20 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete PDF

20 Mayıs 2020 Çarşamba günü yayınlanan Resmi Gazete'nin yeni sayısında yer alan kararlar nelerdi? İşte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çıkan karalar:

Google Haberlere Abone ol

Yasama, yürütme ve kurumlar tarafından alınan kararların yayınlandığı Resmi Gazete'nin 20 Mayıs 2020 Çarşamba tarihli nüshasında neler vardı? İşte Resmi Gazetenin bugünkü sayfasında yer alan detaylı bilgiler: 

31132 Sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen duyurular ve kararlar şöyle oldu: 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2559)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2560)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık

Eğitimini Türkiye’de Almasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2561)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Kabul Edilen 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2562)

Denizli İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2563)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2564)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2565)

YÖNETMELİKLER

Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Toros Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 MAYIS 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bingöl Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KTO-Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17 MAYIS 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 62)

YÖNETMELİKLER

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Biruni Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Şırnak Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

8 MAYIS 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÖNETMELİKLER

Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/6)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

 T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE PDF HALİ

Yorumlar