11 Kasım 2020 tarihli resmi gazete kararları

Resmi gazetenin 11 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan yeni sayısında yer alan kararlar ve ilanlar belli oldu.

Google Haberlere Abone ol

Resmi gazetenin 11 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 31301 sayılı nüshasında yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler belli oldu.

İşte resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alanlar:

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımın Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3191)

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)

YÖNETMELİKLER

Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Antalya Akev Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 Tarihli ve E: 2018/31, K: 2020/38 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/10/2020 Tarihli ve 2018/24245 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/6/2020 Tarihli ve E: 2019/4, K: 2020/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete PDF hali

Yorumlar