Vanlı anneler evlat nöbetinde

Vanlı anneler evlat nöbetine başlayarak PKK'dan evlatlarını istiyor.

Vanlı anneler evlat nöbetine başlayarak PKK'dan evlatlarını istiyor.