Almanya vatandaşlık şartları nelerdir?

Almanya vatandaşlık için yabancı ülkelerden gelenlerden istediği şartları merak ediliyor.

Google Haberlere Abone ol

Almanya devletinin vatandaşı olmak için dünyanın birçok ülkesinden gelen göçmenler gerekli şartları taşıyıp taşımadığını merak ediyor. 

Alman vatandaşlığı alma şartları ve hangi durumlarda otomatik olarak Alman vatandaşı olunabileceği gibi sorular sıklıkla araştırılır. Alman vatandaşlığı alırken elde edilen bazı hakları da hesaba katarsak araştırma derinleşecektir. Alman vatandaşlığının nasıl alınacağına dair bilgileri derledik.

Anne ve babanın Alman vatandaşı olması durumunda doğrudan Alman vatandaşlığı alınabilir. Ancak ebeveynlerden yalnızca biri Alman vatandaşı ise belirli prosedürler izlenmelidir. Tüm aile üyeleri farklı ülkelerin vatandaşı olabilir. Bu noktada, belirli koşulların uygun şekilde karşılanması gerekir.

Her iki ebeveyn de Alman vatandaşı ise, Alman vatandaşlığı otomatik olarak kazanılır. Anne veya baba Alman vatandaşı ise durum değişir. Öncelikle bu aşamada konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler bu kuruluşlardan temin edilmelidir. Aile fertleri de muvafakat verirlerse kısa sürede Alman vatandaşlığı alınabilir.

Bazı durumlarda, Alman vatandaşlığı almak için kan bağı yoktur. Bu aşamada belirli koşulların karşılanması gerekir. Bu koşullardan ilki ve en önemlisi, 8 yıllık sınırsız ikamet izni ile Almanya sınırları içinde ikamet edebilmektir. Ancak dil seviyesi, ekonomik ve sosyo-kültürel durum, eğitim seviyesi gibi konular da dikkate alınır. Ayrıca, Almanya vatandaşlık başvurusunda bulunurken sabıka kaydını da dikkate almaktadır.

Almanya'ya yerleşmiş ve ikamet etmekte olan yabancı uyruklular, gereksinimleri karşıladıkları takdirde Alman vatandaşlığı alabilirler. Ancak bunun için konsolosluk tarafından yetkilendirilen kuruluşlara başvuru yapmanız gerekmektedir. Çifte vatandaşlık hakkını alamayan kişiler vatandaşlıktan çıkma başvurusunda bulunur.

Vatandaşlığa geçiş için gerekli belgeler, kişi ve durumlar için farklı niteliklere sahiptir. Ayrıca, başvuru sahibi 16 yaşında ise bu belgelerin şahsen hazırlanması gerekmektedir. Başvuru formu, ikamet ettiğiniz yerin vatandaşlık bölümünden alınmalıdır. Tüm kişisel belgelerin yetkili makamlara imzalı bir dilekçe formu ile ibraz edilmesi gerekmektedir.

Almanya ile kan bağı olmayan vatandaşların 8 yıllık sınırsız oturma izni ile Almanya'da ikamet etmeleri gerekmektedir. Başvuru sahibi 16 yaşından büyükse şahsen başvurması gerekir. Dil yeterlilik seviyesi en az B1 olmalıdır. Herhangi bir suçtan mahkum edilmemelidir. Kültürel, ekonomik ve eğitim düzeyi gibi konular uyarlanırsa uygulama olumlu değerlendirilebilir.

16 YAŞINI DOLDURMUŞ YABANCILAR

Yabancılar Yasası ışığında 01/01/2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Vatandaşlık Reform Yasası’na göre 16 yaşını doldurmuş olan yabancı ülke vatandaşları aşağıda belirtilmiş olan şartları yerine getirebiliyor ise Alman vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmaktadır.

Bu yasaya göre ailenizden birinin Alman vatandaşı olması gerekmez. Şartlar şu şekildedir;

Almanya’da en az 8 yıllık bir süre ile kesintisiz ve yasal olarak yaşamış olmak.

Alman vatandaşlığına başvurulacağı esnada, başvuru sahibinin Almanya’da oturum iznine sahip olması. Bu izin süreli veya süresiz olabilir.

Almanca dil bilgisine sahip olmak. Dil bilginiz başvuru esnasında görevliler tarafından ölçülür. Alman vatandaşlığı için bilginizin hem yazılı hem de sözlü olarak yeterli düzeyde olması

gerekmektedir. Yeterli seviye B1 olmakla beraber bunun sizden belgelenmesini isteyebilmektedirler.

Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin Almanya’nın siyasal, hukuksal, kültürel özelliklerindeki temel bilgilere sahip olması gerekmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti'nde sabıkanızın olmaması. Maksimum 180 güne tekabül eden para cezaları veya infazı tecil edilmiş 6 ayı geçmeyen hapis cezalarıe en fazla 180 güne denk gelen para cezasını aşmayan mahkûmiyetler veya infazı tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ayı geçmeyen hapis cezaları engel teşkil etmez. Yukarıdaki sınırların altında kalan birden fazla cezalandırılma sürelerinin birbirine eklenmesi söz konusu değildir.

Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin geçimini tamamen kendi sağlıyor olması gerekmektedir. Hiçbir sosyal yardım veya işsizlik maaşı almıyor olması gerekmektedir. Bu durum yalnızca 23 yaş altındaki kişiler için geçerli değildir. 23 yaş altı kişilerde gelir durumuna bakılmaz veya herhangi bir sponsor istenmez.

Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası'na bağlılık göstereceğinize dair belgenin imzalanması. Anayasaya aykırı davranışlarda bulunulmayacağının taahhüt edilmesi.

Alman vatandaşlığına başvuracak kişinin hakkında Yabancılar Yasası'nın 46. maddesine göre herhangi bir sınır dışı edilme kararının bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru sahibi eğer herhangi bir Avrupa Birliği vatandaşı değil ise, eski vatandaşlığını bırakmalı ve bunu belgelemelidir. Eğer Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişi eski vatandaşlığından kendisinin kontrolü dışında sebepler ile çıkamıyorsa bu şart koşulmaz ve bunun sebeplerinin belgelenmesi istenir. Böylelikle çift vatandaş olabilmesi mümkündür.

Alman vatandaşlığına başvuru yapan kişi vatandaşlığa hak kazandıktan sonra eşi ve reşit olmayan çocukları da 8 yıl yaşama şartı aranmadan Alman vatandaşı olmaya hak kazanabilirler.

Yabancılar Yasası uyarınca kolaylaştırılmış vatandaşlık hükümlerinden yaralanamıyorsanız aşağıda belirtilmiş olan şartları sağladığınız takdirde Alman vatandaşlığına geçebilmeniz mümkündür.

Almanya’da sahip olduğunuz ikametin en az 8 yıl ve kesintisiz olması gerekmektedir.

Eğer Almanya’ya siyasi sebepler ile iltica başvurusunda bulunduysanız mevcut ikametinizin en az 6 yıl olması gerekmektedir.
60 yaşından büyükseniz en az 12 yıldır Almanya’da yasal olarak ikamet etmeniz gerekmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından koruma altında olan ve herhangi bir vatandaşlığı olmayan (vatansız) kişilerin en az 6 yıl ikamet etmesi gerekmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti çıkarları doğrultusunda hizmette bulunan kişilerin en az 3 yıl ikamet etmesi gerekmektedir.

Alman vatandaşı biri tarafından evlatlık edilen kişilerin en az 3 yıl ikamet etmesi gerekmektedir.

Alman vatandaşlığına başvuru yaptığınız sırada süreli veya süresiz oturma iznine sahip olmanız gerekmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki ikametinizin temelli olması, eğer Almanya’da geçici bir süre için bulunuyorsanız bu haklardan yararlanmanız mümkün değildir.

Almanya Federal Cumhuriyeti medeni hukuku uyarınca başvuru sahibinin reşit olması veya herhangi bir nedenle kişilik haklarının kısıtlanmaması gerekmektedir.

Herhangi bir sebeple sabıkanızın bulunmaması. Yabancılar Yasası'nın 46. /1.- 4. maddeleri ve 47./1.- 2. maddeleri uyarınca başvuru sahibi hakkında herhangi bir sınır dışı kararının bulunmaması. Hapis veya ağır para cezasının bulunmaması. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin kamu düzenini bozacak herhangi bir faaliyete katılmamış olmak gerekmektedir.

Başvuru sahibinin kendisi için ve beraber yaşadığı, bakmakla yükümlü olduğu aile için yeterli büyüklükte bir eve sahip olması gerekmektedir.

Alman vatandaşlığına başvuru yapacak kişinin geçim sıkıntısı olmaması, kendisi ve ailesini finanse edebilecek gelire sahip olması gerekmektedir. Kişinin bu geçimini herhangi bir sosyal yardım sağlamaması tam zamanlı bir işte çalışıyor olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin yeterli düzeyde Almanca dil bilgisine sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Bu düzey B1 olarak belirlenmiştir.

Almanya Federal Cumhuriyeti anayasal düzenine bağlılığınızı beyan etmeniz ve bu bağlılığı belgeleyen evrakı imzalamanız gerekmektedir.

Alman vatandaşlığınızdan önce sahip olduğunuz ülkenin vatandaşlığından çıktığınızı belgelemeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren 16 yaşını doldurmuş vatandaşlar yazacakları bir dilekçe ile başvurularını gerçekleştirebilirler.

Yorumlar