"Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye" tasarısı Genel Kurulda

- Maliye Bakanı Ağbal: - "Düzenlemede gelir ve kurumlar stopaj vergisiyle, katma değer vergisinde 2013 ila 2017 yılları arasını kapsıyordu. Gelir ve kurumlar vergisinde ise 2013 ila 2016 yılını kapsıyordu. Bugün Genel Kurulda verilecek bir önergeyle gelir ve kurumlar vergisi bakımından da matrah artırımı düzenlemesine 2017 yılı dahil edilmiş olacak. Dolayısıyla artık 2017 yılı sonuna kadar gelir, kurumlar, katma değer ve gelir stopaj vergisinde tam manasıyla vergi barışını da bu şekilde sağlamış olacağız" - "Bu düzenleme vergi gelirlerimizin üzerinde de bu sene olumlu bir etki meydana getirecektir. Önceki iki yapılandırmanın yapıldığı 2016 ve 2017 yıllarına bakıldığında kabaca 15-16 milyar liralık bir gelirin de buradan geldiğini görüyoruz" - "Görüldüğü üzere iktidar olarak vadetmiyoruz, yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı anlatsam süre yetmez. Onun için biz yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz"

Google Haberlere Abone ol
"Borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye" tasarısı Genel Kurulda

TBMM (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Düzenlemede gelir ve kurumlar stopaj vergisiyle, katma değer vergisinde 2013 ila 2017 yılları arasını kapsıyordu. Gelir ve kurumlar vergisinde ise 2013 ila 2016 yılını kapsıyordu. Bugün Genel Kurulda verilecek bir önergeyle gelir ve kurumlar vergisi bakımından da matrah artırımı düzenlemesine 2017 yılı dahil edilmiş olacak. Dolayısıyla artık 2017 yılı sonuna kadar gelir, kurumlar, katma değer ve gelir stopaj vergisinde tam manasıyla vergi barışını da bu şekilde sağlamış olacağız." dedi.

Ağbal, "vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde hükümet adına söz aldı.

Geniş toplum kesimlerini ilgilendiren önemli bir tasarıyı görüştüklerini ifade eden Ağbal, tasarıda esnafı, çalışanları, emeklileri ve gençleri ilgilendiren son derece önemli düzenlemeler olduğunu söyledi.

16 yıldır toplumun her kesiminin refahını arttırma noktasında önemli çalışmalar, icraatlar yaptıklarını dile getiren Ağbal, hem geliri büyüttüklerini hem de mali disipline kararlılıkla devam ettiklerini,Türkiye'nin orta ve uzun vadede güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olmasını sağladıklarını vurguladı. Ağbal, ayrıca gelebilecek ekonomik şoklara karşı da çok güçlü bir ekonomik yapıyı bu dönemde oluşturduklarını ifade etti.

Görüşmelerine başlanan kanun tasarısında kamu alacaklarının yapılandırılması konusunda önemli düzenlemeler olduğuna işaret eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında biner lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme var. Yine 65 yaş aylığı alan vatandaşların yaşlılık aylığı olan 266 liranın 500 liraya çıkarılmasına ilişkin bir düzenlememiz var. Özellikle genç girişimciliği teşvik etmek üzere biliyorsunuz son yıllarda arka arkaya önemli düzenlemeler yaptık. Bu tasarıda da genç Bağkurlu girişimcilerin ilk işe başladıkları yıl bir yıl süreyle Bağkur primlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin önemli bir düzenleme yapıyoruz."

Ağbal, emekli olup da işyeri açan, emekli olduktan sonra işlerini devam ettiren Bağkurlu esnafın geçmişten gelen sosyal güvenlik destek primi borçlarıyla ilgili de bir çözüm geliştirdiklerini anlattı.

Ağbal, "Bağkurlu esnafa geçmişten gelen borçları dondurma ve bu yolla ileride uygun oldukları bir zamanda tekrar bunu ihya etmelerinin önünü açacak bir düzenleme yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız sağlık hizmetinden de yararlanma imkanına kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Tasarı içerisinde, "imar barışı düzenlemesinin" de olduğunu hatırlatan Ağbal, İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşları doğrudan doğruya ilgilendiren ve onların yaşadıkları şehirde sahip oldukları taşınmazların tapularını alabilmelerine imkan sağlayacak önemli bir düzenleme yaptıklarını vurguladı.

