Bayram Namazı Kaçta ve Nasıl Kılınır

17.07.2015 Cuma günü Razaman Bayramını kutlayacağız, istanbul'da Ramazan Bayramı Namaz Saati : 06:18 te kılınacak. Bayram namazı nasıl kılınır yazımızda

Google Haberlere Abone ol
Bayram sevinç ve şenlik günüdür. Bayramlar Allah'ın insanlara bir lütfudur. Akraba ziyaretleri, çocukları sevindirmek, Ramazan Bayramı'nda bir aylık yasaktan sonra yemek yeme serbestliği, fıtır sadakası, Kurban Bayramı'nda haç ziyareti bunlardan sayılabilir. Bayram namazı hicretin 1. yılında emredilmiş. Enes (ra) şöyle rivayet eder: Resurulullah (sav) Medine'ye geldiğinde Medinelilerin bayram ettiği iki gün vardı. Hz. Peygamber bu iki günün hususunu sorduğunda Ashabı-kiram "Cahiliyye devrinde biz bu iki günde bayram ederdik" dedi. Allah'ın Resulü bunun üzerine buyurdu ki: "Alah o iki günün yerine size bundan daha hayırlısını bildirdi. Biri Kurban Bayramı, biri de Ramazan bayramıdır. "[1] Bayram namazlarının emir olması Kuran, Sünnet ve icma ile sabittir. Kuran-ı -Kerim'de: "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" [2] buyurulur. Bu ayetteki namazdan maksat Kurban bayramı namazı ve kurban. Resulullah (sav) iki bayram namazını da kıldırmıştır. Hz. Peygamberin ilk kıldırdığı bayram namazı Ramazan bayramı namazı olmuştur. Ebu Said el-Kudriden şöyle denildiği rivayet edilmiştir: "Resulullah (sas) Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde Musallaya çıkardı. İlk yaptığı iş, namaz kıldırmak olurdu. Sonra namazdan ayrılarak insanlar saflar halinde iken onlara karşı dönerek öğüt, emir verir, sadaka verin! - Derdi. En çok kadınlar sadaka verirdi. "[3] Ayrıca İbn-i Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber bayram namazlarını ezan ve kamet kıldırdı. "[4] Hanefilere göre bayram namazlarının geçerli olması için gereken şartlar hutbe hariç cuma namazının şartları ile aynıdır. Sadece hutbe cuma namazında geçerlilik şartı olduğu halde bayram namazında sünnettir. Ayrıca hutbe cuma namazında namazdan önce, bayramda ise namazdan sonra okunur. Ayrıca cuma namazının hükmü farz-ı ayn olduğu halde, bayram namazının hükmü önemlidir. Hanbelî mezhebinde esas görüşe göre bayram namazı farz-ı kifaye, Şafii ve Mâlikîlere göre ise müekked sünnettir. [5] Şafilere göre bayram namazının cemaatle kılınması daha faziletlidir. Fakat tek başına hutbe olarak da kılınabilir. Buna göre yolcu ve kadınlar da bu namazı tek başına kılabilirler.
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTI

