Subay ve astsubayların atanmasında "fonksiyon alanı" kriteri

- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı - Yönetmelikteki değişiklikle atamalarda "fonksiyon alanları" ve personelin sınıfından bağımsız olarak belirli bir ihtisas alanında uzmanlık gerektiren görev sahası da dikkate alınacak

Subay ve astsubayların atanmasında
07 Mayıs 2016 Cumartesi 13:11

ANKARA (AA) - Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu değişiklik kapsamında Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının 6'ncı bendine "fonksiyon alanlarının özelliklerine göre" şeklinde ilave yapıldı.

Ayrıca, aynı fıkraya şu bentler eklendi:

"Sıralı hizmet garnizonu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen garnizonlardan, sınıfların veya fonksiyon alanlarının özelliklerine göre, personele önceden tebligat yapmak şartı ile yönetmelik esaslarına uygun bir sıra dahilinde atama yapılan garnizonları,

Öz kadrolar: Görevin niteliği nedeniyle öncelikle ilgili sınıftan/branştan personelin görev yapacağı görev yerlerini,

Fonksiyon alanları: personelin sınıfından bağımsız belirli bir ihtisas alanında uzmanlık gerektiren görev sahasını,

İtibari hizmet süresi: sıralı hizmet garnizonlarında gün olarak geçirilen sürenin ilgili hükümde belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunan süreyi."

- "Fonksiyon alanı" ibaresi eklendi

Yönetmeliğin 7'nci maddesine de "Subayların atanmaları, bu yönetmelik esaslarını ve meslek programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış sınıf/branş/ihtisas (fonksiyon alanı), mesleki gelişim plan/paternlerine uygun olarak, atamada planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır", "Sınıf/branş/ihtisas' ibaresinden sonra gelmek üzere '/fonksiyon alanı'" ibareleri eklendi.

Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "aynı sınıf' ibaresinden sonra gelmek üzere de "fonksiyon alanı" ibaresi getirildi.

Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilerek, şu fıkra eklendi:

"d) Sınıf, branş, fonksiyon alanı ve ihtisasları,

Milli Savunma Bakanlığına yapılacak atamalarla, burada görevli personelin atamaları, Milli Savunma Bakanlığı ile koordine edilir."

İlgili bu bende de "fonksiyon alanı" ilave edildi.

- Personelin garnizon hizmet süresinin hesaplanması

Yönetmeliğin 15'inci maddesinde de personelin garnizon hizmet süresinin hesaplanmasıyla ilgili değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi de "Kuvvet, sınıf veya fonksiyon alanı değişikliği" şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin 29'uncu maddesinde de yurt dışında veya yurt içinde bir veya birden fazla öğrenim, kurs, staj veya geçici görev için gönderilenlerin, buralarda geçirdikleri sürenin garnizon hizmetinden sayılmasıyla ilgili değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğin 42'nci maddesi (Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine 2 yıl kalan personel, atanma durumuna girmiş olsa dahi kadrosu müsait olduğu takdirde şahsın isteği, sıralı amirlerinin muvafakati kaydı ile yerinde bırakılabilir veya aynı garnizon içinde ataması yapılabilir (idari, adli, sicil, asayiş ile ilgili durumlar hariç). Kadro müsait değilse istediği garnizona kadro ve muvazene imkanları dahilinde atanması yapılabilir.) yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 45'inci maddesinin 6'ncı fıkrasındaki "uzman", ibaresi de yürürlükten kalktı. Yönetmeliğin 53'üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "kadro, sınıf, rütbe" ibaresinden sonra gelmek üzere, "fonksiyon alanı" ibaresi eklendi.

Yönetmeliğin 54'üncü maddesinde de atama durumunda olan personelden 3'üncü derece garnizonlara safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, fonksiyon alanı, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda nasıl atama yapılacağına ilişkin fıkralar eklendi.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×