Türkiye’de en fazla çocuk Şırnak’ta: Yüzde 48,8'i çocuk

Türkiye’de 2013 yılı sonu itibariyle 76 milyon 667 bin 864 olan toplam nüfus içerisinde çocuk nüfusu 22 milyon 761 bin 702 oldu.

Türkiye’de en fazla çocuk Şırnak’ta: Yüzde 48,8'i çocuk
22 Nisan 2014 Salı 12:23

Türkiye’de 2013 yılı sonu itibariyle 76 milyon 667 bin 864 olan toplam nüfus içerisinde çocuk nüfusu 22 milyon 761 bin 702 oldu. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 48,8 ile Şırnak oldu. Çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 25,7’ye, 2050 yılında yüzde 19,1’e ve 2075 yılında yüzde 17,6’ya düşeceği tahmin edildi.

Birleşmiş Milletler tanımına göre '0-17' yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45’ini oluştururken 2013 yılında toplam nüfusun yüzde 29,7’sini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘İstatistiklerle Çocuk, 2013’ araştırmasına göre; çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında çocuk nüfusun yüzde 27,3’ünü “0-4” yaş grubu, yüzde 27,6’sını “5-9”, yüzde 28’ini “10-14” ve yüzde 17,2’sini ise “15-17” yaş grubu çocuklar oluşturdu. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü.

Çocuk nüfus oranının 2075 yılında yüzde 17,6’ya düşeceği tahmin edildi. Kentleşme, kadının eğitim düzeyinin artması, kadının çalışma hayatına aktif katılımı vb. gelişmeler doğurganlığın azalmasına, doğumların ileri yaşlara ertelenmesine, kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının düşmesine neden oldu. Bu değişimler, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranının azalmasına etki etti.
Çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 25,7’ye, 2050 yılında yüzde 19,1’e ve 2075 yılında yüzde 17,6’ya düşeceği tahmin edildi.

AB üye ülkeleri ile karşılaştırıldığında en fazla çocuk nüfus Türkiye’de görüldü. Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında, 2013 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına yüzde 29,7 ile Türkiye’nin, en düşük çocuk nüfus oranına ise yüzde 16 ile Almanya’nın sahip olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının Fransa’da yüzde 22,2, İngiltere’de yüzde 21,2, İsveç’te yüzde 20,2, Yunanistan’da yüzde 17,6 ve İtalya’da yüzde 16,8 olduğu görüldü.

ÇOCUK NÜFUS ORANI EN DÜŞÜK OLAN İLK 3 İL TUNCELİ, EDİRNE VE ÇANAKKALE

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 48,8 ile Şırnak oldu. Çocuk nüfus oranı illere göre incelendiğinde, 2013 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 48,8 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 48 ile Şanlıurfa ve yüzde 46,3 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla Tunceli (yüzde 18,2), Edirne (yüzde 19,7) ve Çanakkale (yüzde 19,9) oldu.

En az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı yüzde 53,2 oldu. Hanehalklarının 2013 yılında yüzde 53,2’sinde “0-17” yaş grubunda olan en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Hanehalklarının yüzde 39,7’sinde bir çocuk, yüzde 35,5’inde iki çocuk, yüzde 14,5’inde üç çocuk, yüzde 5,3’ünde dört çocuk ve yüzde 5’inde beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.
Beş ve daha fazla çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 40,9 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 30 ile Hakkari ve yüzde 29,2 ile Siirt izledi.

Çocuk bulunan hanehalkları illere göre incelendiğinde, en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 81,4 ile Şırnak olduğu görüldü. Şırnak ilini, sırasıyla yüzde 81,1 ile Hakkari, yüzde 79,9 ile Van ve yüzde 79,1 ile Şanlıurfa takip etti. En az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en düşük olduğu ilin yüzde 36,9 ile Sinop olduğu görüldü. Sinop ilini yüzde 37 ile Çanakkale ve yüzde 37,5 ile Tunceli takip etti.

