Aydın Belediye Meclisi fesih tehlikesiyle karşı karşıya

Aydın Belediyesi'nin 2014 yılı analitik bütçesinin, 10 üyenin kabul ve 16 üyenin çekimser oyuyla kabul edilmesi, meclisin feshini gündeme getirdi.

Aydın Belediye Meclisi fesih tehlikesiyle karşı karşıya
26 Aralık 2013 Perşembe 10:33

Aydın Belediyesi'nin 2014 yılı analitik bütçesinin, 10 üyenin kabul ve 16 üyenin çekimser oyuyla kabul edilmesi, meclisin feshini gündeme getirdi. Valiliğin kararı sorduğu İçişleri Bakanlığı'nın, belediye meclisinin 16 Kasım 2013 tarihinde 26 üyeyle toplandığını, bütçe görüşmeleri sonucunda 10 üyenin kabul ve 16 üyenin çekimser oy kullandığını, kabul oylarının katılanların salt çoğunluğundan az olması sebebiyle kararın geçerli olamayacağı yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Belediye meclisi feshedilirse bütün üyelikler düşecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “İçişleri Bakanlığı'nın, bütçenin kabulüne ilişkin belediye meclisi kararının geçerli olmadığı yönündeki görüşü, Aydın Valiliği'nin 24.12.2013 tarih ve 10209 sayılı yazısıyla belediyemize tebliğ edilmiştir. Bu yazı çerçevesinde 5393 Bayılı Belediye Kanunu'nun 30/a maddesi hükmü gereğince belediye meclisimizin feshedilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı kanalıyla Danıştay’a gerekli başvurunun yapılmasını talep etmekten başka seçenek kalmamıştır.” dedi. Kabul oylarının katılanların salt çoğunluğundan az olması sebebiyle kararın geçerli olamayacağı, bu durumda kendisine 5393 sayılı kanunun 30/a maddesinde belirtilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal ettiği, dolayısıyla belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğrattığı sonucunun ortaya çıktığını aktaran Çerçioğlu, üyeleri uyardıklarını ancak çekimser oy kullanakta ısrarcı olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, şunları kaydetti: “Bu sonuç, daha ilk günden itibaren tarafımızdan da bilinen bir husustur. Bu konuda belediye meclis üyelerimiz, gerek toplantı öncesinde gerekse de toplantı sırasında defalarca uyarılmış olmalarına rağmen çekimser oy kullanmak konusunda ısrarcı olmuşlardır. Buna rağmen belediye başkanlığımız, büyükşehir belediyesine giden bu kritik dönemde Aydınımız'ı muhalefetin yol göstericiliğinden mahrum bırakmak istememiş ve üyelerimizin kullandıkları çekimser oyları, Anayasa Mahkemesi'nin 14.05.1996 tarih ve 1996/19-1996/13 sayılı kararında da belirtildiği üzere çoğunlukta olan kabul oylarına ilave edilmesi gereken oylar şeklinde değerlendirmiş ve bütçemizi, kabul edildiği haliyle Aydın Valiliği'ne sunmuştur. Muhalefet ise meclis üyelerinin valilik makamına başvuruyla belediye başkanlığımızın gösterdiği hassasiyeti paylaşmayarak konuyu İçişleri Bakanlığı'nın görüşüne sunmuş ve Bakanlık tarafından da bütçeye ilişkin kararın geçerli sayılamayacağı tarafımıza bildirilmiştir. Bu sonuca ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesi'nin ilgili kararlarında, '… Belediye bütçesinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nda belirtildiği şekilde aynen veya değiştirilerek kabul edilmemesi durumunda, belediye meclisinin bir görevini gereği gibi yerine getirmemesi ve belediyenin bütçesinin olmaması anlamına geleceği, bunun da işleri sekteye uğratacağı ve gecikmeye yol açacağı nedeniyle belediye meclisinin feshi gerekir.' denmektedir. Danıştay 8. Dairesi'nin 08.08.2007 tarih ve E:2007/5495 sayılı kararında ise belediye meclisinin feshine neden olan karara katılmayan üyelerin de üyeliklerinin de sona ereceği hükme bağlanmıştır. Böyle bir durumda belediye başkanlarının durumuna ilişkin olarak ise Danıştay 8. Dairesi'nin 06/07/2012 tarih ve E:2012/4404 sayılı kararında, belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılmayan belediye başkanlarının, belediye başkanlıklarının devam edeceği hükme bağlanmıştır. Belediye meclisimizin feshedilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı kanalıyla Danıştay’a gerekli başvurunun yapılmasını talep etmekten başka yapılabilecek başka bir seçenek kalmamıştır.” CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×