KDV Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda

- Tasarının iki maddesi daha kabul edildi - Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "En geç nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceğiz"

Google Haberlere Abone ol
KDV Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, en geç nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceklerini bildirdi.

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarının görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

Görüşmeler sırasında söz alan Ağbal, yaptıkları düzenlemelerle, küçük ölçekli işletmelerin vergiye uyumluluğunu artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Büyük ölçekli firmalar içinde gönüllü uyumu teşvik edecek programlar yaptıklarını anlatan Ağbal, "Bu düzenlemeleri holdinglere yapıyorsunuz, küçük ölçeklere yapmak lazım." şeklinde değerlendirmelerin, yaptıkları çalışmalarla uyuşmadığını belirtti.

Ağbal, en geç nisan ayının sonuna kadar mükellef ve vatandaş odaklı, kolaylaştırıcı, basitleştiren, vergi uygulamalarında adaleti sağlayan, iktisadi faaliyetleri destekleyen bir Vergi Usul Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye getireceklerini bildirdi.

Diğer taraftan da gönüllü uyum programlarına rağmen uyum sağlamayanlara yönelik etkin, caydırıcı sistemler getireceklerini dile getiren Ağbal, "Bir taraftan kolaylaştırıcı olacağız ama iade sistemini değiştirdiğimiz için mükellefi çok daha yakından izleyeceğiz." dedi.

Ağbal, KDV düzenlemesinin, bir gruba ya da büyük işletmelere dönük bir çalışma olmadığını da vurguladı.

-Tasarının kabul edilen 2 maddesi

Komisyonda tasarının 10 ve 11. maddeleri kabul edildi. Kabul edilen 2 maddeye göre özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz eğitim öğretim hizmetleri, özel öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri, kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları, kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları, gıda bankalarına yapılan bedelsiz çeşitli malzeme teslimleri, kanunda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları bedelsiz teslimlere ilişkin, diplomatik temsilciliklerle yabancı hayır kurumlarına yapılan teslim ve hizmetleri nedeniyle yüklenilen KDV, gider yazılmak yerine indirim ve iadeye konu edilebilecek.

Serbest bölgelere verilen hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanacak. Ayrıca restorasyon işleri kapsamındaki mimarlık hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine de imkan verilecek. İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisi'nin iadesinin talep edilebileceği süre düzenleme ile belirlenecek.

Ayrıca, imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Süresi içinde iadesi talep edilmeyen Katma Değer Vergisi'ni, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme hususlarında Bakanlar Kurulu yetkili olacak.Yorumlar