GEÇEN YIL 1 MİLYON 283 BİN BEBEK DOĞDU

Nüfusumuza 2013 yılında yaklaşık 1 milyon 283 bin bebek dahil oldu. Doğum istatistiklerine göre 2013 yılında 1 milyon 283 bin 62 doğum gerçekleşmiş olup, doğan bebeklerin yüzde 51,4’ünü erkek, yüzde 48,6’sını kız bebekler oluşturdu. Doğum olayları yıla göre incelendiğinde, cinsiyet bazında doğumlarda önemli bir değişim gözlenmedi. Doğuşta cinsiyet oranı 2013 yılında 105,8 oldu. Yani 100 kız çocuğuna karşılık yaklaşık olarak 106 erkek çocuğu doğdu.

BEBEKLERİN TAMAMINA YAKINI SAĞLIK KURULUŞLARINDA DOĞDU

Bebeklerin yüzde 97’si sağlık kuruluşlarında dünyaya geldi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların oranı, 2002 yılında yüzde 75 iken 2012 yılında yüzde 97’ye yükseldi. Bu oran İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre incelendiğinde, 2012 yılında İstanbul, Batı Marmara, Batı Anadolu ve Akdeniz Bölgelerindeki doğumların tamamının, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde ise doğumların ancak yüzde 88’inin sağlık kuruluşlarında gerçekleştiği görüldü.

EN POPÜLER İSİMLER YUSUF VE ZEYNEP

Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi ise Zeynep oldu. Yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi 2013 yılında; Yusuf, Berat ve Mustafa oldu. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin oldu. 0-17 yaştaki çocuklar arasında kullanılan en popüler üç erkek isminin Mehmet, Yusuf ve Mustafa, en popüler üç kız isminin ise Zeynep, Elif ve Merve olduğu görüldü.

DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 29

2013-14 öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 19, ortaokulda 18, ortaöğretimde ise 16 oldu. Derslik başına düşen öğrenci sayısının ise tüm eğitim kademelerinde 29 olduğu görüldü. Öğretmen başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 25 öğrenci ile en yüksek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 15 öğrenci ile en düşük Batı Karadeniz Bölgesi’nde olduğu görüldü. Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 22 öğrenci ile en yüksek İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, 13 öğrenci ile en düşük Batı ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde olduğu görüldü.

Derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, ilkokul ve ortaokulda İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri derslik başına düşen 39 öğrenci ile en kalabalık, Doğu Karadeniz Bölgesi 20 öğrenci ile derslik başına düşen en az öğrenci sayısına sahip bölgeler oldu. Ortaöğretimde Güneydoğu Anadolu Bölgesi 37 öğrenci ile en kalabalık, Doğu Karadeniz Bölgesi 22 öğrenci ile en az öğrenci sayısına sahip bölgeler oldu.

ÇOCUK YAŞTA EVLENDİRİLEN KIZLARIN ORANI YÜZDE 3

Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen kızların oranı 2013 yılında yüzde 3 oldu. Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen kızların oranı 2013 yılında yüzde 3 oldu. Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen bu kızların (16-17 yaş grubu) 2013 yılında yüzde 69,9’u kendisinden 6 ve daha büyük yaşta bir erkek ile evlendi. Çocuk gelinlerin yüzde 15,2’sinin ise eşi ile arasındaki yaş farkının 11 ve daha yukarı yaş olduğu görüldü. Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde ise bu oran yaklaşık olarak yüzde 20 oldu. Yani 18 yaş altında evlenen her 5 kız çocuğundan birinin eşi ile arasındaki yaş farkının 11 yaştan fazla olduğu görüldü.


IĞDIR’DA TUVALETLERİN YARIDAN ÇOĞU KONUTUN DIŞINDA

En az bir çocuğa sahip hane halklarının yüzde 7,4’ünün tuvaleti konutun dışında. En az bir çocuğa sahip hanehalklarının 2011 yılında yüzde 7,4’ünün tuvaletinin konutun dışında olduğu gözlendi. Çocuk bulunan ve tuvaleti konutlarının dışında olan hanehalklarının oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek orana sahip il yüzde 52,4 ile Iğdır oldu. Iğdır ilini yüzde 50 ile Kars, yüzde 41,8 ile Ağrı ve yüzde 41,1 ile Ardahan takip etti.
CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×