TÜRMOB'dan "Kurumlar Vergisi" hatırlatması

- TÜRMOB Başkanı Yükselen: - "2016 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinin internet üzerinden 25 Nisan 2017 Salı gününe kadar verilmesi gerekmektedir. Beyanname üzerinden tarh edilen verginin son ödeme günü, 2 Mayıs 2017’dir"

Google Haberlere Abone ol
TÜRMOB'dan "Kurumlar Vergisi" hatırlatması

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Cemal Yükselen, 2016 Kurumlar Vergisi beyannamesinin internet üzerinden 25 Nisan 2017'ye kadar verilmesi gerektiğini, beyanname üzerinden tarh edilen verginin son ödeme gününün ise 2 Mayıs 2017 olduğunu hatırlattı.

Yükselen, yazılı açıklamasında, Kurumlar Vergisi beyan döneminin başladığını belirterek, defterlerini kağıt ortamında tutan mükelleflerin 2016'da kullandıkları yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini 30 Haziran’a kadar yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Elektronik ortamda defter tutanların ise geçen yılın son ayına ait defterlerini 30 Nisan’a kadar mali mühürle onaylamaları veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları uyarısında bulunan Yükselen, bu dosyaların "elektronik defter uygulaması" aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı onayına sunulmasının önemine işaret etti.

Yükselen, sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden hesaplanacak faizin, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceğine dikkati çekerek, "2015 aktif toplamı 6 milyon 741 bin lira ve net satışlar toplamı 13 milyon 478 bin lirasını aşmayan Kurumlar Vergisi mükellefleri 2016 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar" ifadesini kullandı.

Yeminli mali müşavirle tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, beyannamelerinde yer alan bazı istisnalardan yararlanabilmesi için istisnaya ilişkin yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz etmeleri gerektiğini de belirten Yükselen açıklamasında şunları kaydetti:

"Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. Gerekli koşulların var olması durumunda 25 Nisan'a kadar Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu'nun hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda vergi idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Kurumlar Vergisi mükelleflerinin istisnai haller dışında beyannamelerine dayanak teşkil eden defter ve belgelerini, 31 Aralık 2021'e kadar saklamaları ve istenmesi halinde vergi idaresine ibraz etmeleri gerekmektedir."

Yorumlar