İslami STK’ların son 20 yılı mercek altına alındı

Kurumsal Yönetim Akademisi tarafından hazırlanan ve İslami STK'ların son 20 yılını mercek altına alan rapor kamuoyuna açıklanıyor

Google Haberlere Abone ol
İslami STK’ların son 20 yılı mercek altına alındı

Sonhaberler.com | Haber Merkezi

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından hazırlanan ve İslami STK'ların son 20 yılını mercek altına alan rapor kamuoyuna açıklanıyor. 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 18.00’de İLKE Derneği’nde düzenlenecek rapor tanıtımına STK temsilcileri, yazarlar ve akademisyenler katılacak.

KYA tarafından İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Lütfi Sunar’a hazırlatılan raporda Türkiye’deki İslami STK’ların yapıları ve faaliyetlerindeki değişimler konu alınıyor. Önde gelen 31 STK’dan 40 üst düzey yönetici ile görüşülerek ve ilgili dokümanların incelenmesi neticesinde hazırlanan raporda İslami STK’lar, faaliyet alanları, örgütlenmeleri, ilişkileri, mali kaynakları ve görünürlük gibi alanlar bakımından sosyolojik ve yapısal değişim perspektifiyle ele alınıyor.

GELENEKSEL YAPILARDAN KURUMSALLAŞMIŞ YAPILARA

"Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi" başlıklı raporda İslami STK’larda değişiminin çevre şartları ve kaynaklardaki farklılaşma sonucu oluştuğu belirtilirken 28 Şubat sonrası siyasete yapılan müdahalelerle bu yapıların daha çok siyasallaştığı ifade ediliyor.

Raporda kuruluşlarda faaliyetlerin uluslararasılaşmasından kadın etkinliğinin artmasına, mali yapılardaki değişimden çalışan ve gönüllü profilinin farklılaşmasına kadar birçok başlıkta yaşanan değişim sorgulanıyor.

Rapora göre en önemli değişim dinamiği İslami STK’ların devlete muhalif bir konumdan, devlete yardımcı bir konuma doğru evrilmeleri ile şekilleniyor. Ayrıca STK'larda geleneksel enformel kurumsal yapılardan kurumsallaşmış formel yapılara doğru bir geçiş yaşanıyor.

İSLAMİ SİVİL TOPLUMUN DÖRT ÇAĞI

Raporda İslami STK’ların neden bu isimle anıldığı ve diğer STK’lardan hangi yönlerden ayrıldıkları geniş bir şekilde ele alınıyor. Ayrıca Türkiye’deki İslami STK’ların tarihi, dört döneme ayrılarak inceleniyor. 1924-1950’li yıllar arasında İslami bir sivil toplumdan söz edilemeyeceği, dini kimliğe sahip belirli kişilerin etrafında bir dayanışma ağının var olduğu belirtiliyor.

1950’de tek parti döneminin sona ermesiyle 1980’e kadar sürecek cemaatsel oluşumlar ve temsil mekanizmaları döneminden söz edilirken 1980’den 2000’li yıllara kadar devam eden zaman ise “Girişimci İslami Sivil Toplum Kuruluşları Dönemi” olarak adlandırılıyor. 2000 sonrası STK’larda ise “Formelleşme ve Odaklaşma Dönemi” başlıyor.

RAPOR İLKE DERNEĞİ’NDE MÜZAKERE EDİLECEK

İLKE Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan rapor, STK temsilcileri, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla düzenlenecek toplantıda tanıtılacak ve müzakere edilecek. İLKE Derneği’nin Üsküdar’daki merkezinde 3 Mart 2018 Cumartesi günü 18:00’dea yapılacak etkinlikte raporda belirtilen görüşler tartışılacak ve İslami STK’larda yaşanan değişimler masaya yatırılacak. 

Rapor İLKE Derneği’nin web sitesinde (www.ilke.org.tr ) bulunan yayınlar menüsünden okunabilir.

3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 18.00’de İLKE Derneği’nde düzenlenecek rapor tanıtımına STK temsilcileri, yazarlar ve akademisyenler katılacak. 

KYA HAKKINDA

İLKE Derneği bünyesinde kurulan KYA, gönüllü kuruluşlar alanında var olan sorunlar, yeni gelişmeler ve geleceğe hazırlık kapsamında veriye dayalı bulgular ve tespitler ortaya koymak, çözüm önermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi araştırma ve yayın faaliyeti yürütüyor.  
 

Yorumlar