan KOÇ, 2000

Yöresi Halk Müziğinden Seçilmiş Ezgiler Üzerinde Analitik Çalışmalar” Ferhan ERDEM,

El İle Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri, Erol PARLAK, Ekim 1998

Ağıtlarda Ritm Unsuru”, Nilgün AKKUŞ PARLAK, Ocak 1999.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi “Radyo ve TV’lerde Türk Halk Müziğinin 

Dünü ve Bugünü”, 25.12.1997

"Devlet Müzik Politikalarının Dünü Bugünü” 192021 Aralık 1997, Balıkesir, 1998

Cumhuriyetten Günümüze Türkü Söylemede Kullanılan Yöntemler”, Müzikte 2000 Sempozyumu

Güneydoğu Anadolu Projesi Çerçevesinde Türk Halk Müziğinin Yeri ve Önemi”, GAP Çerçevesinde 

Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 1213 Ekim 2001 Gaziantep

"Halk Eğitiminde Müziğin Rolü”, 8. İstanbul Türk Müziği Günleri, Ülkemizde Halk Eğitiminin 

Amacı, Önemi ve Gerekliliği Sempozyumu,

Diğer Yayınlar

Kolbastı Havaları, Temmuz 1995, Tarih ve Toplum Dergisi

 Halk Müziğinin Ustaları Hocam “Nida Tüfekçi”, Tarih ve Toplum Dergisi, Kasım 1995.

 Kına Havaları ve Özellikleri, Folklor süreli halk bilim dergisi, Cilt: 5, Sayı; 461996

 Halk Müziğimizin Ustaları “Yücel Paşmakçı” , Folklor süreli halk bilim dergisi Cilt 5, Sayı: 461196

 “Türk Edebiyatında Ninniler ve Kadın”, Türk Edebiyatı, Ocak 1998, Sayı:291

 “Müzikte Kirlenme” Folklor Edebiyatı Dergisi, Şubat 1998, Sayı:13

 “Arabesk” Folklor Edebiyatı Dergisi, Şubat 1998, Sayı:13

“Her Güzel Ses, İyi Ses Değildir”, Folklor Halkbilim Dergisi, Cilt:6, Sayı:47, Nisan 2000

 “Bir Kültür Adası Tanıyorum”, Türk Edebiyat Dergisi, Mart, 1998, Sayı:47, 1980

 “Türk Halk Müziği”nde Bozlak Kavramı, Musiki Mecmuası, Yıl:51, Sayı: 462, İstanbul, Ekim 1948

 “Devletin Müzik Politikası”, Motif Dergisi, Ekim, Kasım, Aralık, 1997, Sayı:11

Cumhuriyet döneminde türkü söyleme yöntemleri

Türk halk müziğinde beste türkü meselesi

Araştırmaya Dayanan Türk Halk Müziği Görsel Yayınları

TRT'YE GÖNDERDİĞİ ESERLER

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Bilimsel Araştırma ve İnceleme Türk Halk Müziği Repertuar Kurulu’na notalarını yazmak suretiyle gönderip onaylatarak Türk Halk Müziği Repertuarı’na kazandırdığı eserler

Gel Ey Gönül Mülk Edinme

Koç Hisar Tarla

İzettli Hürmetli Bilirim Seni

Allah Birdir Peygamber Hak Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin

Arpa Çayın Kenarı Ezrail Serime Çöktüğü Zaman

Derdim Çoktur Hangisine Pencereden Taş Gelir

Menzil Almak İsterirsen Gönül Gel Seninle Muhabbet

Can Özümden Besmeleyi Ondörtbin Yıl Gezdim Peymane

Bercelanın İnişi Ateşli Sırık Halayı

Toy Toy Toydur Bugün İş Halayı

Yorumlar