Kunut Duaları? Kunut Duaları Anlamı?

Kunut Duaları veya Kunut Duaları anlamı konusunu arıyorsanız doğru adrestesiniz. Müslümanlar tarafından en çok okunan dualardan biri olan Kunut Duaları Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri merak ediliyor. Kunut duası dinle

Google Haberlere Abone ol

Kunut Duaları veya Kunut Duaları Anlamı Arapça ve Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri Müslümanlar tarafından sık sık merak edilen konular arasında yer alır. Peki Kunut duaları nedir, ne zaman ve nerede okunur? Anlamı nedir? Kunut Dualarının fazileti nedir? İşte Kunut Duaları ile ilgili önemli bilgiler:

KUNUT DUALARI NEDİR?

Kunut sözlükteki kelime anlamı olarak "İbadet, kıyam ve dua" anlamlarına gelir. Bir Fıkıh terimi olarak Kunut kelimesi, "taatte bulunmak, şerden kurtulmak ve dua etmek" anlamını taşır.

KUNUT DUALARI NEREDE OKUNUR?

Kunut Duaları yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının üçüncü rekatında, rükudan sonra okunur.

Rükudan sonra tekbir getirilerek eller havaya kaldırılır ve Kunut duaları okunur, eller indirilmeden secdeye gidilir.

BİRİNCİ KUNUT DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Kunut duaları bilindiği gibi iki ayrı duadan oluşuyor. Bunlardan birincisinin Arapça okunuşu şöyle:

Kunut Duaları Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

BİRİNCİ KUNUT DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Birinci Kunut Duası'nın latin harfleriyle yazılışı ve okunuşu ise şöyle:

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

BİRİNCİ KUNUT DUASI TÜRKÇE MEALİ ANLAMI

Birinci Kunut Duası'nın Türkçe anlamı veya meali şöyle:

"Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız."

İKİNCİ KUNUT DUASININ ARAPÇA OKUNUŞU

Kunut Dualarının ikincisinin Arapça okunuşu şu şekilde:

Kunut Duaları Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

İKİNCİ KUNUT DUASININ TÜRKÇE OKUNUŞU

İkinci Kunut Duasının latin harfleriyle Türkçe telafuzu şu şekildedir:

Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhiıg

İKİNCİ KUNUT DUASININ TÜRKÇE ANLAMI VEYA MAELİ

İkinci Kunut Duasının Türkçe anlamı veya meali ise şöyle:

"Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır."

KUNUT DUALARININ FAZİLETİ

Kunut Dualarının fazileti konusunda pekçok rivayet bulunur. Ancak bunlardan en bilinenlerinden bazıları şöyle:

1 - "Peygamberimiz (a.s.m.) Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu. İşte Peygamberimiz üçün-cü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.,"

2 - Başka bir rivayette ise, Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail (a.s.) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah'a sığındı.

3 - Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi." Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

KUNUT DUALARI TAKİPLİ OKUMA VE DİNLE

Kunut dualarını ezbere bilmek gerekiyor. Kunut dualarını ezberlemek için öncelikle düzgün bir şekilde okunuşunu öğrenmek gerekiyor. Daha sonra da ezberleme işlemine geçilebilir.

Yorumlar