"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

- "Torba tasarı"nın üçüncü bölümünde yer alan 17 madde kabul edildi - Uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan, anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek - Hazineye ait taşınmazlar, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birliklerine 20 yıl süreyle kiralanabilecek - Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlar ile öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere, Hazine ile kamu kurumlarının taşınmazları üzerinde 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek

Google Haberlere Abone ol
"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının üçüncü bölümünde yer alan 17 madde kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak, doğalgaz temininin azalması veya durmasıyla meydana gelebilecek doğalgaz açığını gidermek, sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketimini sağlamak amacıyla uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan, anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı yapılabilecek.

Bir takvim yılında yapılabilecek spot boru gazı ithalat miktarı ve uygulama yöntemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek.

Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına, harca esas değerin yüzde 1'i üzerinden 20 yıl süre ile doğrudan kiralanabilecek.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlar ile öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere, belirlenen şartları sağlamaları halinde, mülkiyeti Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.

- Tek hazine kurumlar hesabı

Tasarıyla "tek hazine kurumlar hesabı" tanımı yapılıyor.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı; işsizlik sigorta fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin mali kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve Müsteşarlık tarafından yönetilen hesabı" olarak tanımlanacak.

Devletin tüm ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği tek bir hesabı ya da birbirine bağlı bir dizi hesabı ve kamu hesaplarının konsolide bir biçimde izlenebilmesini sağlayan bütünleştirilmiş bir yapıyı ifade edecek.

Böylece, tek hazine hesabı sisteminin kapsamının genişletilmesi yoluyla kamunun nakit kaynaklarının Hazine Müsteşarlığı tarafından tek bir hesapta etkin bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesi amaçlanıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli listeler kapsamına giren mallar, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde (TGTC) yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibarıyla tespit edilecek.

Söz konusu cetvellerde yer alan mallar, bugüne kadarki güncellemeler dikkate alınarak, vergi tutar ve oranlarına göre listelenecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığının, silah alımı ve ithalinde vergi istisnasından yararlanmaya devam etmesi için de düzenleme yapılacak. ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları da güncellenecek.

İhraç kayıtlı teslimlerde ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara 3 aya kadar ek süre verilebilecek.

- ÖTV üreticiye iade edilebilecek

Motorlu taşıtların üretiminde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi ürünler için alınan ÖTV, ilgili ürünlerin faturalarının beyan edilmesi halinde üreticiye iade edilebilecek.

Eti Maden İşletmelerince ihtiyaç duyulan konulardaki Ar-Ge çalışmaları, Ulusal Bor Enstitüsü iş birliğinde yapılabilecek, enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi desteklenecek.

Enstitünün görevleri kapsamında desteklenen Ar-Ge projelerine ilişkin tutarlar, enstitü bütçesine gider kaydedilmek suretiyle Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü idarelere aktarılabilecek. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenecek.

Yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın burs verilebilecek.

Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri için enstitü dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilecek.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) sektöründe küçük ölçekteki dağıtıcı firmalar, belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar yüksek maliyet ve finansman gerektiren yatırımlardan muaf tutulacak.

- "Düzenleme kayıt dışı istihdamı artırır"

Partisinin 67. madde üzerinde verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, düzenlemenin kayıt dışı istihdamı ve güvensiz çalışmayı artıracağını iddia etti.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da düzenlemenin kayıt dışı istihdamı artıracağını ve net istihdama da katkısının bulunmayacağını savundu.

Eleştiriler üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti iktidarları döneminde, gençlerin hayatın her alanında aktif şekilde yer almasıyla ilgili geniş kapsamlı politikalar ortaya koyduklarını, sigortalı çalışma konusunda gençlerin kendilerinin istismar edilmesine izin vermeyeceğine inandığını dile getirdi.

- "En fazla istihdam genç istihdamı"

Politikalarını bütüncül bakış açısıyla oluşturduklarını ifade eden Sarıeroğlu, aralık ayında yayımlanan istatistiklere göre en fazla istihdamın genç istihdamında gerçekleştiğini dile getirdi.

Bakan Sarıeroğlu, genç işsizliğinde 4 puanlık azalma olduğuna işaret ederek, düzenlemenin, kayıt dışı istihdam anlamında risk yaratacağını düşünmediklerini bildirdi.

İşverenlerin, sigortalılık bildirimini birçok mekanizma üzerinden yapabildiğini anlatan Sarıeroğlu, "Eğer bunu gerçekleştirmezlerse de denetim mekanizmalarımız ve cezai hükümlerimiz ortada." diye konuştu.

Jülide Sarıeroğlu, işverenlerin, teşviklerden faydalanabilmek için, sigortalı işçi çalıştırmaları gerektiğinin farkında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşverenler açısından kayıtlılığı teşvik edecek birçok düzenlememiz var. Gençlerimiz de gayet bilinçliler. İşverenlerimiz elektronik ortamda, SMS ile sigorta yapma imkanına sahipler. Bu bağlamda mazeret söz konusu olamaz. Sigorta söz konusu değilse bunu tespit ettiğimizde, gerekli cezai yaptırımlarımız zaten devreye girecek."

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "torba tasarının" 67. maddesinin yapılan üç oylamasında da karar yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Yorumlar