RTÜK: Herhangi bir kuruluşun hedef alınması veya kayırılması söz konusu değildir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul'un herhangi bir kuruluşu hedef alması veya kayırmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

RTÜK: Herhangi bir kuruluşun hedef alınması veya kayırılması söz konusu değildir
16 Nisan 2014 Çarşamba 15:28

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul'un herhangi bir kuruluşu hedef alması veya kayırmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, RTÜK’ün televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulduğu, idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olduğu hatırlatılan açıklamada, "Üst Kurul'un görev ve yetkileri 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunla belirlenmiştir. Yayın kuruluşlarının uymaları gereken yayın esasları ile yayın ihlalinde bulunan medya hizmet sağlayıcılara uygulanacak müeyyideler de söz konusu kanunla düzenlenmiştir. Seçim dönemlerinde yayın denetimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. 6112 Sayılı Kanunun 30. Maddesine göre; "Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir." ifadeleriyle görev ve yetkilerine dikkat çekildi.

"SEÇİM TAKVİMİNDE MEDYA HİZMET SAĞLAYICILARI BİLGİLENDİRİLDİ"

Yüksek Seçim Kurulu’nun, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim döneminde uyacakları yayın ilkelerini, 21 Aralık 2013 tarihli, 592 sayılı kararı ve 22 Aralık 2013 tarihli, 605 sayılı kararlarıyla belirleyip duyurduğuna işaret edilen açıklamada, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da 7 Ocak 2014’te İzmir’de, 9 Ocak 2014’te İstanbul’da, 14 Ocak 2014’te Ankara’da ve 20 Ocak 2014’te de Diyarbakır’da geniş katılımlı toplantılar düzenleyerek, seçim süreci ve YSK’nın ilan ettiği yayın esasları konusunda tüm medya hizmet sağlayıcıları bilgilendirmiştir. Üst Kurul seçim takviminin kritik dönemeçlerinde yaptığı yazılı açıklamalarla da medya hizmet sağlayıcılarını bilgilendirmeye devam etmiştir. Seçim döneminde Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen ülke çapında yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınları Üst Kurulca denetlenmiş, YSK’nın belirlediği esaslar kapsamındaki yayınlarla ilgili uzman raporları hazırlanmıştır. Söz konusu uzman raporları Üst Kurulca görüşülüp değerlendirildikten sonra karar için her hafta düzenli olarak Yüksek Seçim Kuruluna intikal ettirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"SEÇİM DÖNEMİ BOYUNCA 51 YAYIN KURULUŞU HAKKINDA 192 RAPOR HAZIRLANDI"

RTÜK açıklamasın şöyle devam etti: "1 Ocak-30 Mart 2014 tarihleri arasındaki mahalli idareler seçim dönemi boyunca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanları tarafından 51 yayın kuruluşu hakkında toplam 192 rapor hazırlanmış ve Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmiştir. Hazırlanan 192 raporun 163’ü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanlarının seçim dönemindeki rutin denetimlerinin sonucunda oluşturulmuş ve YSK’ya intikal ettirilmiştir. Buna karşılık çeşitli siyasi partilerin şikâyet başvuruları üzerine YSK’nın resmi talebiyle yapılan denetimler sonucunda da 35 rapor hazırlanmış ve YSK’ya gönderilmiştir. Saadet Partisinin, MHP Ankara Belediye Başkan Adayının ve siyasi partilerin AK Parti reklamıyla ilgili şikâyet başvuruları üzerine hazırlanan raporlar bu kapsamdadır.
15 Nisan 2014 tarihi itibarıyla 192 rapordan 119’u YSK tarafından değerlendirilmiştir. YSK’nın değerlendirdiği 119 rapordan 9’u hakkında “müeyyide uygulanmasına gerek olmadığına” karar verilmiştir. Buna karşılık 110 raporda ise YSK yayın ihlali görmüş ve müeyyide uygulanması yönünde karar vermiştir. Bu kapsamda YSK tarafından 36 uyarı ve 74 program durdurma kararı verilmiştir. YSK’nın program durdurma kararları, yayın ihlalleri tekrarlandıkça, 1 kez program durdurmadan başlayıp 10 kez program durdurmaya kadar her seferinde bir eklenerek kademeli olarak artış göstermekte, durdurulan programların sayısı da buna bağlı olarak yükselmektedir. Bir yayın kuruluşuna YSK tarafından 3 ayrı durdurma cezası verilmesi, cezaya konu olan programın yayınının 6 kez durdurulması anlamına gelmektedir."

PROGRAM DURDURMA CEZALARI VERİLEN KURULUŞLAR

Açıklamada, “Bu kapsamda YSK tarafından TRT Haber’e 2, TRT Türk, Cnn Türk, Beyaz TV, Samanyolu Haber, A Haber, Bugün TV, Kanal 5, Cem TV, Ülke TV, TGRT Haber, Koza, 24, Sokak, Kanal D, Meltem TV, Bengü Türk, Flash TV, Haber Türk, NTV, NTV Avrupa, Haber Türk, Mehtap TV, TV net, +1 TV, 360 TV, Fox TV, Halk TV, Pamukkale TV, Em TV, TV 10, Kayseri TV, Ulusal 1, Atlas TV, Adana TV, Kanal A ve Mesaj TV’ye 1’er uyarı müeyyidesi uygulanması kararlaştırılmıştır.
Ayrıca YSK, Beyaz TV’ye 10 durdurma kararıyla 55 program, Samanyolu Haber ve A Haber’e 9’ar durdurma kararıyla 45’er program, Bugün TV’ye 5 durdurma kararıyla 15 program, Kanal 5, Cem TV, Ülke TV ve TGRT Haber’e 4’er durdurma kararıyla 10’ar program, Koza, 24 ve Sokak’a 3’er durdurma kararıyla 6’şar program, Kanal D, Meltem TV ve Bengü Türk’e 2’şer durdurma kararıyla 3’er program, Flash TV, Haber Türk, NTV, NTV Avrupa, Haber Türk, Mehtap TV, TV Net, +1 TV, 360 TV, Fox TV ve Halk TV’ye ise 1’er program durdurma cezası vermiştir. “ denildi.
“BÜTÜN SÜREÇLER TARAFSIZLIK İÇERİSİNDE HUKUKA UYGUN YÜRÜTÜLMEKTE”
Sürecin raporlama kısmıyla ilgilenen RTÜK’ün herhangi bir kuruluşu hedef alması veya kayırması söz konusu olmadığına işaret eden açıklamada, “ Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna kanunla verilen görevlerin gerektirdiği asli ve sürekli hizmetler, Üst Kurul Uzmanları ve Üst Kurul Uzman Yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütülmektedir. Yayınlar 6112 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak incelenip değerlendirilmekte, ihlal görülen durumlarda rapor tanzim edilmektedir. Uzman raporları daha sonra Üst Kurulda görüşülüp karara bağlanmaktadır. Seçim döneminde ise raporlar Üst Kurulda görüşüldükten sonra ihlal olanlar veya olmayanlar şeklinde bir ayrım yapılmaksızın nihai karar için Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmektedir. Bütün süreçler tarafsızlık içerisinde ve hukuka uygun olarak yürütülmektedir.” görüşü aktarıldı.

"ADLARI GEÇEN KURUM PERSONELİ HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLA BAŞVURACAK"

Açıklama, "Bununla birlikte, yüksek miktarda ceza alan bazı medya hizmet sağlayıcılar ile bu kuruluşlarla bağlantılı medya kuruluşlarının haberlerinde ve yorumlarında Üst Kurulu hedef alarak, tarafsız bir kurumu ve kamu görevlilerini siyasi tartışmaların içine çekmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu kapsamda Üst Kurul Üyeleri yaftalanıp, uzmanların ve birim amirlerinin isimleri afişe edilerek hem hedef gösterilmekte hem de sadece görevlerini yapan bu kişiler üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tamamen yanlış bilgiler içeren, ayrımcı bir üslupla kaleme alınan bu maksatlı haberler, yayınlayan kuruluşların, demokratik düşünce, kişilik haklarının korunması ve medya etiği bağlamında hangi seviyede olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Haberlerde adları geçen kurum personeli her türlü hukuki yola başvuracaktır." diye sona erdi.

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×