Bayram namazının ilk vakti güneşin ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar yükseldiği zaman. Bu vakitte güneşin doğmasından yaklaşık 50-55 dakika sonra başlar ve öğle namazından öncesine kadar devam ediyor. 17.07.2015 - Ramazan Bayramı Namaz Saati : 06:18:00
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR
Bayram namazları iki rekattır. Cemaatle ve sesli kılınır. Ezan ve kamet okunmuyor. İmam "iki rekat Ramazan ve Kurban bayramı namazına", cemaat da "bayram namazına, uydum hazır olan imama" diye niyet eder. "Allahü ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. İmam ve cemaat birlikte gizli "Sübhaneke" duasını okur, sonra imam yüksek sesle, cemaat çok zayıf Allahu ekber diyerek üç defa tekbir getirir. Her tekbirde eller yukarı kaldırılır sonra yanlara sokularak her tekbir arasında "Subhanallah" denecek kadar durulur. Üçüncü tekbirin arkasından yine eller kapatılarak imam gizlice "eûzü besmele" den sonra sesli Fatiha ve bir miktar Kur'an okur. Sesli Allahu ekber diyerek rükû ve secdeler yapılır. Sonra cemaat da gizlice tekbir alarak imama uyar. Sonra tekbir alınarak ikinci rekata kalkılır. Imam gizli besmeleden sonra Fatiha ve Kur'an'dan bir miktar okur. Tekrar üç defa eller kaldırılarak ilk rekatta olduğu gibi tekbir alınır, bundan sonra yine imam sesli, cemaat da yavaştan "Allahu ekber" diye tekbir alarak rükû ve secdeler eder. Sonra oturarak Tehiyyat, Salli ve Barik ve Rabbena duaları gizlice okunarak, imam ve cemaatin iki tarafa selam vermesi ile namaz sona erer. Böyle durumda, bayram namazlarının her rekâtında üç ek tekbir alınmış olur ki, bu tekbirler de önemlidir. Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre bu tekbirler her rekatta kıraatten önce edilir. İmam Malik ve Hanbelîlere göre birinci rekatta altı, ikincide beş tekbir, İmam Şafilere göre ise birincide yedi, ikincide ise beş tekbir alınır. [6] İmam bayram namazından sonra minbere çıkarak oturmadan hutbeye başlar. Cuma namazındakı gibi iki hutbe okur. Cuma hutbesindeki hemdu-senanın yerine bayram Hutbelerine "Allahü ekber, Allahü ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil-hamd "tekbiri ile başlanılar. İnsanlar da bu tekbirleri imamla beraber okur. İmam Ramazan bayramı hutbesinde cemaate fıtır sadakası, Kurban bayramı hutbesinde ise kurban ile teşrik tekbirleri hakkında bilgi verir. Cuma hutbelerinde sünnet olan şeyler bayram hutbelerinde de sünnettir. Mekruh olanlar bunlarda da mekruhtur. Bayram hutbelerinin namazdan önce okunması mekruh sayılır. İmam birinci rekatta bayram tekbirlerini unutarak Fatiha'yı kısmen veya tamamen okuduktan sonra xatirlayarsa hemen tekbir getirerek Fatiha yi yeniden okur. Fakat Fatiha ve ek bir sure okuduktan sonra sadece tekbir getirmek yeterlidir. Fatiha ve ek sureyi yeniden okuması gerekmez. Bayram namazlarının birinci rekâtının rukusuna olan ve imama uyan kimse, bu rükua varmak ümidi varsa, gizlice ayakta iken iftitah tekbiri ile kendi mezhebine göre ek tekbirleri alarak rükûa gider. Rükua yetmeyeceğini düşünürse iftitah tekbirinden hemen sonra rükûa gider. Bayram tekbirlerini rükudaykən ellerini kaldırmadan alır. İmam kalktığında tekbirleri bitirməsə de kalkar. Böyle durumda geride kalan tekbirler onun üzerinden düşer. İmam ile alacağı tekbirlerde imama uyar, kendi mezhebine uymasa bile eksik veya fazla tekbir almaz. Ancak imamın aldığı tekbir Eshab-ı kiramdan nakledilen miktarı aşarsa, bu takdirde imama uyması gerekmez. Bayram namazlarının ikinci rekatına yetişen kimse birinci rekatı kazaya kalınca, Besmele, Fatiha ve ek sureden sonra gizlice bayram tekbirlerini alır. Bu şahıs ulaşmadığı rekatta kendi kendine alacağı tekbirlerin sayısında kendi mezhebine uyar. Çünkü bu kişi kaza yaptığı kısmı kendiliğinden kılmalıdır. Bayram namazı ile cenaze namazı üstüste düşerse geri bayram namazı kılınır, hutbeden önce de cenaze namazı kılınabilir. Bayram namazına yetişemeyen kimse kendi başına bayram namazı kılamaz. Dilerse dört rekat nafile namaz kılar. Bu da zuha namazının yerine geçer. Kurban Bayramı namazını geciktirmeden, Ramazan bayramı namazını ise biraz geciktirerek kılmak müstehabdır. Bayram namazları bir şehirde, Namazgah kılınabilir gibi birçok camide de kılınabilir. Bayram günlerinde erken durmak, guslederek misvaklanmak, parfüm sürterek güzel elbiseler giymek, Allah'ın nimetlerine şükür ederek sevinmek, karşılaştığı mümin kardeşine karşı güler yüzlü olmak, daha çok sadaka vermek, bayram gecelerini ibadetle uyanık geçirmek müstehabdır. Ramazan Bayramı'nda bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir şey yemek, Kurban bayramında ise bayram namazından önce bir şey yememek müstehaptır. Büreyde (ra) şöyle rivayet eder: "Resulullah (sas) Ramazan bayramında yemek yemeden evden çıkmazdı. Kurban bayramında ise namaz kılana kadar bir şey yemezdi. "[7] Bunun sebebi eğer kurban kesmişse kurbanın etinden yemeyi beklemektir. Kurban kesmek veya kesmemek hükmü değiştirmez. Bununla beraber namazdan önce bir şey yemekte de herhangi bir olumsuz durum yok.

Yorumlar