İzmir İl Özel İdaresi: Çevre İzin Belgesi gelirse madene onay veririz

İzmir İl Özel İdaresi, Dikili ilçesinde madencilik faaliyeti yürüten Koza Altın-Gümüş İşletmesi'nin faaliyetinin durdurulmasıyla ilgili haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

İzmir İl Özel İdaresi: Çevre İzin Belgesi gelirse madene onay veririz
02 Ocak 2014 Perşembe 14:48

İzmir İl Özel İdaresi, Dikili ilçesinde madencilik faaliyeti yürüten Koza Altın-Gümüş İşletmesi'nin faaliyetinin durdurulmasıyla ilgili haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Bütün firmalara eşit mesafede yaklaşıldığı belirtilen beş maddelik açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin meri mevzuatı kapsamında çıkarmış olduğu kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapan kurumumuz, kendisine verilen görev, yetki ve sorumlulukların bilincinde olarak şeffaf ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla hem bu firmanın hem de ilimizde faaliyet gösteren diğer maden firmalarının iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, hukuk içerisinde kalmak şartıyla bütün firmalara eşit mesafede yaklaşmakta ve faaliyetlerinin yürütülmesine ve denetlemesine hizmet vermektedir. Aşağıda maddeler halinde sayılan süreç kapsamında firmanın, Dikili ilçesi Çukuralan mevkisindeki açık ve yer altı maden işletmesinin, Çevre Kanunu'nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükmü gereğince alınması zorunlu olan Çevre İzin Belgesi olmadığından dolayı faaliyeti durdurulmuştur.”

Faaliyeti durdurulan alanla ilgili açıklamada ise şunlar kaydedildi: “Firmanın talebi üzerine uhdesindeki maden işletme ruhsatlarından İR18201 ve İR64426 nolu sahalara, firmanın talebi üzerine 04.08.2011 tarih ve 41 sayılı ruhsatımızla 1. Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Yönetmeliği'nin 22. maddesinin (b) bendinde ruhsat için gerekli belgeler arasında, ‘Çevre İzni veya çevre izin ve lisans belgesi’ alınması zorunlu kılınmıştır. Yine aynı maddeye eklenen ek fıkra ile, ‘……. Maden üretim faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için çevre izni veya çevre izin lisans belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içerisinde il özel idaresine verilir.’ hükmünü amirdir. Bu mevzuattan kaynaklanan çevre izin belgesinin, ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde idaremize verilmesi yasal mevzuatın emrettiği zorunluluktur. Yine işletme tarafından, ruhsat alınırken yukarıda bahsedilen mevzuat gereği alınması gereken çevre izin belgesini idaremize vereceğine dair 04.04.2011 tarihli taahhütname, işlem dosyası içerisinde bulunmaktadır. Firma tarafından idaremize sunulan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan 20.02.2013 tarih ve 2896 sayılı yazıda, 20.02.2014 tarihine kadar geçerli olan geçici faaliyet belgesi verilmişse de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuyla ilgili web sitesinde yayımlamış olduğu 30.07.2013 tarihli, Geçici Faaliyet Belgeleri ve Çevre İzni ile ilgili duyuruda, Çevre İzni olmadan faaliyetlerini yürüten işletmelere izin işlemlerini tamamlamak üzere 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmiş, bu tarihe kadar belgelerini almayanların para cezası ve faaliyet durdurmayı da içeren idari yaptırım kararlarının uygulanması gerektiği ilgili tüm valiliklere duyurulmuştur. İdaremizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletmelere önce 2013 yılına kadar, daha sonra 2014 yılı 1 Ocak gününe kadar vermiş olduğu bu genel izin çerçevesinde çalışma imkanı sağlanmış, 30.12.2013 tarihi itibariyle izin idaremize ulaştırılmadığından, 30.12.2013 tarih ve 37660 sayılı olurla yukarıda belirtilen sahada faaliyet durdurma onayı alınmış, 31.12.2013 tarihinde firmaya yerinde tebligat yapılarak durdurma işlem gerçekleştirilmiştir. Hem söz konusu firma hem de ilimizde faaliyet yürüten diğer firmaların tamamına bu yasal mevzuat, çeşitli defalar teknik personelimizce yerinde yapılan denetimlerde duyurularak eksikliklerinin tamamlanması hatırlatılmıştır. Yukarıda beş madde halinde izahatı yapılan faaliyet durdurma işlemi, idaremizce ruhsatlandırılmaya ilişkin temel mevzuat olan 3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 7. maddesi ile 10.08.2005 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılmış olup firma tarafından kendisine faaliyet durdurma tebliğinde belirtilen Çevre İzin Belgesi’nin idaremize sunulması halinde, aynı gün firmanın ocak sahasındaki faaliyetinin devamına onay verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız." CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×