DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı komisyonda

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülmeye başlandı - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "Baraj, gölet projelerinde yatırım bedeli olarak çiftçilerden ücret alınıyordu, bu uygulamayı kaldırıyoruz. Çiftçilerin üzerindeki ağır yükleri alıyoruz" - "Orman köylerinde yeterince genç nüfus kalmamış, 92 yaşındaki dedem çalışıyor. Verdiğimiz destekler köylerden göçü önleyecek nitelikte"

Google Haberlere Abone ol
DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı komisyonda

TBMM (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Baraj, gölet projelerinde yatırım bedeli olarak çiftçilerden ücret alınıyordu, bu uygulamayı kaldırıyoruz. Çiftçilerin üzerindeki ağır yükleri alıyoruz." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu başkanlığında toplanan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

Bakan Eroğlu, tasarı ile ilgili sunum yaptı.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere DSİ bünyesinde yeni hizmet birimleri kurulacağını söyleyen Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı sayısının 4'ten 5'e çıkarılacağına dikkati çekti.

İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu özel sektöre devredilmiş sulama tesislerinde alınacak ücretlerin işleten tarafından tahsil edileceğini, ödenmeyenlere icra ve iflas kanununun uygulanacağını anlatan Eroğlu, "Su zengini bir ülke değiliz, suyu bilinçli kullanmalıyız. Fazla su, fazla ürün değildir. Hem lüzumsuz su, hem lüzumsuz para harcanıyor. Bunların önüne geçilecek." diye konuştu.

Su tahsisinin mahiyeti ve mevcut hukuki durumun korunmasına ilişkin düzenleme yapıldığını aktaran Veysel Eroğlu, DSİ projeleri içerisinde kalan yerlerde, maden arama ve işletme ruhsatı verilmeden önce DSİ'nin uygun görüşünün alınması gerektiğinin de hüküm altına alındığını vurguladı.

Sulama kooperatiflerinin kurulmasına izin verme ve sulama kooperatiflerini denetleme yetkisinin DSİ'ye verileceğini anlatan Eroğlu, şunları söyledi:

"Sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. İşletme ve bakım gideri borcu olan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerinin mahsup edilerek DSİ'ye ödenmesi düzenlenmiştir. DSİ'ce uygun görülen sulama işletmelerinin ilgisine göre yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarına, diğer yerlerde belediyelere ve il özel idarelerine devredilebileceği, bu idarelerin sulama işletmelerine dair yetkileri ve diğer işletme şekillerine dair yetkiler düzenlemektedir."

Devlet ormanlarında dikili ağaç satışı ve amenajman planlarına göre yıllara sair satış hükmü getirileceğini söyleyen Bakan Eroğlu, "Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalardaki kooperatifler ile köy halkına yaptırılan üretim işlerine ait istihkak tutarlarının yüzde 7 fazlasıyla ödenmesi teklifimiz var. Ormancılık faaliyetlerinde çalışanların sosyal güvence çatısı altına alınmasına destek sağlamak, ormancılık faaliyetlerinde işgücü kaybını ve köylerden şehre göçün önlenmesi hedeflenmiştir." şeklinde konuştu.

- Orman vasfını kaybetmiş alanlara yapı, verimli alanlara ağaçlandırma önerisi

Orman kadastrosu yapılmayan veya orman kadastrosu sınırları dışında kalan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri adına tapulu olan ağaçlandırılmış taşınmazlara ilişkin mülkiyet ihlalinin karşılığında Maliye Hazinesinden taşınmaz verilmesi suretiyle mağduriyetlerin giderilmesinin hedeflendiğini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında fayda görülmeyen, üzerinde yerleşim yeri bulunan taşlık, kayalık ve fiilen orman vasfı taşımayan alanların orman sınırları dışına çıkarılması ve karşılığında çıkartılan alanın 2 katından az olmamak üzere hazine taşınmazlarının orman kurmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsisi hedeflenmiştir. Daha önce ormanların tapusu yoktu, biz tapularını aldık. Ormanların yüzde 90'ının tapusu var. Bir metrekare yer işgal ettirmedik. Hem uydudan, hem karadan çok sıkı denetliyoruz. Vatandaş yer olmadığı için tarım arazilerine yapı yapıyor. Yapılar, ağaç dikilemeyen, ot yetişmeyen kayalıklara, yamaçlara yapılsın, bu yerlere karşılık bizlere ağaç dikilebilecek alanlar verilsin istiyoruz."

Veysel Eroğlu, tasarıda yeraltı suları kanununda da değişiklik yapıldığını ifade etti.

İçme suyu tesisleri nedeniyle DSİ'ye borcu olan belediyelerin, bu borçlarını Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak DSİ'ye ödenmesinin sağlanacağını söyleyen Eroğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gözlem sahalarının başka maksatlarla imara açılmaması için düzenleme getirildiğini kaydetti.

Sulama birliklerinin yeniden yapılandırılması neticesinde tanımlarda ihtiyaç duyulan ilaveler yapıldığını aktaran Bakan Eroğlu, "Birlik üyelerine ve görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına uygulanacak cezai hükümler yeniden düzenlenmektedir. Sulama birlikleri denetimine DSİ ve Maliye Bakanlığının dahil olduğu yeni bir denetim şekli ilave ediliyor. Sıkı bir denetim getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, Sulama Birliklerinin hizmet alanı içerisinde sahip olduğu görev ve yetkilere ilişkin düzenlemeler de yapıldığını dile getirdi.

Tasarı üzerinde çok çalıştıklarını söyleyen Veysel Eroğlu, orman köylüsünün, çiftçilerin büyük bir bölümünün AK Parti'ye oy verdiğine işaret etti.

AK Parti hükümetlerinde orman köylülerine ve çiftçilere önemli yenilikler getirildiğine işaret eden Eroğlu, "Baraj, gölet projelerinde yatırım bedeli olarak çiftçilerden ücret alınıyordu, bu uygulamayı kaldırıyoruz. Çiftçilerin üzerindeki ağır yükleri alıyoruz. Orman köylerinde yeterince genç nüfus kalmamış, 92 yaşındaki dedem çalışıyor. Verdiğimiz destekler köylerden göçü önleyecek nitelikte." ifadelerini kullandı.

Yorumlar