Tasarının komisyon çalışmalarında bütün parti gruplarının olumlu görüşlerini ifade ettiğini, tasarının geliştirilmesi ve maddelerle ilgili düzenlemelerin daha da ileriye taşınması noktasında da son derece önemli bir çalışma ortamının gerçekleştirildiğini aktaran Ağbal, bütün parti gruplarına komisyon çalışmalarında sergiledikleri yapıcı tutumdan dolayı teşekkür etti.

Tasarıya, komisyonda önergelerle yapılan eklemeleri anlatan Ağbal, tasarının hem madde hem de kapsam itibarıyla en geniş kısmının kamu alacaklarını yapılandırma konusu olduğunu söyledi. Ağbal, burada 31 Mart itibarıyla kesinleşmiş olan kamu alacaklarının 36 ay vadeye kadar taksitlendirilerek ödenmesinin önünün açıldığını ve bunun son derece önemli bir düzenleme olduğunu vurguladı.

- "Vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şöyle devam etti:

"Yine vergi davalarının sulh yoluyla çözümüne ilişkin önemli bir fırsat penceresi vatandaşlarımıza sunulmuş oldu. Vergi incelemeleri devam edecek, bu devam eden incelemelerle ilgili vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Vergi mükelleflerinin beyan etmiş oldukları matrahları ve beyan etmiş oldukları vergileri, belirli oranda arttırırlarsa geçmişe dönük bir vergi incelemesinin yapılmamasını sağlayan önemli bir düzenleme var. Yeniden yapılandırma kapsamında özellikle işletme kayıtlarının düzeltilmesi, gerek stokların gerek alacakların ve kasa hesabının düzeltilmesine ilişkin önemli düzenlemeler var."

Yeniden yapılandırma kapsamına giren vergileri aktaran Ağbal, çok geniş toplum kesimlerini ilgilendirmesi nedeniyle trafik, seçim, nüfus ve askerlik para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamında olduğunu ifade etti. Öğrencileri yakından ilgilendiren bir yapılandırma düzenlemesi olduğunu dile getiren Ağbal, öğrenim ve harç kredisi alan öğrencilerin ödeyemediği bu borçlarını da 36 aya kadar yapılandırabileceğini söyledi.

Ağbal, Maliye Bakanlığına ecrimisil borcu olan çiftçi, tacir ve sanayicilerin borçlarını bu kapsamda ödeyebileceğini kaydetti.

- "Alacağın aslından vazgeçmiyoruz"

Yapılandırmanın önemli bir düzenleme olduğuna işaret eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılandırma önemli bir düzenlemedir. Temel prensipte alacağın aslından vazgeçmiyoruz. Yani bir vergi alacağı veya bir prim alacağı bu kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya konu edilebilecek ama alacağın aslı ödenecek. Burada ne yapıyoruz? Yıllık yüzde 16,80 oranında biliyorsunuz gecikme zammı hesaplanıyor. Burada vatandaşlarımıza yıllık yüzde 16,80 üzerinden faiz hesaplamaktansa geçmiş yıllarda gerçekleşmiş enflasyon kadar bir faiz hesaplaması getiriyoruz. Bu da önceki yıllara bakacak olursak yıllık yüzde 3 ila 4 arasında bir faiz oranına tekabül ediyor. Bu ne demektir? Hesaplanan faizle kabaca yüzde 75'lik bir indirim demektir. Önemli bir fırsat. Burada vatandaşlarımız eğer bu borçlarını yapılandırırlarsa faizde önemli bir indirime gidilmiş olacak."

İhtilaflı vergi alacaklarının olduğunu söyleyen Ağbal, burada da vatandaşlara bu davalara ilişkin sulh imkanı getirdiklerini, vatandaşların müracat etmesi durumunda vergi mahkemesi veya Danıştayda ortaya çıkan karara göre devlet olarak verginin yüzde 50'sinden vazgeçildiğini, devletin aleyhine sonuçlanmışsa yüzde 80'inden vazgeçileceğini ama dava devletin lehine sonuçlanmışsa vergi alacağının aslının alınacağını anlattı.

Ağbal, bu şekilde 240 binin üzerinde dava olduğunu ve bunları vatandaşlarla çözerek, bir noktada vergide barışı sağlamış olacaklarını belirtti.

Bakan Ağbal, 60 bin civarında vergi mükellefi hakkında devam eden vergi incelemelerinin olduğunu, bunların kanuna göre normal zamanında tamamlanacağını, vatandaşların, tamamlandığında müracaat etmek suretiyle aynen dava safhasında olan alacaklar gibi vergi alacağının yarısını öderlerse cezaların istenmesinden vazgeçileceğini, faizlerde de önemli ölçüde indirime gidileceğini ifade etti.

