Oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Oruç tutmanın faydaları... Biz orucu herhangi bir menfaat düşüncesi ile değil, yalnız Allah’ın emrini yerine getirmek ve onun rızasını kazanmak için tutarız. Oruç bu niyetle tutulduğu takdirde makbul olur.

Google Haberlere Abone ol
Oruç tutmanın faydaları nelerdir?

Ancak, Allah’ın her emrinde olduğu gibi oruç ibadetinde de bir çok hikmetler, bizim için maddi ve manevi pekçok faydalar vardır. Biz orucu Allah rızası için tutmakla beraber, bize sağladığı faydalar da bilmek ve değerlendirmek durumundayız.

1. Oruç tutmak, ahlakımızı güzelleştir

Oruç, Belirli bir süre sadece aç kalma olayı değildir. Oruç, Ya bir irade terbiyesi, İnsanı kötü alışkanlıklarından temizleyen, İyi huylar kazandıran bir ahlak eğitimidir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyuruyor.
“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yemesini, içmesini bırakmasına değer vermez.”

Bu hadisi şerif de orucun yüksek hedefi açıkça gösterilmiş, bu ibadetin sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olmadığı esas gayenin insanı olgunlaştırmak, ahlak ve fazilet sahibi olarak yetiştirmek olduğu bildirilmiştir.

2. Oruç tutmak, kötülüklerden korur

Kur’an-o Kerim’de orucun farz oluşunu bildiren ayette yüce Allah;

“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de oruç farz kılındı, ta ki korunasınız.” Buyurarak orucun hikmetine dikkatimizi çekmiştir. 

Allah Teala, her derde deva verdiği gibi, her kötülere karşı da bize bir korunma vasıtası vermiştir ki oruç ibadeti bunlardan biridir. 

Nitekim sevgili peygamberimiz orucun bu koruyucu özelliğini güzel bir benzetmeyle şöyle açıklamıştır;
“Oruç bir kalkandır.”
Bilindiği gibi kalkan, eskiden savaşlarda insana düşmanın kılıcından koruyan bir vasıta idi. İşte oruç, müslümana dünyada günah işlemekten, ahiret te cehennem ateşinden koruyan bir vasıtadır. 

3. Oruç tutmak, merhamet duygularını geliştirir

Hayatını açlık nedir bilmeyen varlıklı bir insan, yoksulların çektiği açlık ve sıkıntıyı gereği gibi anlayabilir mi?  Onların çektiği ızdırabı yüreğinde duyabilir mi? Elbetteki gereği gibi duyamaz. Fakat bu insan, oruç tutarsa, açlığın ne olduğunu bizzat atmış olur.

Böylece yoksulluk içinde kıvranan fakirlerin sıkıntılarını içinde duyarak şevkat ve merhamet duyguları gelişir. Bunun sonucu olarak da fakirlere yardım elini uzatarak sıkıntılarını giderip toplumun huzur ve mutluluğuna katkıda bulunur.

İşte orucun bize verdiği sosyal adalet dersi... 

4. Oruç tutmak, sağlığı korur

Sevgili peygamberimiz orucun sağlığımız yönünden önemini şöyle belirtiyor; 
“Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz”
İnsanlığın büyük mürşidinin söylediği bu söz tıbben de kanıtlanmıştır. Konuyla ilgili olarak iki yabancı bilim adamın tespitleri şöyle;

1940 nobel tıp ödülünü kazanan ünlü bilim adamı Dr.Alexis Carel L’Hamme, Cet İnconnu adlı eserinde; “Oruç sırasında organizmalarda depo edilmiş besin maddelerinin harcandığı, sonradan bunların yerine yenilerinin geldiğini, Böylece bütün vücutta bir yenilenme olduğunu anlatır, orucun sağlık bakımından çok faydalı olduğunu söyler.”

Fransız profesörü Pierre Moulin de şunları söyler; 

“İslam dünyasının en yararlı kurumlarından biri oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziksel, hem ruhsal dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri, zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedeni dinlendirirler... Hıristiyan dininin de orucun bulunmaması büyük bir kayıptır. 

Aslında insanların her hafta bir gün oruç tutmaları başka bir deyimle diyet etmeleri ve sadece meyva suyu içmelerinde büyük yarar var. 

Böylece vücut doku ve organ nerdeki zehirleri atar beden dinçleşir.”

5. Oruç tutmak, nimetlerin kıymetini öğretir

İnsan elinde olan nimetlerin kıymetini ancak bunlar elinden çıktıktan sonra anlar. Fakat iş işten geçti için bunun bir yarari olmaz. Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan insanın gözünde bu nimetlerin değeri daha iyi anlaşılır.  

6. Oruç tutmak, insana sabırlı olmayı öğretir

Oruç tutmak da belirli bir zaman kendini yememeye, içmemeye alıştıran insan, hayatta karşısına çıkabilecek güçlüklere kolaylıkla sabreder, acılara ve sıkıntılara dayanmasını, zorlukları yenmesini bilir.

Oruç tutmanın hem bedenen hem ruhsal olarak okuduğunuz zere bir çok faydası vardır. Bir nevi detoks gibi...

Yorumlar

NUR Allahım tuttuğumuz, tutacağımız tüm Oruçları kabul eylesin. Tuttuğumuz oruçların sevabını bize nail eylesin. Rabbim çok büyüksün. Seni çok seviyorum Allahım