Yahudilere göre tarihte ilk Yahudi kimdir?

Yahudiler göre tarihte yaşamış ilk Yahudi kimdir sorusu son dönemlerde merakla soruluyor. Her dini inancın kendine göre tarihi gerçekleri veya iddiaları olduğu gibi Yahudilerin de kendi inançlarına göre tarihi şahsiyetleri var.

Google Haberlere Abone ol
Yahudilere göre tarihte ilk Yahudi kimdir?

Yahudilere göre tarihte ilk Yahudi kimdir veya tarihte ilk Yahudi kim olarak biliniyor? Yahudilik, üç büyük dinden biri olarak kabul edilmektedir. İslam dini, Yahudiliği, Hristiyanlığı değil ancak onların peygamber olarak benimsedikleri isimleri hak peygamber olarak benimser.

YAHUDİLERE GÖRE TARİHTE İLK YAHUDİ KİMDİR?

Bu nedenle Yahudilik için kutsal sayılan insanlar İslam dini için de kutsaldır.  İşte tarihte ilk Yahudi kimdir sorusunun cevabı: 

İlk Yahudi kimdir?
İlk Yahudi kimdir?

 

İslam dini Hz. Adem ile başlar; ancak Yahudilik ise Hz. İbrahim'den başladığı kabul edilir. Tabii bu inanç Yahudilik inancına göredir. İslam dinine göre Hz. Adem'den sonra gelen bütün peygamberler, Yahudi ve Hristiyanların peygamber olarak kabul ettiği kişiler de İslam dinine tabii peygamberlerdir.

Yahudiliğin etnik kökenleri ilk İbrânî atası kabul edilen Hz. İbrâhim’e ve ondan sonra gelen iki İbrânî atasına, Hz. İshak ile Hz. Ya‘kūb’a dayandırılmaktadır. Dinî açıdan başlangıç noktası, Ya‘kūb’un ya da Tanrı tarafından verilen ismiyle İsrâil’in on iki oğlundan neşet eden İsrâiloğulları’nın Mûsâ peygamber tarafından Mısır’daki kölelik evinden kurtarılıp Sînâ yarımadasına götürülmeleri ve burada atalarının Tanrı’sıyla ahidleşerek O’ndan Tevrat’ı almaları (Sînâ vahyi) kabul edilmektedir. 

Yahudilik inancına göre Yahudiliğin tarihi Hz. İbrahim’le başlar. Yani ilk Yahudi Hz. İbrahim'dir. Dolayısıyla  Yahudilerin büyük atası olan Hz. İbrahim, Tevrat’ın ifadesine göre Keldanîlerin Ur şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Terah’la (İslam kaynaklarında Azer) Harran’a göç eden Hz. İbrahim, bir süre burada yaşadıktan sonra atalarının yurdu olan Kenan’a gelmiştir. O, Kenan’da kuraklığın baş göstermesi üzerine Mısır’a gitmiş ve bir süre Mısır’da kalmıştır. Daha sonra, Mısır firavunun verdiği hediyelerle zengin olarak tekrar Kenan’a dönmüştür. Yanında, eşi Sara’nın cariyesi Hacer (Hagear) de vardır.

İlk Yahudi kimdir?
İlk Yahudi kimdir?

 

Hz. İbrahim’in yaşı ilerlemiş olmasına rağmen, eşi Sara’nın kısırlığı sebebiyle çocuğu olmamıştır. Bu durumdan rahatsız olan eşi Sara, Hz. İbrahim’e cariyesi Hacer’le evlenmesini teklif etmiştir. Hz. İbrahim, Hacer’le evlenmiş ve bu evlilikten Hz. İsmail dünyaya gelmiştir. Hacer’in Hz. İbrahim’e bir oğul vermesi Sara’nın kıskançlığına yol açmıştır. Bunun üzerine Tanrı, meleklerini misafir kılığında Hz. İbrahim’e göndererek Saran’nın bir erkek çocuk doğuracağını müjdelemiştir.

