21 Ekim 2020 tarihli resim gazete PDF

Resmi gazetenin 21 Ekim 2020 tarihli sayısında yer alan ilanlar, tebliğler ve kararlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 21 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan sayısında yer alan kararlar, tebliğler ve yönetmelikler belli oldu. 

İşte resim gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararlar:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle; Bakım Merkezlerinde Bakım Hizmeti Sunulabilmesi ve Hizmet Alımıyla Bakım Hizmeti Sunulabilmesi İçin Bazı Şartların 17/4/2021 Tarihine Kadar Aranmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3096)

Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3097)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3098)

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100)

YÖNETMELİKLER

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Erzurum Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 9/7/2020 Tarihli ve 2016/31718 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2017/40199 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar