Bugünkü resmi gazete yayınlandı mı?

Bugünkü resmi gazete yayınlandı mı? Resmi gazetenin 30 Temmuz 2021 tarihli sayısında yer alan kararlar, duyurular belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Bugünkü resmi gazete 30 Temmuz 2021 Cuma tarihli sayısı yayınlandı mı?

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanlar, kararlar, duyurular belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve Aynı Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4311)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2021/374)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2021/375)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4313)

Türkiye Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/40)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2018/9416 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ


 


30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Resmi gazetenin bugünkü sayısı yani 30 Haziran 2021 tarihli sayısı yayınlandı.

Gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar ise şöyle:

KANUN

7329 Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 74)

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 75)

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 76)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196)

Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden) Tarafından Bazı Şirketlerin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4197)

YÖNETMELİKLER

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4198)

Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uşak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGELER

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2021/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/8903 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2016/16056 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar