Hazine arazisi kiralama başvuru nasıl yapılır? İstenen belgeler nelerdir? Başvuru formu

Devlet tarafından köylüye kiralanan hazine arazilerinin kiralanması için başvurular nasıl yapılır? Hazine arazisi kiralamak için istenen belgeler nelerdir? Başvuru formu nereden bulunabilir?

Google Haberlere Abone ol

Devletin toprağı olmayan veya yeterli toprağı bulunmayan köylüye getirdiği imkanlardan biri de hazine arazilerini kiralama imkanı oldu. Buna göre toprak ekip biçmek isteyen köylüler devletten 10 yıllığına arazi kiralayabiliyor. Bunun için gerekli şartları taşıması ve ilgili makamlara başvuru yapması gerekiyor. Peki, hazine arazisi kiralamak için nereye başvuru yapılır? Başvuru nasıl yapılır? Başvuru yapmak için başvuru formu nereden bulunabilir? İşte detaylar: 

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.

MADDE 8 – (1) İdarece ilan edilen Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde İdareye başvururlar.

(2) Başvuru formları İdarece, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede ilan tarihinde geçerli olan mülkiyet ve ikamet durumu dikkate alınır.

HAZİNE ARAZİSİ KİRALAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

(3) Her başvuru sahibi için; nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) yer alan bilgiler de kontrol edilmek suretiyle incelenerek başvuru sahibine ilişkin puanlama işlemi yapılır.

MERNİS ve TAKBİS’ten alınan belgeler de eklenmek suretiyle bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Başvuruların Öncelik Açısından Değerlendirilme Formu düzenlenir. Puanların eşitliği halinde, Ek-2’de yer alan kriterlerden “Arazi varlığı” na ilişkin ikinci bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların da eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan 1 ve 3 üncü bölümlerin puanı dikkate alınır. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulur.

(4) Her bir başvuru sahibi için düzenlenen Form esas alınarak bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere başvuru sahipleri sıralanır. Bu Formlar emlak/milli emlak müdürü tarafından onaylanır.

Hazine arazisi kiralamak için başvuru formunu indirmek için tıklayınız

 

Yorumlar

Kamal GÜneneş Hazine arazisi kiralamak istiyorum şartları şahsima aittir