Tasarıda yer alan önemli bir düzenlemenin de matrah arttırımı olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Burada yaptığımız düzenlemede geçmiş beş yıla ilişkin vergi mükelleflerimiz, geçmişte beyan ettikleri vergi matrahlarını veya ödedikleri vergileri belirli oranlarda arttırırlarsa, her yıl için farklı oranlar verildi. O taktirde artık bu mükelleflerimizin nihai beyanlarını kabul edeceğiz ve geçmişe dönük hiçbir vergi incelemesi yapmayacağız. Aslında burada bir noktada vatandaş ile devlet arasında geçmiş yıllara ilişkin vergi barışını da temin etmiş olacağız.

Burada yaptığımız düzenlemede gelir ve kurumlar stopaj vergisiyle, katma değer vergisinde 2013 ila 2017 yılları arasını kapsıyordu. Gelir ve kurumlar vergisinde ise 2013 ila 2016 yılını kapsıyordu. Bugün Genel Kurulda verilecek bir önergeyle gelir ve kurumlar vergisi bakımından da matrah arttırımı düzenlemesine 2017 yılı dahil edilmiş olacak. Dolayısıyla artık 2017 yılı sonuna kadar gelir, kurumlar, katma değer ve gelir stopaj vergisinde tam manasıyla vergi barışını da bu şekilde sağlamış olacağız."

Ağbal, yeniden yapılandırma başvuruları için belirlenen sürenin temmuz ayının sonu olduğunu belirterek, vatandaşların müracat ederek, ağustos ayında Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk ödemelere başlanacağını kaydetti. 36 ay taksit süresi verildiğini aktaran Ağbal, vatandaşların peşin ödemeyi seçebileceği gibi taksitlendirme imkanının da bulunduğunu, vatandaşların borçlarını dilerse kredi kartıyla da ödeme imkanına kavuşacağını söyledi.

Bakan Ağbal, vatandaşların ödemesi gereken borcun tamamını bir defada peşin olarak ödemesi durumunda neredeyse ana parasına tekabül eden bir parayı ödeyerek bu imkandan yararlanacağını belirtti.

Ağbal, geçmiş dönemde çıkarılan yapılandırmadan yararlanan ve sistem içinde kalarak yeniden yapılandırmayı bozmayan vatandaşların da kalan bakiye borçlarını peşin olarak ödemesi durumunda yüzde 90 faiz indiriminden yararlanabileceğini, bu vatandaşlara taksit sürelerini uzatma imkanının da sağlandığını söyledi.

- "Düzenleme vergi gelirlerimizin üzerinde olumlu etki meydana getirecek"

Yeniden yapılandırma düzenlemesinin önem taşıdığını ve vatandaş ile esnafın bir süredir talep ettiği bir husus olduğunu dile getiren Ağbal, vatandaşın bu talebinin karşılandığını ifade etti.

Naci Ağbal, "Bu düzenleme vergi gelirlerimizin üzerinde de bu sene olumlu bir etki meydana getirecektir. Önceki iki yapılandırmanın yapıldığı 2016 ve 2017 yıllarına bakıldığında kabaca 15-16 milyar liralık bir gelirin de buradan geldiğini görüyoruz." dedi.

- "Yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz"

Tasarıda yer alan diğer bir önemli düzenlemenin de emeklilere sağlanan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri olduğunu anlatan Ağbal, ödemelerin biner lira olarak bayramlarda yapılacağını vurguladı. Ağbal, üniversitede okuyan gençlerin eğitimlerine tekrar başlamaları için de önemli bir fırsat getirdiklerini aktardı.

Bakan Ağbal, "Görüldüğü üzere iktidar olarak vadetmiyoruz, yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı anlatsam süre yetmez. Onun için biz yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Afrin'de terör örgütlerine karşı verilen bir mücadele var"

Ağbal'ın ardından yerinden söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin işgaline dönük biz burada defalarca konuştuk." sözlerine TBMM Başkanı Ahmet Aydın tepki gösterdi.

Aydın, "Afrin'de bir işgal yok. Afrin'de terör örgütlerine karşı verilen bir mücadele var. Lütfen dikkatli konuşalım. Burada, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her zaman ifade ettik. O toprakta zerrei miskal kadar bir beklentimiz, talebimiz yok ama o topraklarda da bir tek terör örgütünü de barındırmayacağımızı söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar