TMSF Teşkilât Yönetmeliği yayınlandı

TMSF Teşkilât Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Google Haberlere Abone ol
TMSF Teşkilât Yönetmeliği yayınlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) idare ve temsili ile hizmet birimleri ve görevlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğin yayımlanması ile 13/2/2006 tarihli ve 2006/10169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yeni yönetmelikle, Fonun Görev ve Yetkileri başlıklı maddeye, "Kredi kuruluşlarının sigortalı mevduat ve katılım fonunun hesaplanmasına, takibine, doğrulanmasına ve ödenmesine esas teşkil etmek üzere kuracakları sistemin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları BDDK’nın görüşünü almak suretiyle belirlemek", "10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında kayyımların yetkileri Fona devredilen veya Fonun kayyım olarak atandığı şirketler, ortaklık payları ve malvarlığı değerlerinin yönetim, satış ve tasfiyesine yönelik faaliyetleri yürütmek" ve "21/12/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesi gereğince BDDK tarafından faaliyet izni kaldırılarak tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesine ilişkin işlemleri yürütmek" bentleri eklendi.

Yeni yönetmelikle başkan yardımcılarının sayısı 3'e çıkarılırken, yeni hizmet birimleri olarak Tasfiye Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı kuruldu ve yeni başkanlıkların görevleri belirlendi.

Yorumlar