Zengiler kimdir, nerede kuruldu, hangi ırktan, Zengiler'in kurucusu kimdir, kim yıktı?

Zengiler Devleti'nin kim tarafından ne zaman ve nerede kurulduğu, hangi milletten olduğu soruları bu aralar merakla sorulurken, devletin kim tarafından ne zaman yıkıldığı sorusu da yine en çok cevap arayan soru oldu.

Google Haberlere Abone ol
Zengî Hanedanı: Mezopotamya ve Suriye'de Bir Türk

Zengiler'in kim olduğu, ne zaman ve nerede kurulduğu soruları bu aralar merakla cevap arıyor. Zengiler Devletini kuranlar hangi milletten veya ırktandı, Türk Devleti mi Kürt mü Arap mı olduğu da en çok sorulan sorular oldu. 

ZENGİLER KİMDİR, NEREDE KURULDU?

Zengîler, 12. ve 13. yüzyıllarda Mezopotamya ve Suriye'de etkin bir rol oynayan önemli bir Türk devletiydi. İlk hükümdarı İmadeddin Zengi, bu devleti kurarak tarihte derin izler bırakmıştır. Zengi Devleti, İmadeddin Zengi'nin ölümüyle birlikte oğulları arasında bölünmüş, Musul ve Halep bölgelerinde farklı yönetimler altında varlığını sürdürmüştür. "Zengiler, Oğuz Türkmenlerinin Avşar boyundan gelmektedirler."

HAÇLI SEFERLERİ VE ZENGİLERİN ROLÜ

Zengîler, Haçlılarla mücadelede önemli bir rol oynamıştır. İkinci Haçlı Seferi'nin etkisiz hale getirilmesinde büyük bir pay sahibi olan bu devlet, İslam dünyasını Haçlı istilasından korumuştur. Nûreddin Mahmud Zengî ve ailesinin liderliğinde Haçlılara karşı direnen Zengiler, aynı zamanda İslam dünyasının birliğini sağlama konusunda da önemli adımlar atmıştır. "Nûreddin Mahmud Zengî'nin komutanlarından Şirkuh'un yeğeni Selahaddin Eyyubi, Mısır'da Eyyûbîler devletini kurarak tarihe damgasını vurmuştur."

ZENGİLERİN ASKERİ BAŞARILARI VE ETKİLERİ

Zengîler, askeri başarılarıyla da dikkat çekmiştir. İmâdüddin Zengî'nin Urfa'yı fethi, Avrupa'nın İkinci Haçlı Seferi'ne yönelmesine sebep olmuştur. Nûreddin Mahmud'un liderliğinde Zengiler, Haçlılara karşı birçok önemli zafer kazanmış ve İslam dünyasının birliğini sağlamak için büyük çabalar göstermiştir. Bu süreçte Şam ve Urfa gibi stratejik bölgelerin ele geçirilmesi, Haçlıların ilerleyişini durdurmuş ve İslam dünyasının güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

MUSUL ATABEGLİĞİ'NİN KURULUŞU VE GENİŞLEMESİ

İmâdüddin Zengî'nin 1127 yılında Musul valisi olarak atanması, Musul Atabegliği'nin kuruluşunu işaret eder. Zengî, Musul'daki yönetimini güçlendirdi ve Urfa Haçlı Kontluğu'nu sona erdirdi. Dımaşk Atabegliği'ni de kendine bağlayarak geniş bir coğrafyada etkili oldu. Ancak Zengî, Ca‘ber kuşatması sırasında trajik bir şekilde kölesi tarafından öldürüldü. Onun ölümü sonrasında oğulları Nûreddin Mahmud Zengî Halep’e, I. Seyfeddin Gazi ise Musul’a hakim oldu.

HAÇLI SEFERLERİ VE ZENGÎLERİN ROLÜ

Zengîlerin Haçlılarla mücadelesi, İmâdüddin Zengî'nin liderliğinde başladı ve oğulları tarafından devam ettirildi. Haçlıların İslam topraklarındaki ilerlemesini engelleyen Zengîler, bölgeye barış ve istikrar getirdi. "Nûreddin Mahmud Zengî'nin Haçlılar'la mücadelesi ve İslâm dünyasında Sünnîliğin ihyası, onun dönemin en etkili hükümdarlarından biri olmasını sağladı."

ZENGÎ HANEDANININ ASKERİ VE SİYASİ BAŞARILARI

Musul ve Halep Atabeglikleri arasında oluşan dengeli ilişki, Nûreddin Mahmud Zengî'nin dikkatini Suriye'ye ve Haçlılar'la cihada yönlendirdi. Bu dönemde, Haçlıların bölgedeki ilerleyişleri büyük oranda durduruldu ve İslam dünyası için önemli zaferler kazanıldı.

ZENGÎLERİN MİRASI VE TARİH SAHNESİNDEKİ YERİ

Zengîler, Haçlılar'la mücadelelerinin yanı sıra mimari ve kültürel katkılarıyla da tanınırlar. Nûreddin Mahmud Zengî ve İmâdüddin Zengî'nin liderlikleri altında Musul ve Halep, önemli ticaret ve kültür merkezleri haline geldi. Zengîlerin dönemi, İslam dünyasında bilim ve sanatın gelişimine katkıda bulunan bir dönem olarak da anılır.

Kaynak: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Zengiler 

https://islamansiklopedisi.org.tr/zengiler 

Yorumlar