Özel İdare gitti, yatırım izleme koordinasyonu geldi

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte Büyükşehir statüsündeki 30 ilde 6360 sayılı kanun kapsamında İl Özel İdareleri’nin tüzel kişiliğinin sona erdiğini, yine aynı kanun kapsamında da Yatırım İzleme ve Koordinasyon.

Özel İdare gitti, yatırım izleme koordinasyonu geldi
14 Nisan 2014 Pazartesi 13:08

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte Büyükşehir statüsündeki 30 ilde 6360 sayılı kanun kapsamında İl Özel İdareleri’nin tüzel kişiliğinin sona erdiğini, yine aynı kanun kapsamında da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’nın (YİKOB) kurulduğunu belirtti. Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, 6360 Sayılı kanun kapsamında kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, artık ildeki pek çok önemli kamu hizmetinde bu teşkilatın aktif olarak çalışma yürüteceğini bildirdi.

Kayseri Valiliği olarak İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde YİKOB’un kuruluşuna ilişkin çalışmaları yürüttüklerini ve İl Özel İdaresi personeli başta olmak üzere diğer kamu kurumlarından gelen personel talepleri doğrultusunda YİKOB’un personel yapılanmasını tamamladıklarını belirten Vali Düzgün, ilimize yeni atanan Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın teşkilatın başkanlığı görevine getirildiğini ve çalışmalarına başladığını ifade etti.

Teşkilatın yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yayınlanarak kesinlik kazandığını dile getiren Vali Düzgün, şu bilgileri verdi: “Büyükşehir statüsündeki illerde Valiye bağlı olarak kurulan YİKOB’un görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. YİKOB Teşkilatı, Yatırım İzleme Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Müdürlüğü, Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak teknik müdürlüklerden, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü ile Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü olmak üzere idari müdürlüklerden oluşmaktadır. YİKOB, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinlik, verimlilik, stratejik plan ve performans programlarına uygunluk açısından değerlendirildiği raporu hazırlamak ve Valinin değerlendirmesi ile birlikte Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara göndermekle sorumludur. Tüzel kişilikleri kaldırılan İl Özel İdareleri’nin yetkili olduğu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile Maden Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri ile ilgili görevler artık YİKOB tarafından yürütülecektir. Ayrıca, maden veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Bakanlık bütçesinden gelen ödenekleri YİKOB kullanacaktır.”

Vali Düzgün, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin Vali veya ilgili Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda YİKOB’un devreye girerek söz konusu yatırım ve hizmetleri Vali’nin talimatı ile yerine getireceğini kaydetti. YİKOB’un rehberlik ve denetim görevlerini de üstlendiğini ifade eden Vali Düzgün, “İldeki adli ve askeri teşkilat hariç, kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları Vali’nin onayıyla denetlemek veya diğer kamu personeli aracılığıyla denetlemek YİKOB’un görevleri arasındadır” dedi.

Vali Düzgün, YİKOB bünyesindeki teknik müdürlüklerden Yatırım İzleme Müdürlüğü’nün önemli görevler yürüteceğini dile getirerek, müdürlüğün görevlerini şöyle sıraladı: “Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının Başkanlığa aktardığı kaynaklarla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım ve bunların gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek, merkezi idarece yapılan her türlü yardım ve desteği koordine etmek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre verilerek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin verilen sürede gerçekleşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek.”

Vali Düzgün, Organize Sanayi Bölgelerinde daha önce İl Özel İdaresi’nin sahip olduğu yetkilerin YİKOB bünyesinde yürütüleceğini de vurgulayarak, Strateji ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün de “Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili raporları hazırlamak, bu raporları valinin değerlendirmesiyle birlikte takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa göndermek” gibi önemli bir görevi yürüteceğini söyledi. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×