Mitinya - Bitinya nerede, neresidir? Tarihte Mitinya var mı?

Mitinya (Bitinya) nerede, neresidir? Tarihte Mitinya var mı, Türkiye'nin ya da Anadolu'nun neresinde yer alır?

Google Haberlere Abone ol

Mitinya veya Bitinya nerede, neresidir? Tarihte Mitinya ya da Bitinya var mı?

Mitinya bugün Bilecik, Bursa ve Kocaeli Bölgeleri'ni kapsayan bölgeye verilen isimdir.

Kuruluş Osman dizisinde sıklıkla adından söz edilen Mitinya'nın nerede olduğu merak edilir.

Dizide, Bizanslılar ya da Haçlılar, sık sık bulundukları bölgeler için Mitinya ifadesini kullanır. 

Osmanlı'nın kurulduğu Söğüt bölgesinin de içinde bulunduğu bugünkü Bursa, Kocaeli dolayları içinde bulunan Bizanslılar bulundukları bölge için Mitinya ifadesini kullanıyor.

İşte Bitinya hakkında merak edilenler: 

Bitinya Krallığı veya Bitinya MÖ 377 ve MÖ 64 [1] yılları arasında Nikomedia (İzmit) başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlet.

Antik Çağ ve Roma İmparatorluğu döneminde Marmara Denizi'ni çevreleyen Nicomedia, Chalcedon, Cius ve Apamea pek çok kenti kapsayan verimli topraklara sahip bir bölgedir. Strabo, Antik Anadolu coğrafyasını anlattığı Geographika adlı eserinde Mithridates Eupator'u yenen Romalı komutan Pompeius'un yıktığı Pont Krallığı'nın Karadeniz ve Kalkedon ağzına kadar olan bölümlerini Bitinya Krallığı'nın idaresi altına verdiğini,[2] bu bölgede Bitin adlı bir halkın yaşadığını bildirmiştir.[2] Sahil bölgelerinde oldukça verimli vadilere sahip olan bölge genelde dağlık ve ormanlık alanlarla kaplıdır. En önemli dağ antik Mysia'da yer alan Bursa Uludağ'dır.

Bölge adını Thak kökenli Bitinler'den almıştır. Herodot, Bitinler'in Trakya'dan Anadolu'ya geçtiğini belirtmektedir.[3] Bu kavimler MÖ 11. yüzyıl civarında bölgeye göç etmişlerdi. MÖ 7. yüzyıldan itibaren Lidya içerisinde yer alan Bitinya bölgesi, MÖ 513 / 512 yıllarında I. Darius'un Trakya seferinden sonra, Hellespontus Frigyası'na bağlandı. Büyük İskender'in MÖ 334 yıldındaki Granikos Savaşında Persleri yenmesine kadar da onların yönetiminde kalmıştır.

Mitinya - Bitinya nerede, neresidir? Tarihte Mitinya var mı?
Mitinya - Bitinya nerede, neresidir? Tarihte Mitinya var mı?

 

Büyük İskender'in komutanı Kalas bölgeyi ele geçirmeye çalışmış, Botiras'ın oğlu Bas Kalas'ı yenmiştir. Bas'ın oğlu Zipoites zamanında Bitinya Krallığı, sağlam zeminler üzerine oturtulmuştur. Onun oğlu I. Nikomedes zamanında ise ülke sınırları genişlemiştir.

MÖ 74 yılında IV. Nikomedes krallığı bir vasiyetle Roma İmparatorluğu'na bırakınca, Roma egemenliğine giren bölgeyi Gnaeus Pompeius Magnus tarafından MÖ 64 yılında oluşturulan Bitinya - Pontus Eyaleti'ne bağlanmıştır.


 

Yorumlar