Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanın rızası olmadan yapılmayacak

Çalıştığı firma tarafından başka bir şehre görevlendirmesi yapılan işçi görevlendirmenin sebebi kendisine bildirilmediği gerekçesiyle gitmedi. Satış temsilcisinin yeni görev yerine gitmediğini gerekçe gösteren firma işçiyi işten çıkardı.

Google Haberlere Abone ol

Özel bir şirkette çalışan satış temsilcisi, haberi olmadan ve kendisine bir gerekçe gösterilmeden başka bir şehirde görevlendirildi. Tayine rıza göstermeyen işçi, eski iş yerinde mesaiye gitmeye devam etti.

Satış temsilcisi görevlendirildiği şehirdeki iş yerine gitmediği için devamsızlık tutanakları gerekçe gösterilerek işveren tarafından işten çıkarıldı. Bunun ardından işçi mahkemeye başvurdu.

İş Mahkemesi’ne başvuran mağdur satış temsilcisi, iş yeri yönetiminin değişmesinden sonra ayrılması için kendisine baskı yapıldığını ve başka bir ile satış temsilcisi olarak gönderilmek istendiğini ileri sürdü. Fazla mesai yaptığını, ileri süren satış temsilcisi çalıştığı süre boyunca yıllık izinlerini kullanmadığını, buna karşılık alacaklarının ödenmediğini, iddia etti. Satış temsilcisi davacı olduğu işvereninden kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin alacağı, ücret alacağı, yemek parası, prim alacağı, asgari geçim indirimi alacağının davalıdan tahsilini talep etti.

EMSAL KARAR

Davalı işveren ise satış temsilcisinin alacakların zaman aşımına uğradığını, davacının görevlendirildiği yeri kast ederek üst üste üç iş günü mazeretsiz olarak işe gelmemesi nedeniyle haklı neden ile iş akdine son verildiğini savundu. Ancak İş Mhakemesi davacının davasını reddetti.

Satış temsilcisi bu defa Yargıtay'ın yolunu tuttu. Kararı temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Davacının yeni görev yerini kabul etmeyip eski iş yerine gitmeye devam ettiği halde, davalı işveren tarafından davacının kapı önüne konulduğu hatırlatıldı.

Kararda; "Davacının iş akdi devamsızlık nedeniyle feshedilmiştir. Davacı işçinin nedeni de tam olarak ortaya konulmadan Tokat’a gönderilmesi işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olup, davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Somut dava bakımından görevlendirmeyi kabul etmeyen işçinin Tokat’taki iş yerinde devamsızlığından söz edilemez. Açıklanan nedenle davalı işverenin devamsızlık nedeniyle yaptığı fesih yerinde değildir. Davacının talep ettiği kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir." denildi.

Yorumlar