Yargıtay üyelerini kim seçer Yargıtay üye seçimleri nasıl yapılır?

Yargıtay dairelerine üye seçiminin nasıl yapıldığı konusu son olarak Yargıtay-AYM krizi ile birlikte yeniden gündem oldu.

Google Haberlere Abone ol
Yargıtay üyelerini kim seçer Yargıtay seçimleri?

Yargıay üyeleri nasıl seçilir, kim tarafından seçilirler, seçilme yöntemleri nelerdir soruları bu aralar merakla soruluyor. Yargıtay üyeleri, Türkiye'de farklı usullerle seçilirler.

YARGITAY ÜYELERİ NASIL SEÇİLİR?

Yargıtay'daki üye sayısının üçte biri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından seçilirken, geri kalan üyeler ise meslek içinden, yani yargıçlar ve savcılar arasından kendi içlerinde yapılan seçimlerle belirlenir. Bu seçimler, belirli kıdem ve şartlara sahip yargı mensupları arasında gerçekleşir ve sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ile resmileşir.

Türkiye'de Yargıtay üyelerinin seçimi karma bir sistemle gerçekleştirilir. Yargıtay'ın kendi içinden aday gösterme ve seçme işlemi yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından da belirli sayıda üye seçilir.

Yargıtay'ın kendi içinden seçimi, adli ve idari yargı mensupları arasından belirli kriterlere göre yapılır. Meslek içi seçimlerde, adaylar kendi aralarından en kıdemli olanlar arasından seçim yaparlar. Bu seçimlerde, Yargıtay Birinci Başkanı ve daire başkanlarının yanı sıra Yargıtay'ın asıl ve yedek üyeleri belirlenir.

TBMM'nin seçtiği Yargıtay üyeleri ise Yargıtay'ın toplam üye sayısının üçte birini oluşturur. Bu üyeler, TBMM'de belirli bir oy çokluğu ile seçilir. TBMM tarafından seçilen üyelerin, hukuk profesörleri, avukatlar ve benzeri yargı dışından gelen adaylar arasından seçilmesi mümkündür.

Yargıtay üyelerinin seçimi ve ataması sonrasında, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın onayı ile tamamlanır ve resmiyet kazanır.

YARGITAY'IN YAPISI VE DAİRE SAYISI

Yargıtay, hukuk ve ceza olmak üzere iki ana kategoride toplamda 23 hukuk dairesi ve 23 ceza dairesi olmak üzere 46 daireden oluşmaktadır. Bu dairelerin her biri belirli türdeki davalara bakar ve kendi içinde bir başkan ve çeşitli sayıda üye yargıçlardan oluşur.

Türkiye'deki Yargıtay, ülkenin en yüksek dereceli istinaf mahkemesidir ve genel olarak hukuk ve ceza dallarında iki ayrı bölümde örgütlenmiştir. Yargıtay, kanun yollarının son halkası olarak, ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin (istinaf mahkemeleri) verdiği kararların yasaya uygunluğunu denetler.

Yargıtay'ın yapısı şu şekilde özetlenebilir:

Daireler: Yargıtay, çeşitli hukuk ve ceza dairelerine bölünmüştür. Her bir daire, farklı türdeki davalara bakar ve bu daireler, Yargıtay içindeki uzmanlık alanlarını temsil eder. Her daire kendi içinde bir başkan ve çeşitli üye yargıçlardan oluşur.

Genel Kurullar: Yargıtay bünyesinde Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu yer alır. Bu genel kurullar, daireler arasında görüş ayrılığına düşülen hukuk ve ceza davalarında son kararı vermekle görevlidir.

Başkanlık: Yargıtay'ın en üst düzey yöneticisi, Yargıtay Başkanı'dır. Yargıtay Başkanı, Yargıtay'ın genel idaresinden sorumludur ve aynı zamanda Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun da başkanlığını yapar.

Yargıtay üyelerinin seçimi, kariyer yargıçlar arasından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirli kontenjanlar dahilinde yapılan seçimlerle gerçekleşir. Seçilen üyeler, Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Kaynak: Mustafa Güneş / Sonhaberler.com

 

Yorumlar