Hazine arazisi kiralamak için aranan şartlar

Hazine arazilerini tarım için kiralamak için aranan şartlar resmi gazetede yayınlandı. İşte aranan şartlar:

Google Haberlere Abone ol

Tarım arazisi olmayan ve tarım arazisi arayan köylülere hazine arazileri 10 yıllık sözleşmeyle kiraya veriliyor. 

Resmi gazetenin 16 Eylül 2020 tarihli nüshasında yayınlanan kararla hazine arazilerinin kiralanmasına ilişkin kurallar ve şartlar belirlendi. 

Buna göre hazine arazilerini kiralayacak köylülerde aranan şartlar şöyle sıralandı: 

Kiracılarda aranacak şartlar

MADDE 5 – 

(1) Hazineye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapılmak amacıyla taşınmazın bulunduğu;

a) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden,

b) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden,

c) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen,

topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilebilir.

Hazine arazilerinin kiralamada genel kurallar

MADDE 4 – (1) Hazineye ait tarım arazileri bu Tebliğ kapsamında on yıl süreyle kiraya verilir.

(2) İlk yıl tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde birbuçuğudur.

(3) Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilir.

(4) Kiraya verme işlemlerinde geçici teminat alınmaz.

(5) Düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.

(6) Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere altmış dönüme kadar Hazine taşınmazı kiraya verilebilir. Yüzölçümü altmış dönümden fazla olan taşınmazlar krokisinde ulaşım yolu da gösterilerek altmış dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiraya verilebilir.

(7) Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler bu Tebliğ kapsamında sadece bir kez hak sahibi olabilirler.

(8) Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilebilir.

Yorumlar