Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'astsubay' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı mali konularda yapılan düzenlemeler, mesleki gelişime ve sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla astsubayların şartlarındaki düzenlemeleri aktardı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'astsubay' açıklaması
25 Şubat 2014 Salı 18:13

Genelkurmay Başkanlığı mali konularda yapılan düzenlemeler, mesleki gelişime ve sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla astsubayların şartlarındaki düzenlemeleri aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki astsubayların durumlarındaki iyileştirmelerle ilgili açıklama yapıldı. Astsubayların 1. derecenin 4. kademesine yükselebilmesi hususunun, 03 Haziran 2012 tarihinde yasalaştığı belirtilen açıklamada, iç güvenlik harekât (İGH) bölgesindeki personelin tamamı ile diğer bölgelerden makam ve rütbesi itibarıyla taşıdığı sorumluluğu, eğitimi, üstlendiği görevin riski-zorluk derecesi ve personelin ihtisası gibi hususlar da göz önünde bulundurularak 02 Kasım 2011 tarihinde bir kısım personelin tazminatlarında kısmi artışlar sağlanabildiği hatırlatıldı. Emsallerine göre daha zor şartlarda ve mahrumiyet bölgelerinde görev yapanlar ile risk seviyesi yüksek görevlerde bulunanları motive etmek ve personeli mesleki gelişim için teşvik etmek maksadıyla TSK Yan Ödeme Kararnamesi ile tazminat verildiği belirtildi.

Astsubayların yurt dışı sürekli görev (NATO ve ataşelik) kadrolarında yüzde 63, yurt dışı geçici görev kadrolarında ise yüzde 26 artış sağlandı. Astsubayların mesleki motivasyonlarını artırmak maksadıyla, azami yüzde 15 olan astsubaylıktan subaylığa geçiş kontenjanı 2012 yılından itibaren yüzde 25’e çıkarıldı. Mecburi hizmet süresi 03 Haziran 2012 tarihinde 15 yıldan 10 yıla düşürüldü.

120 BİN PERSONELE 100 TL İYİLEŞTİRME

MİT, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli gibi emeklilerin maaşlarına 2006 yılında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle sağlanan 100 TL iyileştirmenin, makam tazminatı alamayan kıdemli binbaşı ve daha ast rütbedeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara da verilmesi hususu 22 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeden yaklaşık 100 bini astsubay emeklisi olmak üzere toplam 120 bin emekli personel yararlanacak.

MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK ÇALIŞMALAR

TSK’da görev yapan astsubayların mesleki motivasyonunu yükseltmek, aidiyet duygularını geliştirmek, kuvvet komutanlıkları arasında uygulama birliği sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak maksadı ile düzenlenen etkinlikler geliştirilerek, sayıları artırıldı. 22 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile yaş haddinden erken emekli olmak zorunda kalacak olan uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelin mağduriyetinin önlenmesi için yaş hadleri üstçavuşlar için 46’dan 52’ye, başçavuşlar için 49’dan 54’e çıkarıldı.

SOSYAL HAKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

Hastanelerde polikliniklerde uygulanan 'muayene öncelik sırası', statü ayrımı gözetilmeksizin acil hastalar, gaziler, 65 yaş üstü hastalar, şehit yakınları ve engellilere öncelik verecek şekilde değiştirilmiş; ayrıca 'hasta servislerindeki odalar' rütbe ve statülere göre değil, yaşlı, bayan ve çocuklar öncelikli olacak şekilde hastaların durumuna göre düzenlendi. Tanınmış kişilerin orduevi ve askeri gazinolara girebilmesi maksadıyla daha önce subayların referansı ile verilen 'Tanınmış Kişi Kartı'nın, astsubayların referansı ile de verilmesi uygulamasına 24 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlandı.

OYAK’TAKİ ASTSUBAY SAYISI

205 Sayılı OYAK Kanunu'nun 3. maddesi gereğince oluşturulan 75 kişilik OYAK Temsilciler Kurulu'nun 27'si astsubay, 39 üyeli OYAK Genel Kurulu'nun kanunla belirlenmiş 19 yasal üyesinin dışında, Temsilciler Kurulu tarafından seçilen 20 üyesinin 8'i astsubay olarak belirlendi. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı, Sayıştay Başkanı, TOBB Başkanı ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanından oluşan seçim komitesi tarafından ilk defa OYAK Yönetim Kurulu’na bir astsubay seçildi.

ASKERİ DİSİPLİN KANUNU

Disiplin hukukuna ilişkin problem sahalarının değişen ve gelişen günümüz hukuk anlayışına da uygun bir şekilde çözülmesinin gerekli olduğundan hareketle hazırlanan Disiplin Kanunu 16 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni Disiplin Kanunu ile oda ve göz hapsi cezaları, dolayısıyla disiplin ceza ve tutukevleri kaldırılarak, amirlik görevinin en önemli yetkilerinden birisi olan disiplin cezası verme yetkisi, sicil amiri konumundaki bütün astsubaylara tanındı.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi personelin özlük haklarında yapılan iyileştirmelerin subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için de yapılması maksadıyla hazırlanan Kanun Tasarısı 03 Haziran 2012 tarihinde yasalaştı. Bu kapsamda eşi doğum yapan, kendisi veya çocuğu evlenen; eşi, anne, baba veya kardeşi vefat eden, bakmakla yükümlü olduğu yakını kaza geçiren veya önemli bir hastalığa yakalanan personele verilecek izin sürelerinin, Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan iyileştirmelere paralel hale getirilmesi sağlandı.
Subay orduevi olarak hizmet veren Ankara Sıhhiye Orduevinin C motel binası, 09 Ekim 2012 tarihinden itibaren 'Astsubay Kısmı' olarak hizmete açıldı.

ASKERİ GARNİZONLARDA YATMA YERİ

Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının imkân ve özellikleri birbirinden farklılık gösteren muhtelif garnizonlarında orduevleri, askeri gazinolar ve kışla gazinoları teşkil edildi. Ancak bir kısım personel (subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş) görevleri gereği (eğitim, tatbikat, kurs, şehir merkezine uzaklık vb.) kışlada kalmak istemekte veya garnizonda konuşlu orduevi ve askerî gazinolarda yatma yeri yetersizliği nedeniyle kışla gazinolarında yatma yeri teşkili ihtiyacı ortaya çıktı. Bu kapsamda hazırlanan TSK İç Hizmet Yönetmelik değişikliği 30 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×