20 Ocak 2021 tarihli resmi gazete pdf

Resmi gazetenin 20 Ocak 2021 tarihli sayısı yayınlandı.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanlar ve kararlar şöyle:

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3430)

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği

Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 18/11/2020 Tarihli ve 2017/30526 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 3/12/2020 Tarihli ve 2018/12262 Başvuru Numaralı Kararı

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar