'İslam Milleti Olmak' kitabı raflardaki yerini aldı

Her kitabın mutlaka okunacak bir vakti vardır. Şimdi acilen “İslâm Milleti Olmak” kitabını okuma ve okutma vaktidir.  

Google Haberlere Abone ol
'İslam Milleti Olmak' kitabı raflardaki yerini aldı

Ziya Gündüz 

Teknoloji çağında yaşıyoruz. İnternet ile bilgiye ulaşmak oldukça kolay. Ulaşılan bilgilerin ne kadar sağlıklı olduğu ise, bir o kadar tartışmalı bir konu. Doğru bilgilerin en iyi adresi, hiç şüphesiz fikir işçileri tarafından samimiyetle kaleme alınan kitaplardır.  Kitaplar olmasaydı, birçok şey eksik kalacaktı.  Kitapların gölgesinde düşünmek ve yaşamak insanı daha doğru, daha ahlâklı yaşamasını sağlar.  Bu kısa girişten sonra, üzerinde duracağımız eser olan, “İslâm Milleti Olmak” isimli kitabın tanıtımına geçebiliriz. 

Kaynakları Işığında İslâm Milleti’ne Giden Yol

Yaklaşık 16 yıl önce yazar Kul Sadi Yüksel tarafından kaleme alınan, “İslâm Milleti Olmak” isimli eser halen güncelliğini korumaktadır.  Kitap, kendi alanında çok önemli bir yere sahiptir. Bunun en önemli nedeni, eserin güncel ve sıcak olan bir konuyu kaynaklar ışığında aydınlatması ve çözüm yolları üretmesidir. 

Milliyetçilik Hastalığı

Batılıların eliyle ırkçılık, milliyetçilik, kavmiyetçilik, İslâm dünyasında bir virüs gibi yayıldı.  Bütün kavramların içi boşaltıldığı gibi, Millet kavramının içi de bir şekilde boşaltıldı.  İslâm Milleti bilincinden uzaklaşan Müslümanlar, kavmiyetçilik ve ulusçuluk hastalığına tutuldular.  
Bu hastalıktan hareketle yazar Kul Sadi Yüksel,  böyle bir eseri niçin kaleme aldığını şu cümlelerle izah etmektedir:
“Bu eserimizde, İslâm Milleti’nin birlik ve beraberliğini izah ederken, onu bölüp parçalamaya yönelen ırkçı-milliyetçi hareketlerin zararlarını anlatmaya çalıştık. Yüz yıl önce dünya iktidarını elinde tutan ve en güçlü devlet olan İslâm Milleti, müslüman olan kavimlerin, ırkçı milliyetçi davalara kalkışıp birbirine düşürülmesiyle dağılmış, devlet yıkılmış ve toprakları işgal edilmiştir.” 

İslâm Milleti’nin Yönünü Bulmak

Milli Gazete yazarı Ali Haydar Haksal, Milli Gazete’de 2016 yılında İslâm Milleti ile ilgili bir yazı kaleme almış ve yazısında, yazar Kul Sadi Yüksel’in tezini doğrular nitelikte bir cümle kurmuştu. O cümleyi sizinle paylaşmakta fayda görüyorum:
“Kavramlarımızı yitirdiğimizden beri yönümüzü de yitirdik. Şaşkın bir durumdayız. Biz kimiz, neyiz, konumumuz nedir? bunların farkında değiliz. Kendimize ait anlamlar dünyasından koptuk. Bu, bizim yitimimiz oldu. Yönsüz kaldık.” (Milli Gazete, 07 Eylül 2016)
Kaybolan İslâm Birliği, İslâm Milleti ruhunu yeniden yakalamak adına çok çalışmak gerekiyor. Bunun içinde İslâm Milleti’nin önemini anlatan eserlerden bolca istifade etmeliyiz. İşte bu durumda, “İslâm Milleti Olmak” isimli eser, bu konuda bir başucu kitabıdır.  Kitapta, altı çizilmesi ve üzerinde derin derin düşülmesi konusunda çok çarpıcı cümleler var. 

Kitapta, önemli gördüğüm bir cümleyi buradan paylaşıyorum:

“Hangi ırktan, hangi renkten, hangi kavimden, hangi dilden ve hangi bölgeden olursa olsun, bütün iman eden mü’minler kardeştirler ve Allah’ın boyası olan İslâm ile boyanmalıdırlar.  İslâm düşmanları,  şeytanî tuzak ve planlarla bu kardeşleri birbirinden koparmış, aralarını bozmuş ve birbirine yabancılaştırmışlardır.”

Büyük Bir Nimet: İslâm Kardeşliği 

Yüksel,  kitabında ırkçılık fitnesine karşı, “Yeniden İslâm kardeşliğine dönülerek bu fitnenin kökleri sökülüp atılmalıdır. Bozulan dostluklar tamir edilmeli ve iman kardeşliği yeniden canlandırılmadır”  diyerek, kardeşlik bilincinin farkında olmamız gerektiğini hatırlatıyor. 
Kitabın içeriğini daha iyi özetleme babında, kitabın ana başlıklarını buraya alıyorum:
Millet-i İbrahim
Ümmet-i Muhammed
İblis, İlk Irkçı, İlk Milliyetçi
İslâm’ın Oğlu Olmak
İman Kardeşliği   
Dosdoğru Yol Üzerinde
Akrabalık Ölçüsü
Üstün Olanlar, Muttakilerdir
Rasulullah (s.a.s.), Bütün İnsanların Peygamberi 
Diller ve Renkler Allah’ın Ayetleridir
Cahiliyye Ahlâkı 
Kokmuş Cahiliyyet Dâvâsı
Dağılıp Ayrılmayın

Sonuç
Norveçli yazar Knut Hamsun, okuma, konuşma ve yazma hakkında şunları söylemektedir:  
“Okumak doldurur, konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.”
Okuma olmadan, diğer ikisinin oluşması mümkün değildir. Müslümanların kitabı olan Kur’ân, bizi okumaya, düşünmeye, araştırmaya ve yazmaya teşvik etmektedir. 
“İslâm Milleti Olmak” isimli eser, Misyon Yayınları tarafından okurların istifadesine sunulmuştur. Kitabın baskısı mevcuttur. İslâm Milleti olma bilincini kuşanma adına okunmasında büyük fayda var.  
Bu minvalde yazar Walter Benjamin, şu sözünün önemli olduğunu düşünüyorum: 
“İnsan yalnızca okumak için değil, birlikte yaşamak için de kitap alır.” 
Evlerimizde nitelikli kitaplardan oluşan mutlaka bir kitaplığımızın olması gerekiyor. Her kitabın mutlaka okunacak bir vakti vardır. Şimdi acilen “İslâm Milleti Olmak” kitabını okuma ve okutma vaktidir.  
Rabbimiz Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın”( Âl-i İmrân, 3/ 103)

Yorumlar