'Asır Sonu Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi'

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, TÜBİTAK desteği ile hayata geçirdikleri “Asır Sonu Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi” projesini sonuçlarını paylaşmak üzere Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi işbirliği ile bir çalıştay düzenliyor. 

Google Haberlere Abone ol

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, TÜBİTAK desteği ile hayata geçirdikleri “Asır Sonu Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi” projesini çeşitli yönleriyle ortaya koymak ve proje sonuçlarını paylaşmak üzere Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi işbirliği ile bir çalıştay düzenliyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde 27 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek etkinlikte, 19. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun bilimden sanata, iktisattan politikaya uzanan modernlik deneyimini ve buna bağlı olarak yaşanan toplumsal dönüşümleri en kuvvetli biçimde gösteren Servet-i Fünun dergisi ele alınacak.

Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu’nda 27 Şubat’ta tam gün sürecek programda, “Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi” başlıklı projenin detayları tarih ve edebiyat tutkunları ile paylaşılacak. “Servet-i Fünun Edebiyatı” olarak adlandırılan edebi döneme kaynaklık eden Servet-i Fünun dergisinin 1896-1901 yılları arasında yayımlanan 297 sayısının analizi sonunda Osmanlı kültür tarihinde nasıl konumlandırılabileceği tartışılacak.

Yürütülen projenin bulguları sonucunda Servet-i Fünun dergisinin salt bir edebiyat dergisi olmaktan ziyade çağdaşı pek çok Avrupalı “musavver haftalık gazete” gibi dünyayı tüm zenginliği ve çeşitliliği ile kucaklayan, bilimden sanata geniş bir yelpazede ilerleme ve modernleşme düşüncesinin büyüsüyle biçimlendirilmiş bir kültür magazin dergisi olduğu ortaya konacak.

Sadece asır sonu Osmanlı entelektüelinin modernlik deneyimini değil tüm İmparatorluk vilayetlerine ve dünyaya uzanan gözlemci ve araştırmacı bakışın yarattığı modern öznelik halini de sergileyen Servet-i Fünun dergisini çok çeşitli yönleriyle ortaya koymak ve projenin sonuçlarını paylaşmak üzere düzenlenen çalıştay, herkese açık ve katılım ücretsizdir.

Program

1. Oturum, 10:00-11:35

İmparatorluğun Asır Sonunda Modernlik Deneyimi ve Servet-i Fünun’u Yeniden Okumak

Zeynep Uysal

Servet-i Fünun Dergisi ve Asr-ı Terakki Malumatfuruşluğu

Deniz Aktan Küçük

Kentsel Muhayyile: İmparatorluk Başkentinden Dünyayı Tasavvur Etmek

Halim Kara

Bilimi Popülerleştirmek: Servet-i Fünun’da Fen Yazıları

Veysel Öztürk

11:35-11:45 Ara

2. Oturum, 11:45-13:20

Serveti Fünun’da Bir Avangard: Diran Çırakyan

Mehmet Fatih Uslu

Servet-i Fünun: Mini Mini Okuma Kılavuzu

Ahmet Ersoy

Teşrih-i Uzviyet ya da Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin Şiirlerinin Nabzını Tutmak

Murat Narcı

Servet-i Fünun’dan Küresel Edebiyata Açılan Bir Pencere: Mehmet Rauf’un Edebiyat Eleştirisi

Fatma Damak

13:20-14:00 Öğle Arası

3. Oturum, 14:00-15:35

Osmanlı Tefrika Roman Geleneğinde Servet-i Fünun’un Yeri

Ali Serdar

Araba Sevdası’nda İmajlar ve Pozlar

Fatih Altuğ

Modernizm ve Dergicilik Etkileşimi Işığında Servet-i Fünun Dergisi Karşılaştırmalı Okuması

Vildan Güleç

Ahmet Mithat’tan Servet-i Fünun Dergisine Fennî Bir Yazı: “Masaj ve Doktor İzzet

Sevgin Özer

13:35-15:50 Ara

4. Oturum, 15:50-17:30

Estetiğin Sadakası: Servet-i Fünun Dergisi’nde Fakirliğin Halleri

Yasir İslam Kaplan

Norm Dışı Bedenlere Bilim ve Edebiyat Kesişiminden Bakmak: Servet-i Fünun Dergisi ve Halid Ziya Öyküleri

Ezgi Hamzaçebi

Ziyanın Ecsama Nüfuzu: Servet-i Fünun’da “Büyük Keşifler”in Temsili

Sevgi Şen

Servet-i Fünun ve İktidar İlişkisini Hamilik Geleneği Üzerinden Değerlendirmek

Serap Arslan

Yorumlar