LGS iptal olur mu?

LGS iptal olur mu ya da 2021 LGS iptal edilecek mi soruları son günlerde bazı öğrenciler tarafından, özellikle de sınavı iyi geçmeyen öğrenciler tarafından merakla soruluyor.

Google Haberlere Abone ol

LGS iptal olur mu ya da 2021 yılı LGS sınavı iptal edilecek mi, iptal edilmesine neden olabilecek bir durum var mı soruları meraklı öğrenciler tarafından soruluyor. Sına sonrasında bazı haber sitelerinde çıkan, LGS soruları bir yayın evinin sorularıyla paraleldi şeklindeki haberler ve iddialar öğrencilerin moralini bozdu, motivasyonunu düşürdü. Bu nedenle sınavı iyi geçmeyen, istediği gibi cevapları veremeyen öğrencilerde bir iptal beklentisi oluştu. Haliyle "LGS iptal olur mu, iptal edilecek mi soruları da gelmeye başladı. 

LGS'nin iptal edilmesi düşüncesi veya söylentileri dediğimiz gibi bir yayınevinin sorularıyla LGS'de çıkan soruların paralellik göstermesiydi. Ancak söz konusu yayınevi tarafından yapılan açıklamada ve öncesinde yayınevinin reklamlarında zaten açıkça, soruların MEB'in örnek soruları baz alınarak hazırlandığı belirtiliyordu. 

Konuyla ve bazı internet haber sitelerinde yer alan iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merakları gideren açıklamalarda bulundu. Hemen belirtelim, Bakan Selçuk'un açıklamasında iptal sinyali yoktu.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Şaibe oluşturan haberlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklama yaptı. 

Bakan Selçuk cevap niteliğindeki açıklamasında, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.

Bunun dışında benzer soru olmadığını belirten Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ispatlaması gerekiyor. Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız" diye konuştu.

Bakan Selçuk, başka bir açıklamasında ise, "İtiraz yolları belli, müracaat yolları belli. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı" dedi. 

LGS BU YIL ÇOK ZORDU

GEN Koleji, Okul Bölüm Başkanları ile 2021 LGS sorularını detaylı olarak analiz etti. Ortaya sınavla ilgili ilginç veriler çıktı.

GEN Koleji eğitimcileri, yaşanan salgın nedeniyle, bu sene de geçen sene olduğu gibi LGS ’ye hazırlanan öğrencilerin yıl boyunca daha fazla gayret sergilediğini ve rehberlik hizmetine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirttiler.

Yapılan açıklamada; “2021 LGS ‘de özellikle Matematik bölümünde zorlanan adaylar, Fen ve Sosyal Bilimler bölümlerinde beklendiği gibi rahat bir sınav geçirmişlerdir” denildi.

ÖRNEK SORULARA SADIK KALINDI

2021 LGS sınav sorularının MEB’in yaptığı açıklamanın paralelinde olduğu gözlemlendi. "Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri" gibi dil bilgisi konularından soru sorulmamıştır. MEB daha önceden yayımladığı LGS’de çıkacak konuların yer aldığı kılavuza kısmen sadık kaldı. Çünkü "Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri", "Söz Sanatları" gibi konular kılavuzda yer almasına rağmen bu konularla ilgili soru sorulmamıştı. Genel olarak Türkçe soruları 2020 LGS’den daha kolaydı. Daha önceden yayımlanan örnek sorularla tam bir uyum söz konusu değildi. Sorular daha ziyade "Sözcükte Anlam", "Parçada Anlam", "Grafik Yorumlama", "Mantık Muhakeme" gibi konulardan çıktı. Ayrıca sınavda çoklu soruya da yer verilmediği görüldü. Sınavın asıl belirleyicisi "Mantık Muhakeme" ve "Grafik Okuma" soruları olacaktır.

MATEMATİK BELİRLEYİCİ OLACAK

LGS’de Matematik Bölümünde yer alan sorular MEB müfredatına uygun kazanımlardan oluştu. Son ünite hariç tüm ünitelerden sorulara yer verildi. Matematik sorularının bu yıl da analitik düşünmeye dayalı, yeni nesil yani “beceri temelli” soru tarzına uygun, görsellerle zenginleştirilmiş sorulardan oluştuğu gözlemlendi. Özellikle birkaç soru seçici olarak hazırlanmış, konuya hâkim olan öğrencilerin başarıyla üstesinden gelebileceği sorular oldu. Soruların genel anlamda çok adımlı işlemlerden oluştuğu ve işlem hatası yapmaya açık olduğu dikkat çekmektedir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Matematik sınav sonuçlarında belirleyici olacaktır.

FEN SORULARI DA MÜFREDATA UYGUNDU

Fen Bilimleri soruları MEB müfredatına uygun ancak 2020 LGS ve MEB örnek soruları ile kıyaslandığında mantık, muhakeme ve deneysel soru sayısı azaltılmış daha uzun paragraf içeren, bilgi sorgulayan sorular kullanılmıştır. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular yer almıştır. Öğrenciler için seçici olabilecek sorular yer almaktadır. Kazanım olarak son ünite hariç tüm ünitelere yer verilmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları MEB müfredatında belirlenen hedefler doğrultusunda “yeni nesil soru” anlayışı içerisinde değerlendirebileceğimiz sorulardan oluştu. Salt bilgiyi istemeyen, sorular üzerinde çıkarsama ve yorumlama yapmayı gerektiren sorular sınavda yer aldı. Sorular kazanımlara eşit dağıtılamaya çalışmış; ancak sene boyunca üzerinde daha fazla kalınması gereken konulardan daha az sorgulama yapıldığı görüldü. Soru dağılımında, kolay ve orta derece zorluktaki soruların yoğun olduğu bir inkılap tarihi sınavı gerçekleştirilmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları incelendiğinde rahat yapılabilir nitelikte, kolay sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. Bu seneki soruların hem daha kısa hem daha açık olması nedeniyle geçen seneye göre daha kolay çözülebileceği kanaatindeyiz.

İNGİLİZCE SORULARI ÜNİTEDEN GELDİ

LGS İngilizce sorularının müfredat ve kazanımlarına uygun olduğu görüldü. Soruların ilk 9 üniteden sorulduğu gözlendi. Sorular dilbilgisi yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma ve aynı zamanda kelime bilgisini de ölçen sorular oldu. Sınavda 1 adet olumsuz köklü soru vardı. Diğer sorular olumlu soru köklerinden oluştu. Ayrıca dikkat çeken diğer bir nokta ise, geçmiş yıllardan farklı olarak uzun paragraf sorusu sorulmamış olmasıdır. Sınavda müfredat dışına çıkılmamış, sarmal yapıda sorular sorulmuş. Bunlar; soruları dikkatli okuyan ve doğru çıkarım yapan öğrencilerin rahat yapabilecekleri sorular oldu.

Yorumlar