Aktif Eğitim-Sen Şırnak Temsilciliği’nden öğretmenlerin nöbet tutmasına tepki

Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif Eğitim-Sen) Şırnak İl Temsilcisi Sadık Fırat, okullarda öğretmenlerin nöbet tutmalarına tepki göstererek "Öğretmenler nöbet görevlerinde meslekî ve eğitsel rehberlik yapmalı, okul güvenliği gibi angarya işlerden sorumlu.

Aktif Eğitim-Sen Şırnak Temsilciliği’nden öğretmenlerin nöbet tutmasına tepki
24 Nisan 2014 Perşembe 11:58

Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif Eğitim-Sen) Şırnak İl Temsilcisi Sadık Fırat, okullarda öğretmenlerin nöbet tutmalarına tepki göstererek "Öğretmenler nöbet görevlerinde meslekî ve eğitsel rehberlik yapmalı, okul güvenliği gibi angarya işlerden sorumlu olmamalıdır." dedi.

    Aktif Eğitim-Sen Şırnak İl Temsilcisi Sadık Fırat, devlet okullarında öğretmenlerin nöbet tutmalarına tepki gösterdi. Sadık Fırat yaptığı açıklamada, “Öğretmenlerin nöbet görevleri angarya ve zorla çalıştırmadır. Hukuk sistemimizde öğretmenlerin nöbet görevlerini düzenleyen ortak yasal bir düzenleme mevcut değildir. Sonradan ihtiyaç duyuldukça getirilen geçici ve yüzeysel düzenlemeler ve yönetmeliklerle mesele geçiştirilmektedir. Gelinen noktada mevcut düzenlemeler hukukun genel ilkelerine ve üst normlara aykırı olması yanında ihtiyaca cevap vermemekte ve haksızlıklara sebep olmaktadır. Öğretmenler için nöbet görevini düzenleyen ayrıntılı olmamaları ve idareye nöbete dair hususları düzenleme konusunda kanunla yetki verilmemesi yönlerinden hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırıdır.” şeklinde konuştu.

    "NÖBET ANGARYA OLMAKTAN ÇIKARILIP EK DERS KABUL EDİLMELİ"

Öncelikle nöbet hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandırılması ve uygulamadaki farklılıklara son verilmesi gerekmekte olduğunu ifade eden Sadık Fırat, "Bu sayede öğretmenlerimiz anaokulundan liseye kadar her türden eğitim kademesinde sadece bir uygulamayı esas alarak nöbet hizmeti verecek ve yöneticilerin kişisel inisiyatif kullanmalarından kaynaklı farklı uygulamalar sona erecektir. Diğer meslek gruplarında nöbet hizmeti 'Fazla Çalışma' olarak kabul görmekte ve bunun için ek bir ücret ödemesi yapılmaktadır. Öğretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir ek ücret ödemesinin yapılmaması Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Nöbet hizmeti angarya olmaktan çıkarılıp “ek ders” olarak kabul edilmeli ve ücreti ödenmelidir. Öğretmenlerin ders saatlerinin dışına taşan nöbet hizmetleri öğretmenler için ayrı bir yük ve beraberinde külfet getirmektedir. İlgi kanunun 43. maddesinde belirtilen tanımda öğretmenin asli görevleri içerisinde yer almayan nöbet hizmeti beraberinde ek bir ödemeyi de getirmelidir. Bu nedenle öğretmenlere nöbet tutmaları karşılığında günlük 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir.” diye konuştu.

    "ULUSLARARASI SÖZLEŞMEDE DE ÇALIŞMA BELLİ BİR ÜCRETLE YAPILIYOR"

    Uluslararası çalışma kanunlarına da değinen Sadık Fırat, “Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi; çalışanların haftalık ve günlük çalışma sürelerinin tahdidi olarak belirtilmesi yoluyla, haftalık normal mesai süresini aşan çalışmalar 'fazla mesai' kavramı adı altında uluslararası hukuka ve iç hukukumuza yerleşmiş ve bu fazla mesailerin ancak belli bir ücret mukabilinde yapılacağı kabul edilmiştir. Ülkemizde bu sözleşmeye taraf konumundadır. Kısaca öğretmenlerin nöbet hizmeti ve her türlü normal mesai saatleri haricindeki çalışmaları fazla çalışma olup zorla hiçbir öğretmene dayatılamaz. Ayrıca yapmak isteyenlerin ek ücret karşılığında yapmasına olanak tanınmalıdır. İlgili uluslararası düzenlemelere uygun olarak Anayasa’nın 18. Maddesin de Zorla Çalıştırma Yasağı başlığı altında 'Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz' hükmüne yer verilmiştir.” şeklinde konuştu.

    "ÖĞRETMENLERE EK ÜCRET VERİLMEMESİ MAĞDURİYET OLUR"

    Aktif Eğitimciler Sendikası Şırnak Temsilcisi Sadık Fırat, “657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 178. Maddesinde Fazla Çalışma Ücreti başlığı altında düzenlenen 99 ve 100’üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında; Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince), Fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Uluslar Arası Sözleşmeler, Anayasa ve kanunlar dikkate alındığında öğretmenlerin nöbet hizmetlerinin yönetmeliklerin sadece bir maddesinde geçiştirilerek düzenlenmeye çalışılması bir hukuksuzluğu ve beraberinde farklı uygulamaları ve adaletsizlikleri de getirmektedir. Nöbetçi öğretmen uygulamasıyla birlikte öğretmenlere fazladan iş yükü yüklenip, fazla mesai yaptırılması ve buna karşılık herhangi bir ek ücret ödemesinin yapılmaması mağduriyetlere sebep olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

    Şırnak Temsilcisi Sadık Fırat son olarak açıklamasını şöyle tamamladı: “Öğretmenlerin nöbet görevi, kanunî dayanağı oluşturulduktan sonra tüm okul türlerini kapsayacak biçimde ortak olarak düzenlenmelidir. Öğretmenler nöbet görevlerinde meslekî ve eğitsel rehberlik yapmalı, okul güvenliği gibi angarya işlerden sorumlu olmamalıdırlar. Okulların genel güvenliği istihdam edilecek güvenlik personeli ile sağlanmalıdır. Öğretmenlere nöbet tutmaları karşılığında günlük 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir.” CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×