Sara, kendi oğlu Hz. İshak dünyaya gelince, Hacer’e ve oğlu Hz. İsmail’e daha fazla kıskançlık duymaya başlamıştır. Bu kıskançlığı yüzünden Hz. İbrahim’den, Hacer ve oğlu Hz. İsmail’i yanından uzaklaştırmasını istemiştir. Tanrı Hz. İbrahim’e, Sara’nın sözünü dinlemesini, soyunun Hz. İshak’ta yüceleceğini bildirmiştir. Ayrıca onunla bir de ahit yapmış, Hz. İsmail’in soyunu mübarek kılıp bir millet yapacağını vaat etmiştir. Bunun üzerine Hz. İbrahim, Hacer ile oğlu Hz. İsmail’i Paran denilen yere götürüp bırakmıştır. Hz. İsmail, oraya yerleşmiş ve Arapların atası olmuştur.

Tevrat’a göre Hz. İbrahim’in neslini devam ettiren Hz. İshak’ın da iki oğlu vardı. Bunlardan Hz. Yakup, İsrail unvanını alarak Yahudi tarihinde ön plâna çıktı. Yahudilerin soyu, Hz. Yakub’un on iki oğluyla devam etti.

Hz. Yakub’un, küçük oğlu Hz. Yusuf’a karşı derin bir sevgisi vardı. Bu yüzden kardeşleri Hz. Yusuf’u kıskandılar ve onu bir kuyuya attılar. Mısır’a mal götüren bir ticaret kervanı onu kuyudan çıkardı ve Mısır’da firavunun memuru Potifar’a sattı. Daha sonra Hz. Yusuf, Tanrının yardımıyla firavunun sarayına maliye bakanı oldu. Mısır’ın bütün ekonomisi ona teslim edildi.

Hz. İbrahim zamanında olduğu gibi Kenan’da tekrar kıtlık baş göstermişti. Mısır’da erzakın olduğunu haber alan Hz. Yakup, oğullarını Mısır’a gönderdi. Bunlar, Mısır’da Hz. Yusuf’la karşılaştılar. Hz. Yusuf onlara iyi davrandı ve babasıyla birlikte onları Mısır’a davet etti. Bunun üzerine Hz. Yakup, kabilesini de yanına alarak Mısır’a gidip yerleşti. Fakat, Hz. Yusuf’un ölümünden sonra Mısır’da durum değişti. Tahta geçen yeni firavun İsrailoğullarını köleleştirdi. İsrailoğulları, dört yüz sene Mısır’da köle olarak kaldılar.

İsrailoğulları’nın bu esareti sırasında, dönemin Mısır firavunu bir rüya gördü. Rüyayı yorumlayan kâhinler, yakında İsrailoğulları arasından bir erkek çocuğun dünyaya geleceğini ve bu çocuğun firavunun tahtını elinden alacağını söylediler. Bu haber firavunu telaşlandırdı. Firavun, o yıl doğacak olan bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Hz. Musa da o yıl dünyaya gelmişti. Hz. Musa’yı gizlice dünyaya getiren annesi, Tanrının vahyi üzerine onu bir sepetin içine koyup Nil nehrine bıraktı. Firavunun adamları sepeti alıp saraya götürdüler. Firavun, çocuğu evlat edindi.

Sarayda büyüyen Hz. Musa, bir gün şehre gitti. Şehirde dolaşırken bir İsrailli ile bir Mısırlının kavga ettiğini gördü. Musa, İsrailliye yardım etmek amacıyla kavgaya müdahale etti ve Mısırlıya bir tokat vurdu. Mısırlı, orada hemen öldü. Firavunun kendisini cezalandırmasından korkan Hz. Musa, Mısır’ı terk edip Medyen’e gitti. Orada, Medyen kâhini Yetro’nun (Şuayb) yanında çalışmaya başladı. Bir süre sonra onun kızı ile evlendi.

Bir gün Yetro’nun koyunlarını otlatırken Tanrı, Horeb dağında yanan bir çalılığın içinden Hz. Musa’ya hitap etti ve ona, İsrailoğullarını Mısır esaretinden kurtarma görevi verdi. Kardeşi Harun’u da ona yardımcı yaptı. Bu aynı zamanda Hz. Musa’nın peygamberlik görevinin de başlangıcıdır.

Özletlersek; 

İlk Yahudi'nin kim olduğu sorusu "kime göre" sorusu nedeniyle değişkenlik gösterebilir. 

Yahudilik inancına göre ilk Yahudi Hz. İbrahim'dir. 

İslam dinine göre ise Yahudilik Hz. Musa ile başladığı için ilk Yahudi Hz. Musa'dır. 


 

 

Yorumlar