Axiom ne demek? Axiom kelime anlamı nedir?

Axiom ne demek? Axiom kelime anlamı nedir?

Google Haberlere Abone ol
Axiom ne demek? Axiom kelime anlamı nedir?

"Aksiyom" terimi, genellikle matematik ve mantıkta kullanılan temel bir kavramdır. Aksiyom, başka ifadelerden türetilmeye gerek duyulmayan ve genellikle kanıtlanması veya doğrulanması gerekmeyen temel bir prensip veya varsayımdır. Aksiyomlar, bir teorinin temelini oluşturur ve bu teorideki diğer tüm ifadelerin, teoremlerin ve sonuçların kanıtlanması için kullanılır.

Aksiyomların Özellikleri

 1. Kendi Kendine Açık ve Kabul Edilebilir: Aksiyomlar, genellikle kendiliğinden doğru veya mantıksal olarak kabul edilebilir ifadelerdir. Örneğin, "iki nokta arasındaki en kısa yol doğru bir çizgidir" geometride sık kullanılan bir aksiyomdur.

 2. Kanıt Gerektirmez: Aksiyomlar, doğrulukları kabul edilen temel önermelerdir ve bu nedenle başka önermelerle kanıtlanmaları gerekmez.

 3. Teorinin Temelini Oluşturur: Bir matematiksel sistem veya teori inşa edilirken, aksiyomlar bu sistemin temel yapı taşlarıdır. Tüm teoremler ve kanıtlar bu temel varsayımlara dayanır.

 4. Basitlik ve Genellik: Aksiyomlar genellikle basit ve genel ifadelerdir. Sistemi karmaşıklaştırmadan çok sayıda durumu kapsayacak şekilde formüle edilirler.

 5. Tutarlılık ve Bağımsızlık: İyi bir aksiyom seti, birbirleriyle çelişmeyen (tutarlı) ve birbirlerinden bağımsız ifadeler içermelidir. Yani, bir aksiyomun doğruluğu diğer aksiyomlardan türetilememelidir.

Axiom ne demek? Axiom kelime anlamı nedir?

Aksiyomların Kullanımı

 • Matematikte: Örneğin, Öklid geometrisi, Öklid'in beş aksiyomuna dayanır. Bu aksiyomlar, geometrik şekillerin ve uzayın özelliklerini tanımlar.

 • Mantıkta: Mantıksal sistemler, bazı temel kabuller üzerine kurulur. Örneğin, klasik mantıkta "Bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır" bir aksiyomdur.

 • Bilimsel Teorilerde: Bilimde de aksiyom benzeri temel kabuller kullanılır. Bu kabuller genellikle gözlem veya deney yoluyla doğrulanabilir niteliktedir.

Örnek Aksiyomlar

 1. Öklid'in Paralellik Aksiyomu: Bir doğru üzerinde olmayan bir noktadan, o doğruya paralel tek bir doğru çizilebilir.
 2. Peano'nun Aksiyomları: Doğal sayılarla ilgili temel özellikleri tanımlar.
 3. Zermelo-Fraenkel Set Teorisi Aksiyomları: Modern matematikte kullanılan set teorisi kurallarını belirler.

Aksiyomlar, matematik ve mantıkta derinlemesine bir anlayış geliştirmek için hayati öneme sahiptir. Bunlar, daha karmaşık kavramları ve teoremleri inşa etmek için gerekli olan temel yapı taşlarıdır.

 

Yorumlar