Türkiye AB Anlaşması Tam Metin PDF

Türkiye ile AB arasında yapılması muhtemel anlaşmanın tam metin PDF formatında indirilebilir.

Google Haberlere Abone ol

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanması muhtemel 200 sayfalık anlaşmanın tam metin PDF hali buradan indirilebilir.

Anlaşma, Avrupa Birliği ile birliğe üye olan bütün devletler arasında imzalanan bir anlaşmadır.

Anlaşmanın Türkçe'ye çevirisi en son 2011 yılında yapılmıştı. 

AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış'ın başkanlığında çevrilen anlaşmanın sunuş kısmında şunlar yazıyordu: 

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma hedefi doğrultusunda, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde, bu hedefimizin en önemli unsurunu oluşturan ülkemizin Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecindeki çalışmalarımızı azimle ve hızla devam ettiriyoruz. Ülkemiz, bu
süreçte siyasi, ekonomik ve sosyal alanda önemli bir değişimden geçmekte, Avrupa Birliği müktesebatı da bize bu anlamda yol göstermektedir. Dolayısıyla, bu
müktesebatın Türkçe’ye çevrilmesi, uyum çalışmalarının en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır.

Sürekli gelişen ve günümüz şartlarına uyum çerçevesinde yenilenen Avrupa Birliği müktesebatı yaklaşık 120.000 sayfayı kapsamaktadır. Bu müktesebatın başlıca hukuki
belgelerini oluşturan Kurucu Antlaşmalar, Avrupa Birliği’nin hedeflerini, politikalarını ve işleyişini ortaya koymaktadır. Ülkemiz Avrupa Birliği’ne üye olduğunda, bu Antlaşmalar hukukumuzun parçası haline gelecektir. 

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi doğrultusunda, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin hem kurumsal yapısının hem de kapasitesinin geliştirilmesi bakımından
son dönemde önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde yeni kurulmuş olan Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı’nın en önemli
görevlerinden biri Avrupa Birliği müktesebatının Türkçe’ye çevrilmesi çalışmalarının koordinasyonunu yapmak ve terminoloji birliğini sağlamaktır. Kurucu Antlaşmaların
çevirisinin tamamlanması da bu çerçevede gerçekleştirilmiş önemli bir çalışmadır.

Avrupa Birliği’nin Kurucu Antlaşmalarına, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile önemli değişiklikler getirilmiştir. Avrupa Birliği Antlaşması ve
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın konsolide metinlerinin Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen Türkçe’ye çevirisinin, sadece
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yürüten bürokratlar ve Avrupa Birliği müktesebatının Türkçe’ye çevrilmesi çalışmalarında yer alan uzmanlar için değil,
Avrupa Birliği’nin kurmuş olduğu sistemi en doğru biçimde anlamak isteyen vatandaşlarımız bakımından da önemli bir kaynak olacağına inanıyorum.

Bu Antlaşmaların son derece kapsamlı ve farklı disiplinlere ait teknik terminolojiyi içeren hukuki metinler olduğunu ve çevirisinin ciddi araştırmalar gerektirdiğini
biliyorum. Bu çevirinin ortaya çıkmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve değerli akademisyenlere teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bütünleşmeye katkı sağlayan ve böylece ülkemizin en önemli çağdaşlaşma projesi olan Avrupa Birliği’ne katılım
sürecinde bize destek veren ve emek harcayan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum.

TÜRKİYE AB ANLAŞMASI TAM METİN

Yorumlar