Öğretmenler için güzel, anlamlı sözler, öğretmene mesajlar 2022 güncel?

Öğretmenler için güzel, anlamlı sözler, öğretmene mesajlar 2022... Öğretmenleri tebrik etmek, verdikleri emeklerin karşılığını en güzel sözlerle ifade etmek isteniyor . Peki öğretmenler için en güzel sözleri kimler söylemiş, en güzel öğretmenler günü mesajları hangileridir?

Google Haberlere Abone ol
Öğretmenler için güzel ve anlamlı sözler, mesajlar

Öğretmenlere en güzel sözler... Öğretmenler için en anlamlı sözler ve mesajlar, öğretmenler günü için önerilen mesajlar.... Öğretmenler günü 24 Kasım'ın yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve velileri farklı bir heyecan kapladı. Öğrenciler ve veliler bu güzel günde öğretmenlerini mutlu etmek için arayış içine girmeye başladı. Kimileri en güzel hediyeyi seçmek için kolları sıvarken, kimileri de öğretmenler için en güzel sözler nedir, onları bulup araştırmaya başladı. Yıllarca binbir emekle öğrencilerine eğitim veren öğretmenlerin hakkı hiçbir şekilde ödenmez. İslam dininde öğretmenlere verilen önem Hz. Ali'nin "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" şeklindeki ifadesiyle de kendini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Peygamber efendimizin Bedir Savaşı'ndan sonra esir alınanlar arasından okuma yazması olanları, "her bir esire okuma yazma öğreten kişi serbest bırakılacaktır" şeklindeki talimatı da İslam dininin öğretmenlere ve okuma yazmaya verdiği önemi ortaya koymaktadır. İşte öğretmenler için şimdiye kadar söylenmiş en güzel sözler ve öğretmenler günü mesajları:

Söz deyince tabi ki sözlerin en büyüğü, en yücesi Yüce Yaradan Rabbimize ait olanıdır. Yüca Allah, ilim sahiplerini Kur'an-ı Kerim'de övmüş, onlara değer vermiştir. Zira, Zümer Süresi 9. Ayet'te ilim sahibi, yani öğretmenler ve alimler için şunları söylemiştir: De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Eğitim ve öğretimin üzerinde hassasiyetle duran Yüce Yaradan, bu hususu mübarek kitabımız Kuran-ı Kerim'de de dile getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ikinci süresi Bakara Süresi 129. Ayet'te ilahi tebliğin eğitim ve öğretim işinden ibaret olduğunu şöyle zikretmektedir:

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın…”

Yine, Yüce Dinimizde eğitim ve öğretimin işini yüklenen öğretmenlerimize gereken önemi vermiştir. Öğretmenler yapmış oldukları iş karşılığında dünyada ve ahirette Allah’ın rahmetine ve insanların gönüllerine girmişlerdir. Öğretmenlik dünyada gıpta edilecek iki husustan biridir. Sevgili Peygamberimiz bunu şöyle dile getirmektedir. 

"Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir:

Allah'ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;

Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse."

Eğitim ve öğretim işiyle meşgul olmak sadece dünyevi getirisi olan bir görev değildir. Bu görevi yerine getiren insanlar için dünyada kendilerine ilim öğrettikleri insanların yanı sıra, bütün yaratılanlarda kendilerine hayır duada bulunmaktadırlar. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde bu hususu şöyle dile getirmektedir.

"Allah Teâlâ Hazretleri, melekleri, semâvat ehli, deliğindeki karıncaya,  denizindeki balıklara varıncaya kadar arz ehli, halka hayrı öğretene mağfiret duasında bulunur." Bu sebeple tekrar ifade edelim ki, eğitim ve öğretim işiyle meşgul olanlar kutsal bir görevi de icra ediyor demektir.

Peygamber efendimiz, bir başka Hadis-i Şeriflerinde öğreten ve öğrenenlere verdiği değeri şu sözlerle ifade etmişti: "Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır."

Peygamber efendimizin "İlim Çin'de olsa gidip alınız" Hadis-i Şerifi de yine hepimizin malumudur.

İşte Öğretmenler için en güzel sözler:

Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. - Hz. Ali

Her bir sahabeye okuma yazma öğreten esirler serbest bırakılacak. - Hz. Muhammed

 Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. - Diyojen

Öğretmenlerim, benim için hayatta birer örnek oldular. Tıpkı onlar gibi öğretmen olmak, yoksul ve her türlü sıkıntılardan uzak, yine onlar gibi taktir görmek, hayatımın tek rüyası oldu. - E. Renan

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. - Eflatun

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. - İ.N.Özgür

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. - Atatürk

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. - Atatürk

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. - Socrates

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. - M.L. BOREN

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. - Addison

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. - Ukrayna Atasözü

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. - H. Mann

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. - H.V. Dyke

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. - Alman Atasözü

Öğretmenin etkisi sonsuzdur. Etkisinin nerede biteceğini kendisi de bilemez. - Henry B. Adams

İyi bir öğretmen tarafızdır; herkese direnç, kendini denetleme ve ayarlama örneği olur. - Maurice Moffalt

Öğretmenler için kimseye sağlanmayan olanakları yaratmak zorundayız. Bunu da bir an önce yapmalıyız; çünkü halk, her yönden yeterli bir eğitim görmezse, devlet, yeterince pişirilmemiş tuğlalardan örülen bir ev gibi çöküverir. Öğretmen, bir sanatçı gibi, işine büyük bir tutkuyla âşık olmalıdır. - Anton Çehov

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. - Anonim

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. - Anonim

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. - Anonim

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. - Anonim

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. - Anonim

Bir öğretmen bir nesil demektir. -Megnet Zurner-  

Öğretmen, bilgi tohumu eken bahçıvan gibidir.

En iyi öğretmen, ömür boyu öğrenci kalabilendir.

Öğretmen vatanı için silahla değil, bilgiyle savaşır.

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Öğretmen, öğrencinin gülüşüne düşen ilk cemredir.

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.

Öğretmen mum gibidir, kendisi tükenirken etrafını aydınlatır.

Siz dünyada eşi olmayan en güzel çiçeksiniz canım öğretmenim …

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.

Anne şefkatinden ve sıcaklığından sonraki ilk durak öğretmendir.

Canım öğretmenim sen benim için dünyadaki tek kanatsız meleksin.

Ömürde bir kere açan ve ölene kadar hiç solmayan tek çiçek öğretmendir.

Öğretmenler bir ışıktır karanlıkta kaldığımızda bizi bilgi ile aydınlatırlar….

Öğretmenin “Bir” canı yoktur, öğretmenin “öğrencisi kadar” canı vardır. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı


 

Yorumlar