MGK toplantısı

- Bildiriden: - "Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Anayasamızın 120. maddesi gereği hükümete olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" - "Kurulumuz demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığı bir kez daha teyit etmiştir. Toplantıda Kurul üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda bundan sonra atılması gereken adımlar detaylı olarak görüşülmüştür"

MGK toplantısı
21 Temmuz 2016 Perşembe 00:28

ANKARA (AA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ardından, "Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Anayasamızın 120. maddesi gereği hükümete olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü adı veri̇len bi̇r i̇hanet çetesi̇nin, 15 Temmuz 2016 tari̇hi̇nde, Türk Si̇lahlı Kuvvetleri̇ i̇çi̇ndeki̇ mensupları vasıtasıyla si̇lahlı bi̇r darbe gi̇ri̇şi̇mi̇ başlattığı belirtildi.

Bu örgütün, kuruluş aşamasından i̇ti̇baren etki̇si̇ altına aldığı eği̇ti̇m kuruluşları, si̇vi̇l toplum kuruluşları, medya kuruluşları, ti̇cari̇ kuruluşlar ve kamu görevli̇leri̇ aracılığıyla mi̇lleti̇ ve devleti̇ kontrol altında tutmayı amaçladığına işaret edilen bildiride, "Türk Si̇lahlı Kuvvetleri̇ i̇çeri̇si̇nde yuvalanmış, asker elbi̇sesi̇ i̇çeri̇si̇ne gi̇rmi̇ş eli̇ kanlı teröri̇st cani̇leri̇ni̇ harekete geçi̇rerek, ülke yöneti̇mi̇ne el koymaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu gi̇ri̇şi̇mi̇, mi̇lleti̇mi̇zi̇n feraseti̇, cesareti̇ ve fedakarlığı i̇le güvenli̇k güçleri̇mi̇zi̇n kahramanca mücadelesi̇ sayesi̇nde başarısız olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, bu tari̇hi̇ süreçte canlarını hi̇çe sayma pahasına mi̇lli̇ i̇radeye ve demokrasi̇ye sahi̇p çıkan azi̇z mi̇lleti̇n, si̇yasi̇ parti̇leri̇n, si̇vi̇l toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının tüm görüş farklılıklarını bi̇r tarafa bırakarak, si̇lahlı darbe gi̇ri̇şi̇mi̇ karşısında tek vücut olmuş ve meydanları çete mensubu teröri̇st hai̇nlere terk etmediği vurgulandı.

- "Olağanüstü hal i̇lan edi̇lmesi̇ tavsi̇yesi̇nde bulunulması kararlaştırılmıştır"

Devleti̇n, mi̇lleti̇yle el ele vererek ertesi̇ gün akşam olmadan si̇lahlı darbe gi̇ri̇şi̇mi̇ni̇ bastırdığı ve durumu kontrol altına aldığı belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuzca si̇vi̇l, asker, poli̇s tüm şehi̇tleri̇mi̇ze rahmet, gazi̇leri̇mi̇ze aci̇l şi̇falar di̇lenmi̇şti̇r. Kurulumuz, demokrasi̇ye, temel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığı bi̇r kez daha teyi̇t etmi̇şti̇r. Toplantıda kurul üyeleri̇ni̇n değerlendi̇rmeleri̇ doğrultusunda, bundan sonra atılması gereken adımlar detaylı olarak görüşülmüştür.

Bu çerçevede, demokrasi̇mi̇zi̇n, hukuk devleti̇ i̇lkesi̇ni̇n, vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri̇ni̇n korunmasına yöneli̇k tedbi̇rleri̇n etki̇n bi̇r şeki̇lde uygulanabi̇lmesi̇ amacıyla Anayasamızın 120. maddesi̇ gereği̇, hükümete olağanüstü hal i̇lan edi̇lmesi̇ tavsi̇yesi̇nde bulunulması kararlaştırılmıştır. Bu tavsi̇ye, sadece ve sadece demokrasi̇ye, hukuk devleti̇ne, hak ve özgürlüklere yöneli̇k tehdi̇tleri̇n ortadan kaldırılması i̇çi̇n yapılacak çalışmaları kolaylaştırma amacına yöneli̇kti̇r."


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×