Uludağ Milli Park statüsünden çıkarıldı mı? İşin aslı nedir?

Uludağ'ın Milli Park statüsünden çıkarıldığına ilişkin bazı CHP ve HDP milletvekillerinin ortaya attığı iddialar doğru mu, iddiaların ne kadarı doğru, işi aslı nedir soruları merakla cevap arıyor.

Google Haberlere Abone ol
Uludağ Milli Park statüsünden çıkarıldı mı?

Uludağ Milli Park statüsünden çıkarıldı mı sorusu bu aralar merakla soruluyor. Türkiye'nin kış tatili dendiğinde ilk akla gelen dağlarından biri olan Uludağ bölgesiyle ilgili TBMM'de alınan son karar ne oldu, neden alındı? 

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda AK Parti milletvekillerinin teklifiyle getirilen yasa teklifi kabul edildi. Yasa teklifi, "Uludağ Alan Başkanlığı" isimli bir komisyonun kurulmasını öngörüyordu. Teklif AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Peki, "Uludağ Alan Başkanlığı" nedir? Uludağ Milli Park statüsünden çıkarıldı mı?

Kamuoyunda başta Tarkan Tevetoğlu olmak üzere bazı sanatçılar üzerinden yürütülen kampanyada, "Uludağ Milli Park olmaktan çıkarılmasın" şeklinde ifadeler yer alınca, çıkarılan kanunun bu alanı korumayacağı algısına neden oldu. Oysa çıkarılan kanun da aynı şekilde buranın korunması amacını taşıyor. Kaldı ki Milli Parklar da yine aynı şekilde hükümete bağlı bir müdürlüğün altında bulunuyor. Hükümetin kendi müdürlükleri arasındaki yetki devri tamamen onun inisiyatifinde olan bir durumdur. 

ULUDAĞ MİLLİ PARK STATÜSÜNDEN ÇIKARILDI MI?

Uludağ Alan Başkanlığının kurulma amacı, bölgenin yönetiminde bakanlıklar arasında yaşanan yetki çatışmalarından kaynaklanıyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birçok alanda yetki çatışması vardı. Aynı zamanda hem bir turizm merkezi olan Uludağ bölgesi yine aynı zamanda Türkiye'nin en gür ormanlarının bulunduğu bir alandır. Yine aynı zamanda yerleşim yerleri de mevcut. Hal böyle  olunca da bakanlıklar arasında birçok konuda anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bu durumun önüne geçilmesi için bölgenin tek elden yönetilmesini sağlayan "Uludağ Alan Başkanlığı" isimli yeni bir birim kuruldu. Bu birimin kurulmasıyla birlikte bu alanla ilgili bütün yetkiler de bu birime devredildi. 

Uludağ Milli Park statüsünden çıkarıldı mı? İşin aslı nedir?
Uludağ Milli Park statüsünden çıkarıldı mı? İşin aslı nedir?

 

Çıkaran yasayla milli park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yetkileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Uludağ Alan Başkanlığı’na devredildi. Uludağ Alanı’nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler bundan sonra, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek. Teklif, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlandı. AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da aralarında olduğu 45 milletvekilinin imzasıyla Kasım ayında Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu.

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI KANUNUNDA NELER VAR?

Uludağ Alanı'nda kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Maden Kanunu hükümlerince işletme ruhsatı almış alanlarda, Alan Komisyonu’nca belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla kazanılmış haklar korunarak faaliyetler sürdürülebilecek. Bunun dışında madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek.

Uludağ’daki kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışındaki Hazine’nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha önce Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığı’na tahsis edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli veya bunların kullanımında olan taşınmazlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.

Uludağ’da bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılacak. Bu taşınmazlardan turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Uludağ’da gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Başkanlığa veriliyor.

Uludağ’da, planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında, işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordine halinde yürütülmesinde Başkanlık yetkili kılınıyor.

Yorumlar